Menu luk

Regler om borgerligt ombud

Er du valgtilforordnet, nævning, kommunalbestyrelsesmedlem eller borgmester? Reglerne om løn og fravær ved borgerligt ombud afhænger af hvervet og af din virksomhed.

Du kan have ret til fravær med løn og pension, når du varetager et borgerligt ombud. Det afhænger af hvervet og i nogle tilfælde også af din virksomheds lokalaftaler eller personalepolitik. Hvis din virksomhed ikke har en lokalaftale eller personalepolitik, som beskriver dette, kan du kontakte din tillidsrepræsentant og se, om I kan lave en aftale om dit konkrete tilfælde.

Er du domsmand eller nævning?

Hvis du bliver udpeget som domsmand eller nævning, er der ingen faste lovregler for, hvorvidt du har ret til fravær med løn fra dit arbejde. Men da der er tale om borgerligt ombud, er det klare udgangspunkt, at du som minimum har ret til at holde fri fra arbejde. Den ret gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der er afgørende hensyn på din arbejdsplads, der taler imod dette.

Er du vidne?

​Hvis du bliver indkaldt som vidne, vil du altid have krav på fravær uden løn, så du kan opfylde din pligt til at være vidne. Du har ret til at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis din arbejdsgiver ikke giver dig frihed med løn.

Er du kommunalbestyrelsesmedlem?

Den kommunale styrelseslov indeholder regler for, hvordan du kan deltage i kommunalbestyrelsesmøder og regler, der gør, at din virksomhed ikke kan opsige dig på grund af dit hverv.

Du har ret til fravær fra dit arbejde uden løn til at deltage i:

  • Kommunalbestyrelsesmøder, herunder arbejde i udvalg og underudvalg.
  • Møder, hvor du skal varetage kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen.
  • Kurser m.m., som kommunalbestyrelsen anser for at have betydning for, hvordan du kan varetage dit hverv.
  • Seminarer om fx budgetter og andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Retten til fravær gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der er afgørende hensyn på din arbejdsplads, der taler imod.

Din arbejdsgiver kan ikke opsige dig på grund af dit hverv. Beskyttelsen gælder allerede fra det tidspunkt, du stiller op til kommunalbestyrelsen. Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver bevise, at du ikke er opsagt på grund af dit hvervet. Kan arbejdsgiver ikke det, har du krav på en godtgørelse på op til 78 ugers løn.

Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at ændre dine oplysninger, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Du kan rette dine oplysninger på Mit forbund

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk