Menu luk

Regler om fertilitetsbehandling

Hvorfor skal du orientere din arbejdsgiver om fertilitetsbehandling? Hvilke rettigheder har du til fravær under fertilitetsbehandlingen? Og hvad vil det sige at være særligt beskyttet? Bliv klogere på dine rettigheder i forhold til fertilitetsbehandling.

Er du ufrivilligt barnløs, har du ret til fravær med løn efter de samme regler som ved almindelig sygdom. Det gælder både til undersøgelse og behandling. Du skal – som ved al anden sygdom - forsøge at placere undersøgelserne og behandlingen uden for arbejdstiden, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver.

Du skal dog være opmærksom på, at retten til frihed med løn kun gælder den af jer, der er årsagen til barnløsheden. Ligger årsagen til barnløsheden ikke hos dig, har du ikke ret til fravær, men du kan evt. aftale med din arbejdsgiver, at du bruger ferie, afspadsering eller timer fra timebanken, hvis du har brug for at kunne støtte din partner.

Orienter din arbejdsgiver

For nogen er det en privat sag, at de er i fertilitetsbehandling, og de ønsker derfor ikke at fortælle det til deres arbejdsgiver. Hører du til en af dem, risikerer du at miste retten til betalt fravær og måske endda miste en mulig beskyttelse mod opsigelse. Vi anbefaler derfor, at du oplyser din leder om, at du skal i fertilitetsbehandling, så I sammen kan aftale, hvordan I planlægger det.

Bliv beskyttet mod opsigelse

Når du først har orienteret din arbejdsgiver om, at du skal i fertilitetsbehandling, er du særligt beskyttet efter reglerne i ligebehandlingsloven på samme måde som medarbejdere, der er gravide. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må opsige dig på grund af graviditeten/fertilitetsbehandlingen.

Det er din arbejdsgiver, der har bevisbyrden, og den opgave kan være svær at løfte. Arbejdsgiverens bevisbyrden kaldes den omvendte bevisbyrde og gælder fra det tidspunkt, hvor du eller din kone/kæreste er konstateret gravid eller i fertilitetsbehandling.

Udover den omvendte bevisbyrde findes den delte bevisbyrde. Den delte bevisbyrde gælder, fra I oplyser om, at I går i fertilitetsbehandling, og indtil graviditeten er konstateret og meddelt din arbejdsgiver. Beskyttelsen gælder både mor og far, og uanset hos hvem af jer årsagen til barnløsheden skal findes. Det betyder, at du først skal sandsynliggøre, at din opsigelse helt eller delvist er begrundet i fertilitetsbehandlingen. Kan du det, skal din arbejdsgiver så efterfølgende bevise, at det ikke er tilfældet.

Læs mere om opsigelse under graviditet

Din arbejdsgiver kan få refusion

Når du taler fertilitetsbehandling med din arbejdsgiver, kan I overveje muligheden for at gøre brug af en §56-aftale. Den aftale giver din arbejdsgiver ret til refusion fra din første fraværsdag mod normalt først efter 30 dages fravær.

Du skal dog opfylde visse betingelser:

  • Lægen har anbefalet behandlingen.
  • Du har mere end 10 fraværsdage om året.
  • Behandlingen er besluttet, når du bliver ansat.

Aftalen indgås mellem dig og din arbejdsgiver og skal godkendes af din kommune, og den kan indgås, selv om årsagen til barnløsheden ikke ligger hos dig, men skyldes din partners helbredsmæssige forhold. Det afgørende er, at det er dig, der er i behandling for barnløsheden.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk