Menu luk

Regler om pleje- og pasningsorlov

Hvad skal der til for, at du kan få pasningsorlov til at passe en alvorligt syg nærtstående eller plejeorlov til at passe en døende? Og har du ret til løn under pleje- eller pasningsorloven? Bliv klogere på betingelser og muligheder for orlov til pleje og pasning.

Du kan søge orlov fra arbejdet for at passe eller pleje en nærtstående, der har en alvorlig sygdom eller er døende. I kan både være i familie eller venner - det afgørende er, at I har en personlig relation.

Du har ret til orlov med løn, hvis du:

  • Bliver ansat af kommunen efter § 118 i Serviceloven for at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller
  • får bevilget plejevederlag efter servicelovens § 119 for at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem.

I begge situationer tæller din orlovsperiode med i din anciennitet. Du optjener ferie og betaler pensionsbidrag af normal løn.

Hvordan er reglerne for pasningsorlov ved alvorlig sygdom?

Du kan tage orlov fra arbejdet for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom i en periode på op til seks måneder. Du kan forlænge ordningen i yderligere tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. Og I kan dele pasningsorloven op i flere perioder af ned til en måneds varighed, så I kan være flere om at passe den syge.

Du skal opfylde en række betingelser for at få pasningsorlov:

  • Den nærtstående skal bo i eget hjem.
  • Et alternativ til pasningen i hjemmet skal være et døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet skal svare til et fuldtidsarbejde.
  • I skal være enige om at etablere pasningsforholdet.
  • Der må ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at du skal passe den nærtstående.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver du ansat af den kommune, hvor den nærtstående bor. Kommunen udarbejder en ansættelsesaftale og betaler løn til dig. Lønnen fra kommunen udgør et fast månedligt beløb – efter overenskomsten betaler din arbejdsgiver forskellen op til din normale løn.

Din virksomhed kan have indgået en lokalaftale om mulighederne for at passe nærtstående, som er handicappede, har en kritisk sygdom eller er alvorligt syge eller døende. En lokalaftale kan stille dig endnu bedre end vilkårene i overenskomsten.

Hvordan er reglerne for plejeorlov af døende?

Hvis du ønsker at pleje en nærtstående, der gerne vil dø i eget hjem, kan du få bevilget plejevederlag af den døendes kommune. Du kan søge plejeorlov, uanset om den døende er ven eller familie – det afgørende er, at I har en personlig relation. Vær også opmærksom på, at der er mulighed for, at I kan være flere om at dele plejevederlaget.

Du kan søge om plejeorlov, hvis:

  • En læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at fortsat behandling kun kan lindre.
  • Den døende har et plejebehov.
  • I er enige om at etablere pleje- og pasningsordningen.
  • Du kan pleje den døende i dit eller den døendes hjem.

Overenskomsten giver dig ret til fuld løn under plejeorloven, og din arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen for det plejevederlag, du ellers ville få.

Når den, du plejer, dør, bevarer du retten til at få udbetalt plejevederlaget i op mod 14 dage efter dødsfaldet.

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk