Menu luk

Overenskomst og over­ens­komst­spørgsmål

Som ansat i Nykredit-koncernen eller JN Data er du omfattet af en af vores to virksomhedsoverenskomster. Det er overenskomsten, der afgør dine rettigheder.

Finansforbundet NYKREDS forhandler virksomhedsoverenskomsten (VOK) for dig, som er ansat i Nykredit og JN Data. Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandler standardoverenskomsten (STOK), som er gældende for hele sektoren og udstikker de overordnede rammer for virksomhedsoverenskomsten.

Desuden har både JN Data og Nykredit en såkaldt husaftale, der blandt andet fastsætter regler for din ret til fravær, hvis du skal til læge, begravelse o.l. Husaftalerne finder du på virksomhedens intranet:

  • JN Data: På intranettet – se "Insite" under "People". 
  • Nykredit: På medarbejderportalen under "Overenskomst og aftaler".

Virksomhedsoverenskomsterne

Den virksomhedsoverenskomst (VOK), der i dag gælder i JN Data er forhandlet af Finansforbundet NYKREDS i foråret 2020. Den skal genforhandles næste gang i foråret 2023.

Nykredits virksomhedsoverenskomst er forhandlet af Finansforbundet NYKREDS i 2017, og er foreløbig forlænget, dog med de tilføjelser, der følger af Standardoverenskomsten for 2020.

Virksomhedsoverenskomst for Nykredit (pdf)

Virksomhedsoverenskomst for JN Data (pdf)

Standardoverenskomsten

Standardoverenskomsten (STOK), der forhandles mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, er den overordnede ramme for virksomhedsoverenskomsterne. Du kan se den gældende standardoverenskomst her:

Standardoverenskomst 2020

Overenskomstspørgsmål

Find svar på de mest almindelige spørgsmål om barsel, orlov, ferie, sygdom, arbejdstid mv. på denne side

 

Finansforbundet NYKREDS forhandler virksomhedsoverenskomsten (VOK) for dig, som er ansat i Nykredit og JN Data.

Standardoverenskomsten

Den standardoverenskomst (STOK), som Finansforbundet har forhandlet med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), gælder fra foråret 2020 til foråret 2023.

Overenskomster

Kontakt os

44 55 25 00

Du er velkommen til at ringe til vores kredskontoret. Vi har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Du kan også skrive til nykreds-mail@nykredit.dk