Menu luk

Finansforbundets internationale arbejde

Stadig flere beslutninger træffes uden for det danske politiske system. Det er derfor vigtigt, at vi er aktive i internationale fora.

Omkring 80 procent af den danske lovgivning stammer fra EU, og omkring halvdelen af sektorens ansatte arbejder for en tværnational virksomhed, så finanssektoren er i stigende grad globalt orienteret. Samtidig flytter stadig flere finansielle virksomheder arbejdsopgaver til udlandet, og også det har konsekvenser for vores medlemmer.

I Finansforbundet er vi derfor aktive i en række internationale fora, hvor vi arbejder for dine interesser.

EU

Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad både hverdag og arbejdsliv for ansatte inden for den finansielle sektor. Finansforbundet engagerer sig derfor i EU for at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt.

I EU-regi samarbejder vi med NFU - Nordic Financial Unions og UNI Europa, men der er også behov for, at vi kan markere os selvstændigt. Det gør vi blandt andet i forhold til enkeltsager, men også i forhold til at påvirke den danske regerings holdning til EU-initiativer samt for at sikre, at vi i Danmark implementerer den rette EU-lovgivning.

Når vi arbejder for at påvirke EU, sætter vi fokus på bl.a. disse politiske temaer:

  • Medarbejderne - arbejdsvilkår, kompetencer, medarbejderindflydelse
  • Forbrugerne – god finansiel rådgivning og kundetillid 
  • Virksomhederne – kompetente bestyrelser og ledelser
  • Sektoren - fair konkurrencevilkår og lige betingelser for vækst
  • Samfundet - bæredygtighed, vækst og jobskabelse

Finansforbundets arbejde med EU-regulering (pdf)

I Finansforbundet er vi aktive i internationale fora og prioriterer internationalt samarbejde højt. Det sikrer dig fx adgang til gratis lokal rådgivning i 150 lande.

UNI Global Union

Finansforbundet er medlem af den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union, der har medlemmer i mere end 150 lande.

Via dette samarbejde kan du som medlem af Finansforbundet få udstedt et gratis UNI pas, der giver dig adgang til rådgivning fra et finansforbund i udlandet, imens du er udstationeret. 

Læs mere om UNI passet på UNI's hjemmeside.

NFU - Nordic Financial Unions 

På nordisk plan arbejder Finansforbundet i Nordic Financial Unions (NFU), der er etableret af Finansforbundet og syv andre nordiske finans- og forsikringsforbund i Sverige, Norge, Island og Finland.

NFU har primært fokus på finansiel regulering i EU, men også på det tværnationale samarbejde i Norden. Formålet med samarbejdet er at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren.

NFU-forbundene har valgt at finansiere en medarbejder på UNI-Europas kontor i Bruxelles for at styrke sammenhængen mellem det nordiske og det europæiske samarbejde i finanssektoren.

Samarbejdet i NFU giver medlemmer af Finansforbundet mulighed for at få lokal rådgivning i de øvrige medlemslande, dvs. Sverige, Norge, Island og Finland. Som medlem kan du bl.a. have glæde af rådgivningen, hvis du skal udstationeres eller får permanent ansættelse i et af de nordiske lande.

Nordic Financial Unions (NFU)

Agreement on cross border work (pdf)

Bliv medlem

Det bedste du kan gøre i en verden, der er i forandring, er at bevæge dig. Vi leverer fundamentet for trivsel i dag og åbner døre til din udvikling i fremtiden. Gør som otte ud af ti finansansatte i Danmark: Bliv medlem af Finansforbundet.

Bliv medlem i dag
Bliv medlem

Kontakt os

32 66 14 67

Du er velkommen til at ringe til Annette Mikkelsen, International Koordinator.

Du kan også skrive til ami@finansforbundet.dk