Menu luk

Persondatapolitik

I denne persondatapolitik kan du læse, hvilke data Finansforbundet behandler, hvorfor vi behandler dem, og hvad vi bruger dem til.

Det er vigtigt for Finansforbundet, at du kan være tryg ved, at vi behandler personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Herunder har vi beskrevet, hvordan vi gør, og hvilke rettigheder, du har i forhold til dine personoplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

Kontakt Finansforbundet og CVR

Finansforbundet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Her er vores kontaktoplysninger:

Finansforbundet
Snorresgade 15
2300 København S

Tlf. 32 96 46 00

Gdpr@finansforbundet.dk (alt om GDPR)
post@finansforbundet.dk  (alle øvrige henvendelser)

CVR 15320613

Finansforbundets dataansvar omfatter følgende CVR nr.:

CVR-nummer

Navn

15320613

Finansforbundet

11751512

Finansforbundet Assurandørerne

10512840

Finansforbundet i Danske Bank

10513898

Finansforbundet i Nordea

35426388

Finansforbundet Kreds Vest

29567778

Finansforbundet Kreds Øst

14955690

Finansforbundet i Nykredit

19008495

Finansforbundet Sydbanks Kreds

14327584

Finansforbundet Jyske Bank Kreds

28627653

Finansforbundet Spar Nord Kreds

Kontakt til dataansvarlig

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Finansforbundet behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Finansforbundets dataansvarlig, Mette Hjøllund Schousboe.

Det kan du gøre således:

 • På mail: GDPR@finansforbundet.dk
 • På telefon: 32 96 46 00
 • Via brev: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 København K, att. Mette Hjøllund Schousboe
Derfor behandler vi personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som fagforening

Vi behandler fx dine oplysninger i disse situationer:

 • Når du melder dig ind i Finansforbundet og i den efterfølgende betaling af kontingent.

 • Administration af dit medlemskab.

 • Når du kontakter os fysisk, på telefon, via sociale medier eller via mail for at få råd og vejledning om fx ansættelsesvilkår, trivsel, arbejdsmiljø, sociallovgivning eller spørgsmål om overenskomst m.v.

 • Når du bruger Finansforbundet.dk eller andre af vores selvbetjeningsløsninger.

 • Når du deltager i karrieresamtaler, uddannelsesrådgivning og personlige udviklingsforløb.

 • Når du deltager i kompetenceudviklingsprojekter.

 • Når du deltager i faglige netværksaktiviteter og medlemsundersøgelser.

 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, konferencer, webinarer, generalforsamlinger eller lignende arrangementer.

 • I forbindelse med kampagner og organiseringsprojekter.

 • Når vi indgår, fornyer og håndhæver overenskomster.

 • Når vi udarbejder lønstatistikker.

 • Hvis vi skal føre en sag for dig.

 • Hvis du ønsker at melde dig ud af Finansforbundet, og vi kontakter dig om eventuel genindmeldelse.

 • Hvis du kontakter Finansforbundet om en af vores medlemssager, projekter eller arrangementer.

Herudover anvender vi også dine personoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud. Vi anvender i den forbindelse både brev, mail, sms og sociale medier.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Finansforbundet behandler ofte dine personoplysninger som led i vores legitime aktiviteter som fagforening. Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er persondataforordningens (GDPR) artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel) sammenholdt med GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Retsgrundlaget for at behandle personoplysningerne kan være:

 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder i fx funktionærlov og kollektiv overenskomst)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger på fx sociale medier som LinkedIn og Facebook)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)

Samt en af følgende hjemler:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra d (vital interesse)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • GDPR artikel 10 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (Statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)
Kategorier af personoplysninger

Oplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer

Som led i dit nuværende eller tidligere medlemskab af Finansforbundet behandler vi oplysninger om dig. At være medlem af en fagforening er en såkaldt følsom personoplysning i databeskyttelseslovgivningens forstand (artikel 9).

Vi behandler disse oplysninger om dig:

 • Medlemskab af Finansforbundet
 • Personnummer
 • Stamdata, herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysninger og statistik
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dine ansættelsessteder
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med Finansforbundet
 • Hvilke elektroniske nyhedsbreve du har modtaget
 • Hvilke elektroniske breve du har modtaget fra Finansforbundet, samt hvilke nyhedsbreve du har læst
 • Antal forsikringer du har tegnet via Finansforbundets aftale med Tryg om medlemsforsikringer
 • Hvilke Finansforbundskurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Medlemsundersøgelser
 • Oplysninger om kost (fx om der er nogen fødevarer, du ikke spiser i forhold til kursusforplejning)
 • Eventuelle tillidshverv samt valgdato (TR, AMR, MAB-bestyrelsesmedlem, kredsbestyrelsesmedlem, personaleforeningsbestyrelsesmedlem, landsmøde – og repræsentantskabsdelegeret m.v.)
 • Oplysninger om test (hvis du har deltaget i et kursus eller udviklingsforløb, hvori der blev anvendt test)
 • Dit CV (hvis du har deltaget i en personlig karriererådgivningssamtale eller søgt en ledig stilling i Finansforbundet)


I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan fx være i forbindelse med, at du har fået faglig eller juridisk hjælp af Finansforbundet:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (fx i faglige sager, hvor det har relevans, hvis du er handicappet, er i støttet beskæftigelse, eller hvor sygdom har betydning for dit ansættelsesforhold eller din ret til andre ydelser)
 • Oplysninger om sociale forhold
 • Oplysninger om politiske, religiøse, racemæssige eller etniske og seksuelle forhold
 • Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om andre, der har været i kontakt med Finansforbundet

Vi behandler de oplysninger om dig, som du har givet os eller selv har offentliggjort. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde vores formål med behandlingen.

Vi behandler også oplysninger om dig i forbindelse med vores organiseringsaktiviteter.

Desuden kan vi behandle oplysninger om dig, hvis de indgår i et medlems faglige sag. Det kan være som kollega, leder, kunde eller lignende. Ofte vil vi i disse situationer ikke have dine kontaktoplysninger, da de oplysninger, vi modtager om dig kan være sporadiske oplysninger fra medlemmer som en del af en faglig sag.

Betydningen af ikke at afgive oplysninger

Nogle oplysninger er nødvendige for, at vi kan oprette dig som medlem og løbende hjælpe dig, når du får behov for det. Hvis du ikke ønsker at dele disse oplysninger, vil vi desværre ikke være i stand til at yde dig optimal hjælp og sikre, at du får de ydelser, du er berettiget til – og i yderste konsekvens kan vi slet ikke oprette dit medlemskab. 

Det er naturligvis helt op til dig, hvilke oplysninger du vil dele, men du bør vide, hvad det betyder for dit medlemskab:

 • Uden helt grundlæggende identifikationsoplysninger som navn, adresse og cpr-nummer kan vi ikke oprette dit medlemskab og modtage betaling, og det betyder, at vi desværre ikke vil have mulighed for at tilbyde dig medlemskab.
 • Hvis vi ikke har specifikke oplysninger om en sag, kan vi ikke yde dig optimal rådgivning og hjælp i arbejdsretlige sager. Det gælder fx oplysninger om årsagen til opsigelse, arbejdsløshed, din ansættelseshistorik og andre oplysninger af relevans for sagen. Det betyder, at vi desværre ikke kan yde dig optimal hjælp og sikre, at du får de ydelser, du er berettiget til.

Det er helt op til dig selv, om du ønsker at benytte vores tilbud og gøre brug af vores rådgivning og hjælp i arbejdsretlige sager m.v. Hvis du ønsker vores rådgivning i en sag, vil vi have brug for oplysninger om årsagen til opsigelse, arbejdsløshed, din ansættelseshistorik og andre oplysninger af relevans for sagen. Har vi ikke disse oplysninger, vil vi desværre ikke være i stand til at yde dig optimal hjælp og sikre, at du får de ydelser, du er berettiget til.

Optagelse af telefonsamtaler

Finansforbundet optager normalt ikke telefonsamtaler. Hvis vi i en konkret situation skønner, at det er nødvendigt at optage en telefonsamtale, vil vi oplyse det inden samtalen.

Når vi deler personoplysninger

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt.

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig. Det kan dreje sig om

 • Offentlige myndigheder
 • Læger
 • Tillidsvalgte
 • FH og andre fagforbund
 • A-kasser
 • Bank- forsikrings- og pensionsselskaber
 • Hoteller og konferencesteder
 • Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
 • Domstole og domstolslignende organer
 • Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
 • Rådgivere, fx advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig

Databehandlere, dvs. eksterne private virksomheder eller offentlige myndigheder/institutioner, der udelukkende behandler oplysninger på vegne af og efter instruks fra Finansforbundet.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Finansforbundet overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til usikre tredjelande.
Når du benytter Finansforbundets tjenester, kan dine oplysninger i nogle tilfælde blive overført til lande uden for EU/EØS. Det kan fx være i situationer, hvor vi benytter os af databehandlere, og disse benytter sig af leverandører etableret uden for EU/EØS. I så fald vil det fremgå af vores aftale med leverandøren, at de som minimum skal overholde den samme sikkerhed som kræves inden for EU/EØS.

Her henter vi dine personoplysninger

Vi indsamler først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog hente eller modtage oplysninger direkte fra tredjepart. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige.

Det drejer sig fx om oplysninger fra:

 • A-kasser
 • Arbejdsgivere
 • Arbejdsmedicinsk Klinik
 • Retslægerådet
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
 • Ankestyrelsen
 • Cpr-registret
 • Dine kolleger
 • Dine pårørende
 • Dit forsikringsselskab
 • Dit pensionsselskab
 • Feriekonto
 • FH eller andre forbund
 • Jobcentre/Kommuner
 • Læger eller andre behandlere
 • Modparter i sager (Arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende)
 • Politi og domstole
 • SKAT
 • STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • Tillidsvalgte (herunder kredse, faglige personaleforeninger og assurandørforeninger)
 • Udbetaling Danmark
 • Offentlige myndigheder
 • Medlemmer af Finansforbundet (fx ved tilmelding til arrangementer, der også er åbne for personer, der ikke er medlem af Finansforbundet eller ved kampagner og organiseringsaktiviteter)
Personoplysninger ved besøg på Finansforbundet.dk

 

Når du besøger www.finansforbundet.dk, indsamler vi personoplysninger om dig, når du:

 • Tilmelder dig et nyhedsbrev
 • Tilmelder dig en begivenhed, konkurrence eller event,
 • Anvender et værktøj på Finansforbundet.dk, fx lønpakkeberegner og barselsberegner
 • Kontakter os
 • Giver samtykke til brug af cookies

Vi indsamler kun de oplysninger, som vi behøver for at behandle din anmodning eller for at levere en serviceydelse. Vi vil normalt kun bede om yderligere oplysninger, hvis vi skal bruge dem til at give dig det bedst mulige svar på din forespørgsel eller, hvis vi ønsker at tilbyde dig medlemskab. Når du afgiver dit samtykke til en behandling af dine personoplysninger, behandler vi kun de personoplysninger, som du specifikt har samtykket til.

Vi samarbejder med partnere indenfor sociale medier, annoncering og analyse, så vi kan optimere Finansforbundets markedsføring på sociale medier og andre websites.

Du kan læse mere om Finansforbundets brug af cookies her: Finansforbundets privatlivs- og cookiepolitik

Rådgivning fra Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa

Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa er et samarbejde mellem FTFa og Finansforbundet. FTFa har udstationeret rådgivere i Finansforbundets sekretariat, som kan rådgive om a-kasseforhold.

Når du melder dig ind i Finansforbundet, kan du samtidig melde dig ind i FTFa via vores fælles indmeldelsesblanket. Hvis du benytter blanketten og tilvælger medlemskab af FTFa, afgiver du selv de nødvendige oplysninger direkte til FTFa.

FTFa er selvstændig dataansvarlig for de oplysninger, som du giver dem. Du kan læse mere i  FTFa persondatapolitik

I nogle situationer kan der være behov for, at Finansforbundet videregiver oplysninger om dig, når du søger rådgivning i Finansforbundet, som indebærer rådgivning vedrørende a-kasseforhold. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger til FTFa (udstationeret FTFa rådgiver), vil du forinden blive bedt om at give din accept.

Sociale medier

Finansforbundet benytter sociale medier til at skabe synlighed i samfundet, dialog og relationer med nuværende og potentielle medlemmer.

Vi deler dataansvar med en række sociale medier vedrørende Finansforbundets profilsider, og når vi målretter det materiale, vi sender ud.

Du finder info om Finansforbundets brug af disse medier og håndtering af personoplysninger her.

Opbevaring af personoplysninger

Finansforbundet gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, som de tiltænkt. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.
Hvis du har været part i en sag, vi har ført på dine vegne, gemmer vi sagsoplysningerne i op til seks år fra sagen er afsluttet. Det kan i konkrete tilfælde være behov for at gemme oplysningerne ud over seks år.
Hvis du melder dig ud, gemmer vi dine personoplysninger i op til to år efter udmeldelsen med mindre, du har været part i en sag, der endnu ikke er forældet/slettet. I det tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger indtil sagen forældes og slettes.
Oplysninger om landsmøder, bestyrelsesmødereferater og sager om lov- og overenskomstfortolkninger sletter vi som udgangspunkt ikke af hensyn til organisationens hukommelse i aktuelle sager og dokumentation af Finansforbundets historik.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Finansforbundet træffer ikke afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af personoplysninger, herunder profilering i forbindelse med Finansforbundets fagforeningsmæssige aktiviteter.

Retten til at trække samtykke tilbage

Finansforbundet bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger. I nogle situationer indhenter vi dog alligevel et samtykke fra dig til at behandle eller videregive personoplysninger, og i de tilfælde har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre på flere måder:

 • Skriv til den mailadresse du fik oplyst, da ud gav samtykket
 • Afmeld dig direkte i den mail, du har fået tilsendt
 • Træk samtykke tilbage på ’Mit forbund’ (e-Boks, kontingent via løntræk og markedsføring fra Finansforbundets samarbejdspartnere) eller
 • Kontakt os på telefon 32 96 46 00 eller skriv til os på post@finansforbundet.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at vores behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Beskyttelse af personoplysninger

Finansforbundet opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt bliver tilintetgjort, tabt eller forringet samt mod, at de bliver delt uretmæssigt, misbrugt eller i øvrigt behandlet i strid med lovgivningen.

Når vi videregiver dine oplysninger, anvender vi altid sikker kommunikation.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Finansforbundets behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte Finansforbundet. Du kan skrive til GDPR@finansforbundet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Og du er velkomment til at kontakte os først, så vi kan undersøge, om vi kan komme dig i møde i forhold til det, som du er uenig i.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet, eller når vores brug af nye teknologiske muligheder gør det nødvendigt. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside.

Hvis der sker større ændringer, giver vi vores medlemmer direkte besked.

Persondatapolitikken er sidst ændret den 22.11.2022