Menu luk

Finansforbundets internationale arbejde

Stadig flere beslutninger træffes uden for det danske politiske system. Det er derfor vigtigt, at vi er aktive i internationale fora.

Omkring 80 procent af lovgivningsarbejdet i Danmark stammer fra EU, og omkring halvdelen af sektorens ansatte arbejder for en tværnational virksomhed, så finanssektoren er i stigende grad globalt orienteret. Samtidig flytter stadig flere danske virksomheder arbejdsopgaver til udlandet, og også det har konsekvenser for vores medlemmer.

I Finansforbundet er vi derfor aktive i en række internationale samarbejdsfora, hvor vi arbejder for vores medlemmers interesser.

EU

Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad både hverdag og arbejdsliv for ansatte inden for den finansielle sektor. Finansforbundet engagerer sig derfor i EU for at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt.

I EU-regi samarbejder vi med Nordic Financial Unions (NFU) og UNI Europa Finance, men der er også behov for, at vi kan markere os selvstændigt. Det gør vi blandt andet i forhold til enkeltsager, men også i forhold til at påvirke den danske regerings holdning til EU-initiativer samt for at sikre, at vi i Danmark implementerer den rette EU-lovgivning.

Når vi arbejder på at påvirke EU, sætter vi fokus på bl.a. disse politiske temaer:

  • Samfundet - finansiel stabilitet og økonomisk vækst
  • Sektoren - fair konkurrencevilkår og lige betingelser for vækst
  • Virksomhederne – kompetente bestyrelser og ledelser
  • Forbrugerne – kundetillid
  • Medarbejderne som interessenter

Finansforbundets arbejde med EU-regulering (pdf)

I Finansforbundet er vi aktive i internationale fora og prioriterer internationalt samarbejde højt. Det sikrer dig fx adgang til gratis lokal rådgivning i 150 lande.

UNI Global Union

Finansforbundet er medlem af den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union, der har medlemmer i mere end 150 lande.

Via dette samarbejde kan du som medlem af Finansforbundet få udstedt et gratis UNI pas, der sikrer dig adgang til rådgivning fra en udenlandsk fagforening, imens du er udstationeret. 

UNI passet

Nordic Financial Unions (NFU)

På nordisk plan arbejder Finansforbundet i Nordic Financial Unions (NFU), der er etableret af Finansforbundet og otte andre nordiske finans- og forsikringsforbund i Sverige, Norge, Island og Finland.

I dag har NFU primært fokus på finansiel regulering i EU, men også på de tværnationale virksomhedsklubber. Formålet med samarbejdet er at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren.

NFU-forbundene har valgt at finansiere en medarbejder til UNI-Europas kontor i Bruxelles for at styrke sammenhængen mellem det nordiske og det europæiske samarbejde i finanssektoren.

Samarbejdet i NFU giver medlemmer af Finansforbundet mulighed for at få lokal rådgivning i de øvrige medlemslande, dvs. Sverige, Norge, Island og Finland. Som medlem kan du bl.a. have glæde af rådgivningen, hvis du skal udstationeres eller får permanent ansættelse i et af de nordiske lande.

Nordic Financial Unions (NFU)

Agreement on cross border work (pdf)

Bliv medlem

Det bedste du kan gøre i en verden, der er i forandring, er at bevæge dig. Vi leverer fundamentet for trivsel i dag og åbner døre til din udvikling i fremtiden. Gør som otte ud af ti finansansatte i Danmark: Bliv medlem af Finansforbundet.

Bliv medlem
Bliv medlem

Kontakt os

32 66 14 67

Du er velkommen til at ringe til Annette Mikkelsen, International Koordinator.

Du kan også skrive til ami@finansforbundet.dk