Menu luk

Regler om pension og pensionering

- For medlemmer på standardoverenskomsten.

Hvordan er din pensionsordning sammensat, og hvilke muligheder giver den dig? Hvilke forsikringer hører med til pensionsordningen? Og hvad gør du, når du skal pensioneres? Få svar på dine spørgsmål om pensionsordning og pensionering.

Du er via standardoverenskomsten omfattet af en kollektivt baseret pensionsordning for alle medarbejdere i din virksomhed. Dvs. at virksomheden skal sikre, at der hver måned indbetales mindst 16,90 % af din pensionsgivende løn til din pensionsordning - heraf skal virksomheden betale mindst 11,65 %, og du skal betale resten, dvs. maksimalt 5,25 %, som trækkes fra din løn.

Derudover giver overenskomstens forsikringer dig mulighed for at få behandling på privathospital og for, at du kan få erstatning ved kritisk sygdom og død.

Hvis du i stedet er omfattet af en virksomhedsoverenskomst, kan der være aftalt et højere minimumsbidrag end 16,75 % og et lavere medarbejderbidrag end 5,25 %. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til virksomhedsoverenskomsten.

Hvis du er assurandør, kan du læse i din lokale lønaftale, hvor stort dit pensionsbidrag er.

Er du ansat på en overenskomst mellem din virksomhed og Finansforbundet, kan der gælde helt andre regler og pensionssatser.

Hvilken ordning skal du have?

Din pensionsordning skal indeholde både opsparing og risikodækning.

Mindstekrav til, og mulighederne for individuelle tilvalg af risikodækning aftales lokalt mellem din ledelse og din faglige repræsentant, ligesom disse parter aftaler hvilke muligheder der er for opsparingens placering.

Tal med dit pensionsselskab om dine muligheder. Du kan altid tage fat i enten virksomhedens ledelse, typisk HR, eller din Faglige repræsentant, hvis du har behov for at kende pensionsaftalen.

Kan du fravælge risikodækningerne?

Du kan tidligst fravælge risikodækninger knyttet til din pensionsopsparing på det tidspunkt, hvor du når pensionsudbetalingsalderen, dvs. fem år før du kan få folkepension.  Vi vil dog anbefale, at du altid taler med en pensionsrådgiver, inden du fravælger risikodækningerne.

Hvordan er jeg dækket af forsikringer?

Udover din risikodækning gennem din pensionsordning, er du dækket i følgende situationer:

  • 200.000 kr. ved dødsfald
  • 200.000 kr. ved egen kritisk sygdom
  • 50.000 kr. ved barns kritiske sygdom (børn under 18 år)
  • Behandling på privathospital (helbredsforsikring/sundhedssikring)
  • Tandbehandling (tandforsikring)

Har du ikke lige dine pensionspapirer ved hånden, eller har du flere pensionsordninger og forsikringsdækninger, så kan du finde dine oplysninger på PensionsInfo.dk. Her kan du se dine pensionsordninger fra forskellige pensionsleverandører, samt de offentlige ydelser, som folkepension, ATP og efterløn.

Hvis du er assurandør, er det i stedet din arbejdsgiver og den Faglige repræsentant, der aftaler, hvordan dine forsikringer er sammensat.

Kan du tegne kollektive pensionsforsikringer?

Som medlem af Finansforbundet kan du nu tegne en kollektiv pensionsordning hos PFA Pension, hvor du kan få kollektive forsikringer med f.eks. engangsudbetaling ved kritisk sygdom og engangsudbetaling ved dødsfald. Vi kalder ordningen Medlemsplus. Dette er specielt interessant for ledige eller medlemmer ansat udenfor sektoren, hvor der ikke er en arbejdsgiverordning.

Læs mere om kollektiv pensionsordning hos PFA Pension

Kan du få udbetalt pension, før du går på pension?

Du har begrænsede muligheder for at få udbetalt din pension, før du går på pension. Det væsentligste kriterium er, om du har nået alderen for pensionsudbetaling, dvs. om du er max tre år fra folkepensionsalderen, og hvilken type pension, det drejer sig om.

  • Livsbetinget sum: Du kan få en livsbetinget sum udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen.
  • Kapitalpension eller aldersopsparing: Du kan få en kapitalpension eller en aldersopsparing udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Får du udbetalt en del af kapitalpensionen, mens du fortsat arbejder, må beløbet før afgift ikke overstige din bruttoårsløn pr. seneste 1. januar. Gælder det en aldersopsparing, må beløbet ikke overstige halvdelen af din bruttoårsløn pr. seneste 1. januar.
  • Alderspension: Du skal – så længe du ikke er gået på pension – have nået folkepensionsalderen, før du kan få udbetalt hele din pension som fx ratepension, livrente el. Men hvis du er på nedsat tid og er i pensionsudbetalingsalderen, kan du vælge at få en mindre del din alderspension udbetalt, så udbetalingen svarer til din nedsatte arbejdstid. Det kræver dog, at du har stoppet indbetalingerne til din pension. Men udbetalingen kan altså godt starte, selv om du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke opfylder kravene til din alder, skal du søge om dispensation til at få din pension udbetalt, og den gives kun i få tilfælde. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller kreds, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Hvad gør du, hvis du ønsker at gå på pension?

Kontakt dit pensionsselskab og få rådgivning om, hvordan du får mest ud af dine pensionsmidler. Derefter kan du bedst beslutte dig for, hvornår du vil stoppe med at arbejde. Du skal selv sige din stilling op mindst en måned før, du ønsker at stoppe.

Det er en god ide at fortælle din virksomhed, at du stopper for at gå på pension. Mange virksomheder giver deres pensionerede medarbejdere fordele, såsom arrangementer for pensionister, leje af sommerhuse osv. Nogle pengeinstitutter tilbyder personalevilkår på renter og gebyrer.

Hvad gør du, hvis din virksomhed vil pensionere dig?

Vil din virksomhed have dig til at gå på pension, må de aftale det med dig. Eller afskedige dig med det varsel, du er berettiget til efter Funktionærloven og din ansættelsesaftale. En afskedigelse skal være sagligt begrundet, og her er alder ikke et sagligt argument. Alder kan derimod udgøre en vis beskyttelse, fordi det er forbudt at diskriminere på grund af alder.

Bliver du afskediget, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, din faglige repræsentant eller os i Finansforbundet for at få rådgivning om din situation og dine rettigheder.

Kan du få udbetalt arbejdsgiverbidraget og stoppe din egen indbetaling?

Du kan få udbetalt din arbejdsgivers bidrag til pension og fravælge selv at indbetale, hvis du er på seniordeltid, eller har nået din pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningsloven. Er du på seniordeltid, kan du få udbetalt arbejdsgiverbidraget som løn på baggrund af din hidtidige grad af beskæftigelse. Dette giver mulighed for, at du som senior på deltid, delvist kan bevare din hidtidige løn.

Hvis du ønsker at få udbetalt din arbejdsgivers bidrag til din pension og/eller stoppe dit eget bidrag skal du kontakte dit pensionsselskab, så du kan få den rette rådgivning om dine pensions- og forsikringsforhold.

Hvad er samspillet mellem pension og efterløn?

Folketinget ændrer løbende reglerne for forholdet mellem pension og efterløn, og vi anbefaler derfor, at du kontakter din a-kasse, hvis du har brug for rådgivning.

Hvis du er medlem af FTFa, er du velkommen til at skrive til akassen@finansforbundet.dk eller ringe direkte til vores a-kasse konsulent Susanne Ilsøe på 32 66 14 50.

Skal du betale skat af din pension?

Vi rådgiver ikke om skattemæssige forhold, så vi anbefaler, at du i stedet kontakter Skat.

Læs mere på Skats hjemmeside

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk