Menu luk

Regler om korterevarende sygdom

Hvad skal du gøre, når du bliver syg? Er du omfattet af en sundhedsforsikring? Og hvad er dine muligheder, hvis du bliver syg før eller under en ferie? Få styr på dine rettigheder og muligheder i forhold til sygdom.

Når du bliver syg, har du ret til fravær fra dit arbejde, og er du funktionær, har du ret til løn under sygdom. Du har pligt til straks at informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis du ikke sygemelder dig, kan din arbejdsgiver betragte dit fravær som grov misligholdelse fra din side - og i yderste konsekvens kan det begrunde, at du bliver bortvist.

I mange virksomheder er der interne regler for, hvornår, hvordan og til hvem du skal oplyse om sygdom og manglende fremmøde. Tjek derfor din kontrakt eller personalehåndbogen for at finde ud af, hvordan du gør i din virksomhed. Den mest almindelige regel er, at du inden arbejdstiden begynder og senest to timer efter normal mødetid skriftligt skal oplyse din arbejdsgiver om dit fravær.

Når du én gang har informeret din arbejdsgiver om dit sygefravær, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, er det dog almindeligt, at du meddeler det til din arbejdsgiver.

Har du ret til løn under lægebesøg og behandling?

Du har ret til at være fraværende med løn ved fx almindelige besøg hos læge, speciallæge,  ambulant hospitalsbehandling eller lægeordineret fysioterapi. Besøget skal dog være nødvendigt for at gøre dig rask, og det skal du kunne dokumentere, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Behandlingen skal så vidt muligt foregå udenfor arbejdstiden. Er det ikke muligt, bevarer du retten til fravær, men du har pligt til at forsøge at placere det, så det er til mindst gene for din arbejdsgiver, og det vil som regel sige først eller sidst på arbejdsdagen.

Er du dækket af en sundhedsforsikring via din arbejdsgiver?

Alle ansatte i den finansielle sektor, der er dækket af en overenskomst, er også dækket af en sundhedsforsikring. Formålet er at sikre dig hurtig behandling og rådgivning. Hvad forsikringen dækker afhænger af, hvilken ordning din virksomhed har valgt, men i de fleste tilfælde er du sikret behandling inden for maksimalt to uger.

Disse behandlinger er fx omfattet af forsikringen, men det kan variere, hvad der er dækket:

  • Undersøgelse, operationer og behandlinger af f.eks. meniskskader, museskader, hofteoperationer og galdesten.
  • Behandling af psykiske lidelser, f.eks. psykolog- og krisehjælp.
  • Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor.
Hvad gør du, hvis du bliver syg før en ferie?

Hvis du er syg, før ferien begynder (altså før arbejdstiden begynder den første feriedag), er du ikke tvunget til at begynde din ferie. Du skal dog hurtigst muligt underrette din arbejdsgiver om, at sygdommen forhindrer dig i at holde den planlagte ferie. Ferien kan du holde på et senere tidspunkt, men vær opmærksom på, at der i de fleste virksomheder er regler for, hvordan man skal melde sig syg.

Når din sygdom er overstået, skal du huske at melde dig rask og fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde resten af ferien, eller om du vil genoptage arbejdet.

Du kan fx være syg i den første uge ud af en tre ugers hovedferie. Du skal derpå vælge, om du vil holde de sidste to ugers ferie, eller om du vil udskyde alle tre uger og i stedet møde på arbejde. Hvis du holder de to ugers ferie, er de din hovedferie, og du har ret til endnu en uges hovedferie, som du dog ikke kan kræve at holde i forlængelse af de to andre uger. Her gælder de almindelige regler for, hvordan du kan afholde ferie.

Hvad sker der, hvis du bliver syg, imens du holder ferie?

Hvis du bliver syg, imens du holder ferie, har du mulighed for at få delvis erstatningsferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om sygdommen på første sygedag, da din ret til erstatningsferie tidligst kan starte, når du har meldt dig syg. Medmindre der gælder andre regler på din arbejdsplads, skal du selv dokumentere sygdommen, hvilket betyder, at du skal betale for en lægeerklæring. Det gælder både ved ferie i Danmark og i udlandet.

Du har først ret til erstatningsferie efter fem sygedage. Erstatningsferien skal du som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden den 31. december. Er det ikke muligt, kan du holde erstatningsferien i næste ferieår.

 

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk