Menu luk

Barselsregler

Hvornår skal du varsle din barsel? Hvor længe får du løn under barselsorloven? Og hvad sker der, hvis du bliver syg under barslen? Læs om barselsreglerne, så du kender dine rettigheder under graviditet og barsel.

Planlæg barslen

Lav en samlet barselsplan med Finansforbundets barselsberegner og få overblik over jeres ret til barselsdagpenge, løn og orlov og alle vigtige datoer i forbindelse med orloven.

Prøv beregner

 

Som forældre har I sammenlagt ret til 52 uger med barselsdagpenge. Det sikrer Barselsloven jer, uanset om I er i arbejde eller ej. Noget af barslen er forbeholdt mor, og noget er forbeholdt far/medmor. Resten kan I frit fordele mellem jer.

Hvor meget barsel har man?

Hver forælder har ret til 24 ugers orlov efter barnets fødsel, således at der er 52 uger med barselsdagpenge i alt. En del af orloven kan overføres mellem forældrene.

   
Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel til mor Orloven starter 28 dage før forventet fødsel inklusiv terminsdato. Det påvirker ikke orlovens længde efter fødslen, hvis fødslen sker før eller efter terminsdatoen.
Barselsorlov - 10 uger efter fødslen til mor Orloven starter på kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen. De øvrige 8 ugers barselsorlov kan overføres til far/medmor.
Fædreorlov - 2 uger efter fødslen til far/medmor Orloven ligger i forbindelse med fødslen, men far kan efter aftale med sin arbejdsgiver placere ugerne på et andet tidspunkt, inden barnet bliver 10 uger. I særlige tilfælde kan far overtage mors ret til orlov i de første 10 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet pga. sygdom. Fædreorlov kan ikke overføres til mor. 
Øremærket forældreorlov - 9 uger til hver forældre  Både mor og far/medmor har 9 ugers øremærket forældreorlov, som ikke kan overføres til den anden forælder. 
Forældreorlov mor - 5 uger, som kan overføres til far/medmor Sammenlagt med den 8 ugers overførbare barselsorlov kan mor overføre i alt 13 uger. 
Forældreorlov far(medmor - 13 uger, som kan overføres til mor Dermed kan far/medmor overføre i alt 13 uger til mor. 

Får I løn under noget af barselsorloven, skal I være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får.

På Borger.dk kan du bl.a. læse mere om barselsregler, om du opfylder kravene til at få dagpenge, og hvilket beløb du kan få udbetalt. Hvor meget du kan få, afhænger af, om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Hvor længe får du løn under barselsorloven? - Standardoverenskomsten

Hvis du er ansat under en af Finansforbundets overenskomster har du ret til fuld løn under dele af din orlov. 

Hvis du fx er ansat under Standardoverenskomsten, der er indgået mellem Finansforbundet og FA, kan du som mor holde op til 30 ugers orlov med fuld løn, og som far/medmor kan du holde op til 26 ugers orlov med fuld løn:  
Graviditetsorlov (mor) 4 uger med fuld løn før fødsel.
Barselsorlov (mor) 10 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven starter kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.
Fædreorlov (far) 2 uger med fuld løn efter fødsel. De 2 ugers fædreorlov skal du placere inden for de første 10 uger efter fødslen.
Forældreorlov (mor) 16 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven kan du placere i perioden uge 11-52 efter fødslen i en sammenhængende periode, eller opdele i 2 x 8 uger. For at kunne bruge hele sin lønret skal minimum 2 ugers barselsdagpenge overføres fra far/medmor. 
Forældreorlov (far/medmor)

24 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven skal placeres i uge 11-52 efter fødslen som en sammenhængende periode eller som 2 uafbrudte perioder af samme længde, medmindre andet aftales. 2 af ugerne kan placeres inden uge 10.

Hvis I begge er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, har I begge ret til 26 uger med fuld løn.
En forudsætning for, at der kan afholdes alle 26 uger med løn, er, at der overføres 2 uger af den overførbare orlov fra den anden forælder.

Hvis I begge er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, har I begge ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn.

En forudsætning for, at mor kan afholde alle 26 uger med løn, er, at mor får overført 2 uger af den overførbare orlov fra far/medmor.

Du kan bruge vores barselsberegner, som indeholder alle Finansforbundets overenskomster, alle offentlige overenskomster samt en del øvrige private overenskomster.

Prøv beregner

Uger med løn trækkes fra barselsdagpenge

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Hvor længe får du løn under barselsorloven? – uden overenskomst

Hvis du er funktionær og ansat i en virksomhed uden overenskomst eller uden barselsregler, er du omfattet af barselsvilkårene i funktionærloven.

Funktionærloven giver mor ret til halv løn i op til 18 uger (4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov) samt forældreorlov med barselsdagpenge. Far har ret til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge i forbindelse med fødslen og forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvor længe får du løn under barselsorloven? – assurandører

Hvis du er ansat på en af Finansforbundets lokale overenskomster for assurandører, så er det Rammeoverenskomstens barselsregler, der er indgået mellem Finansforbundet og FA, der gælder for dig.

Som mor kan du holde op til 28 ugers orlov med fuld løn, og som far/medmor kan du holde op til 14 ugers orlov med fuld løn:  
Graviditetsorlov (mor) 4 uger med fuld løn før fødsel.
Barselsorlov (mor) 10 uger med fuld løn efter fødsel. Orloven starter kalenderdagen efter fødslen. Mor har pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.
Fædreorlov (far) 2 uger med fuld løn efter fødsel. De 2 ugers fædreorlov skal du holde inden for de første 10 uger efter fødslen medmindre andet aftales.  
Forældreorlov (mor) 14 uger med fuld løn efter fødsel. Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 11-52 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 7 uger.
Forældreorlov (far/medmor) 12 uger med fuld løn efter fødsel. Hvis I ikke kan blive enige om placeringen, så kan du placere orloven i perioden uge 11-52 efter fødslen som 2 uafbrudte perioder på 6 uger. Overføres 2 uger forældreorlov til afholdelse inden uge 10 er det opdeling i 2 x 5 uger

Hvis begge forældre er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster for assurandører, så har I begge ret til henholdsvis 14 og 12 ugers forældreorlov med fuld løn.

Vær opmærksom på, at lønnen under barsel for assurandører beregnes på samme måde som din løn under sygdom. Du kan læse mere om beregningen af løn under sygdom (og barsel) i din lokale overenskomst eller under Regler ved længerevarende sygdom.

Uger med løn trækkes fra barselsdagpenge

I skal være opmærksomme på, at ugerne med løn bliver trukket fra de 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Det sker, fordi dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion for den løn, du får. Hvis I holder barselsorlov med løn samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Hvordan påvirker barsel din lønforhandling?

Når du er på barsel, skal du stilles præcis på samme måde, som hvis du ikke havde været på barsel. Det betyder, at du har krav på at blive orienteret om tidspunkterne for eventuelle lønsamtaler eller lønforhandlinger, der er i din virksomhed, mens du er på orlov. Barselsorloven må altså ikke være årsag til, at du får en lavere lønudvikling, eller at du ikke får adgang til en lønforhandling.

Du kan med fordel inden din orlov lave en aftale med din chef om, hvornår og hvordan I forhandler løn næste gang. Husk i den sammenhæng, at du altid kan bede om en lønforhandling, også selv om det ikke står direkte i din overenskomst.

Brug Finansforbundets lønberegner til at forhandle dig til en højere løn.

Optjener du pension under barselsorloven?

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller har tilsvarende vilkår, så betaler virksomheden både dit og virksomhedens pensionsbidrag under hele din barselsorlov, dog ikke længere end 60 uger efter fødslen.

Det betyder, at du får fuld pension under din barsel i perioder, hvor du får fuld løn, men også i de perioder, hvor du er på orlov uden løn - til og med uge 60 efter fødslen.

Fra 2020 betales der dog pensionsbidrag under afvikling af udskudt orlov efter § 11 i barselsloven, der afholdes senere end 60 uger efter fødslen.

Det faktum, at du får indbetalt pension under din barsel betyder, at du samtidig optjener ret til ferie med løn efter ferielovens regler (dvs. 1.-5. ferieuge) i de perioder under orloven, hvor din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag.

Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med Finansforbundet

Hvis du ikke er omfattet af en af Finansforbundets overenskomster, afhænger det af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du har ret til pension under hele eller dele af din orlov. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om hvilke barselsregler og overenskomster, der gælder på din arbejdsplads.

Hvornår skal du varsle din barselsorlov?

Der er faste regler i lovgivningen og i Finansforbundets overenskomster for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om de forskellige dele af barselsorloven. Vi anbefaler, at du varsler skriftligt.

Frister før termin

 • Senest 3 måneder før termin: Mor skal fortælle sin arbejdsgiver, hvornår hun forventer at føde (terminsdato), og om hun vil benytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Det kan dog være en god ide at afsløre graviditet eller fertilitetsbehandling før for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse.
 • Senest 4 uger før orlovens start: Far skal fortælle sin arbejdsgiver, hvornår han forventer at holde fædreorlov.
 • Senest 4 uger før termin: Skal arbejdsgiver underrettes, hvis far/medmor ønsker at holde de 8 ugers orlov de første 10 uger eller hvis mor overdrager op til 8 uger eller ønsker at holde anden orlov i perioden, fx øremærket forældreorlov.

Frister efter termin

 • Senest 6 uger efter fødslen: Både far og mor skal fortælle jeres arbejdsgivere, om I ønsker at afholde forældreorlov med fuld løn, samt hvornår I vil holde orloven.
 • Senest 6 uger efter fødslen: Både far og mor skal fortælle jeres arbejdsgivere, hvor meget orlov I vil holde, hvordan I vil holde den, og om I ønsker at forlænge eller udskyde en del af orloven.
 • Senest 8 uger efter fødslen: Både far og mor skal fortælle jeres arbejdsgiver, hvis man vil udskyde 5 ugers orlov

Du kan ændre orloven ved at give din arbejdsgiver et nyt varsel, inden der er gået 6 uger efter fødslen. Efter de otte uger kan du som hovedregel ikke ændre på orloven, medmindre din arbejdsgiver giver sit samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I må udsætte eller forlænge orloven.

Du kan bruge vores barselsberegner, som indeholder en oversigt med samtlige varsler. Du kan desuden let videresende den til din arbejdsgiver.

Beregneren er pt. kun mulig af benytte for børn født før 2. august. Beregneren vil snarest blive opdateret med de nye regler.

Prøv beregner

Hvor længe kan I holde barselsorlov?

Som forældre har I sammenlagt ret til 52 uger med barselsdagpenge, men I har faktisk ret til at holde fri fra arbejde i op til 76 uger tilsammen. I har dermed ret til at holde orlov i en længere periode, end I har ret til dagpenge.

Her kan I se, hvor længe I som forældre kan afholde orlov:

 • Graviditetsorlov til mor - 4 uger før fødslen
 • Barselsorlov til mor - 10 uger efter fødslen, hvoraf de 8 uger kan overføres til far/medmor
 • Fædreorlov til far - 2 uger efter fødslen indenfor 10 uger
 • Forældreorlov til mor - 9 ugers øremærket og 5 ugers overførbar efter fødslen. derudover 18 ugers fraværsret uden barselsdagpenge
 • Forældreorlov til far - 9 ugers øremærket og 13 ugers overførbar efter fødslen. Derudover 10 ugers fraværsret uden barselsdagpenge 

I kan altså have orlov 76 uger i alt. 

Kan du udskyde noget af barselsorloven?

Hvis du er i arbejde, har du mulighed for at udskyde en del af forældreorloven. Du skal bare holde den udskudte orlov, inden barnet fylder 9 år. Du skal være i arbejde og opfylde kravene til at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor orloven holdes.

Der er to måder, du kan udskyde orlov på: retsbaseret og aftalebaseret. Du må gerne kombinere de to måder at udskyde orloven på.

Retsbaseret udskydelse

Begge forældrene har ret til at udskyde optil 5 uger af forældreorloven. Du behøver ikke din arbejdsgivers godkendelse, men vi anbefaler dog, at du får en skriftlig bekræftelse på aftalen. Og vær opmærksom på, at det med de nye regler, er begge forældre, der har ret til at udskyde orlov retsbaseret.

Du skal varsle den udskudte orlov overfor din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen og 8 uger før du ønsker at holde orloven. Orloven skal holdes som én sammenhængende periode for børn født den 2. august 2022 eller senere. Forskudt orlov for børn født den 1. august eller tidligere gælder det gamle varsel på 16 uger. 

Du beholder retten til den udskudte orlov, også selvom du skifter job. Det betyder, at du har garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler den til din arbejdsgiver mindst 8  Er uger før, at orloven starter.

Aftalebaseret udskydelse

Begge forældre kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde den på et senere tidspunkt, hvis I kan aftale det med jeres arbejdsgiver. Denne aftalemulighed gælder altså for begge forældre, men der er fortsat kun 32 ugers forældreorlov med dagpenge til deling mellem jer.

I behøver ikke at holde orloven samlet. I kan aftale at afholde den drypvis i uger, dage eller timer, hvis jeres arbejdsgivere er med på det. Der er ingen regler for varsling af aftalebaseret udskydelse.

Hvis du skifter job, har du ikke krav på, at din nye arbejdsgiver skal overholde aftalen.

Kan du forlænge barselsorloven?

Hvis du er i arbejde, kan mor udnytte sin fraværsret med 18 uger og far/medmor med 10 uger UDEN ydelser, medmindre der overføres barselsdagpenge fra den anden forælder. Der er med andre ord som udgangspunkt tale om en ret til frihed uden løn eller barselsdagpenge.

Derudover kan du vælge at forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger. Vælger du denne forlængelse (efter § 10 i barseksloven), skal du afholde den forlængede orlov lige efter forældreorloven uden afbrydelser.

Din arbejdsgiver skal ikke godkende hverken udnyttelse af fraværsretten eller forlængelsen, så længe du har givet besked senest 6 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan kombinere forlængelse af orloven efter § 10 med at udskyde orloven eller med delvist at genoptage arbejdet.

Må du gå til læge og jordemoder i arbejdstiden?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, når du skal til forebyggende undersøgelser i forbindelse med graviditeten.

Hvad har du ret til ved sygdom under graviditeten og barselsorloven?

Som mor har du ret til fravær med fuld løn, hvis lægen dokumenterer graviditetsgener. Du har desuden ret til fravær med fuld løn tidligere end fire uger før forventet fødsel, hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb.

Din orlovs længde efter fødslen bliver ikke påvirket af, om du starter din orlov tidligere end fire uger før fødslen. Hvis du føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt, påvirker det heller ikke orlovens længde efter fødslen.

Borger.dk kan du læse mere om, hvilke sygdomme og gener der kan give dig ret til fravær med fuld løn.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospital

Du kan forlænge din barselsorlov, hvis dit barn bliver indlagt på et hospital i løbet af de første 46 uger efter fødslen. Du kan forlænge orloven med det antal dage, dit barn er indlagt, dog maks. tre måneder. Denne ret til at forlænge er dog betinget af, at du ikke genoptager arbejdet i forbindelse med, at barnet indlægges.

Hvis I får flere børn ved fødslen, og de bliver indlagt i forbindelse med fødslen, tæller udskrivelsen fra hospitalet først fra den dato, hvor det sidste barn bliver udskrevet.

Vær opmærksom på, at retten til at forlænge orloven ikke gælder fædreorloven i de to uger, som han kan holde i løbet af de første 10 uger.

Har man ret til frihed med løn ved undersøgelse om behandling?

Ved ufrivillig barnløshed har du ret til fravær med løn efter de samme regler som ved almindelig sygdom. Dette gælder både til undersøgelse og behandling.

Dog skal du være opmærksom på, at retten til frihed med løn kun gælder den af forældrene, hos hvem årsagen til barnløsheden findes. Ligger årsagen til barnløsheden ikke hos dig, har du ikke ret til fravær, men kan evt. aftale at bruge ferie, afspadsering eller timer fra timebanken for at kunne støtte din partner.

Nogle medarbejdere anser det som en privat sag, at de er i fertilitetsbehandling og ønsker ikke at informere deres arbejdsgiver. Hører du til en af dem, risikerer du at afskære dig fra ret til betalt fravær og måske endda eventuelt beskyttelse mod opsigelse.

Vi anbefaler derfor, at du oplyser din leder om, at du skal i fertilitetsbehandling og aftaler med lederen, hvordan I planlægger det.

Du skal som ved al anden sygdom forsøge at placere undersøgelserne og behandlingen uden for arbejdstiden, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver. Dette er dog ikke altid muligt, da behandlingerne skal finde sted på helt bestemte tidspunkter på måneden, og indkaldelse ofte sker indkaldelse med kort varsel.

Hvad er en § 56-aftale?

Du kan overveje, om en §56-aftale kan være en mulighed for dig, der er i fertilitetsbehandling. Aftalen giver din arbejdsgiver ret til refusion fra din første fraværsdag mod normalt først efter 30 dages fravær.

Du skal dog opfylde visse betingelser:

 • Lægen skal have anbefalet behandlingen
 • Du har mere end 10 fraværsdage om året
 • Behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet.

Aftalen indgås mellem dig og din arbejdsgiver og skal godkendes af din kommune. Aftalen kan indgås, selv om årsagen til barnløsheden ikke ligger hos dig, men skyldes din partners helbredsmæssige forhold. Det afgørende er, at det er dig, der er i behandling for barnløsheden.

Hvordan er man beskyttet mod opsigelse?

Medarbejdere i fertilitetsbehandling er særligt beskyttet efter reglerne i ligebehandlingsloven på samme måde, som medarbejdere der er gravide. Det medfører, at en opsigelse ikke må være begrundet i graviditeten/fertilitetsbehandlingen.

Det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for dette, og denne bevisbyrde, kan være svær at løfte.

Bevisbyrden kaldes den omvendte bevisbyrde og gælder fra det tidspunkt, hvor den kommende mor er konstateret gravid.

Udover den omvendte bevisbyrde findes den delte bevisbyrde.

Det betyder, at du først skal sandsynliggøre, at din opsigelse er begrundet i fertilitetsbehandlingen. Kan du det, skal din arbejdsgiver så efterfølgende bevise, at det ikke er tilfældet. Den delte bevisbyrde gælder fra I oplyser at I går i fertilitetsbehandling og indtil graviditeten er konstateret og meddelt arbejdsgiver.

Kan du genoptage dit arbejde under barslen?

I kan begge genoptage arbejdet delvist under hele orloven. Som mor kan du dog først genoptage arbejdet to uger efter, at barnet er født. Delvis genoptagelse betyder, at I kan genoptage arbejdet med en arbejdstid, der er kortere end den normale arbejdstid. Det betyder i princippet, at du kan genoptage arbejdet med op til 36 timer, hvis du arbejder 37 timer.

Du kan genoptage arbejdet med eller uden forlængelse af orloven.

Du har pligt til at dokumentere over for Udbetaling Danmark, at du har indgået en aftale om at forlænge orlovsperioden. Vi anbefaler, at du gør det skriftlig.

Eksempel

Du vil bruge de sidste 7 ugers orlov til at genoptage arbejdet delvist. Du er fuldtidsansat på 37 timer om ugen og aftaler med din arbejdsgiver, at du arbejder 30 timer og holder orlov i 7 timer om ugen i de 7 uger. 7 ugers orlov svarer til 259 timer. Det betyder, at du i 37 uger kan arbejde 30 timer og holde orlov i 7 timer.

Med forlængelse: Du forlænger orloven med den tid, du genoptager arbejdet. Hvis du forlænger din orlov ved delvist at genoptage arbejdet, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Uden forlængelse: Du kan forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet uden at forlænge din orlov. Du skal dog være opmærksom på, at du mister dagpengeretten for de dage, du arbejder. Udbetaling Danmark udbetaler dagpenge for de timer, du holder orlov. Du kan kun få barselsdagpenge, hvis dit fravær er mindst 20 procent af den ugentlige arbejdstid, før du begynder orloven.

Kan du gå på deltid under din barselsorlov?

Hvis du er ansat under Standardoverenskomsten eller en række af Finansforbundets øvrige overenskomster, har du ret til deltidsansættelse til og med uge 60 efter fødslen.

Hvis I ved lokal forhandling ikke kan blive enige om arbejdstidsnedsættelsen, har du ret til at blive ansat på halv tid i perioden. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til deltidsansættelse, så skal du fortælle det til din arbejdsgiver seneste 6 uger efter fødslen. Virksomheden betaler både medarbejderens og virksomhedens normale pensionsbidrag i perioden.

Eksempel

Du ønsker at holde barselsorlov med fuld løn til og med uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 60, ønsker du en deltidsansættelse, mens din mand samtidig holder barselsorlov på dagpenge i 20 uger fra uge 27. Hvis du ikke kan blive enige med din arbejdsgiver, har du ret til en deltidsansættelse på halv tid i perioden, ligesom du har ret til dit fulde pensionsbidrag i perioden.

Har du ret til samme stilling efter din barselsorlov?

I har som forældre begge ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for jer. I har også ret til enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som I ville have været berettiget til uden jeres fravær.

Din arbejdsgiver må ikke ændre din stilling væsentligt, mens du er på barsel. Sker det alligevel, kan det sidestilles med en opsigelse fra din arbejdsgiver. Oplever du at din stilling ændres, mens du er på barsel, skal du kontakte Finansforbundet, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning.

Ved opsigelse pga. barsel gælder der særlige beskyttelsesregler i Ligebehandlingsloven.

Kan du deltage i uddannelse under din barsel?

Du må gerne deltage i uddannelse og undervisning under din barselsorlov, uden at det påvirker dine barselsdagpenge.

Hvad er drypvis barsel – delvis genoptagelse?

Du har også mulighed for drypvis barsel eller delvis genoptagelse, hvor du afvikler dage eller timer hver uge, i en periode – op til så langt barselsdagpengene rækker. Hvor langt dine barselsdagpenge i en given situation rækker, kan Udbetaling Danmark oplyse om.

Det kan være i tilfælde, hvor du i en periode ønsker en fridag om ugen eller hvor du ønsker at gå hver dag på et givent tidspunkt, fx for at hente barnet lidt tidligere i daginstitution.

En sådan aftale indgås i enighed mellem dig og din arbejdsgiver.

Der er to måder at gøre dette på. Den ene er nedsættelse af brøken, hvor du fx går fra en ansættelse på 37 timer/ugen til en ansættelse på 30 timer/ugen i en aftalt periode, så længe din barselsdagpenge rækker. Den anden er løntræk, hvor du bevarer din nuværende ansættelsesbrøk, men trækkes et fast timetal om ugen af din fuldtidsløn.

Har du ferie i perioden er løntræk at foretrække, da du ikke kan få barselsdagpenge under ferie (der afholdes i hele uger), og derfor heller ikke vil blive trukket i løn af arbejdsgiver i de uger. Det anbefales, at der aftales hvordan I forholder jer til sygdom, afspadsering, omsorgsdage mv.

Det absolut nemmeste og anbefalelsesværdige er at anse løntrækket som fast, der ikke er påvirket af sygdom afspadsering, omsorgsdage mv.

Optjener du ferie med løn under barselsorloven?

Når du afholder barsel med fuld løn (løn og pension), optjener du ferie på samme vis, som hvis du arbejdede. Dvs., at du optjener 2,08 feriedage pr. måned, som du kan afholde måneden efter, du har optjent dagene.

Hvis du under en del af din barsel modtager delvis løn, fx pensionsbidrag efter standardoverenskomsten, optjener du i denne periode også ret til ferie med løn. Også i dette tilfælde optjener du 2,08 feriedage pr. måned, som du kan afholde måneden efter, du har optjent dagene. Det er dog en betingelse, at du holder ferien, imens du er ansat hos den samme arbejdsgiver.

Du optjener imidlertid ikke ret til ferie med løn i den periode, hvor du kun modtager barselsdagpenge. Der optjener du i stedet feriedagpenge, som du kan anvende i ferieafholdelsesperioden, når du efterfølgende holder ferie. Det er dog et krav, at du først bruger eventuel ferie optjent med løn.

Kan du holde ferie under barselsorloven?

Barsel er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie, imens du er på barselsorlov. Hvis du er på barsel til ferieafholdelsesperiodens afslutning, får du automatisk overført fire ugers ferie, som du kan holde i næste ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge får du udbetalt, når ferieafholdelsesperioden slutter, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Har du ret til omsorgsdage under barselsorloven?

Hvis du er omfattet af Finansforbundets Standardoverenskomst eller har tilsvarende vilkår, har du ret til omsorgsdage.

Omsorgsdagene indskydes på din timebank på tildelingstidspunktet. Herefter kan du vælge at få dem udbetalt eller holde dem som frihed. Vær dog opmærksom på, at der kan være aftalt noget andet lokalt, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet, hvis du er i tvivl.

Når du efter barselsorloven starter på arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du ikke optjener ret til omsorgsdage i de perioder, hvor du ikke får løn eller f.eks. kun får betalt pensionsbidrag fra virksomheden. Det er bl.a. tilfældet ved barselsorlov med dagpenge.

Du kan læse mere om reglerne for omsorgsdage i Finansforbundets og FA's Vejledning om Omsorgsdage.

Finansforbundets og FA's Vejledning om Omsorgsdage (pdf) 

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk