Menu luk

Finansforbundets opbygning

Finansforbundet består af et sekretariat, ni kredse og over 2.000 tillidsvalgte. Landsmødet er vores øverste myndighed, og her fastlægges indsatsområder og politikker – mellem landsmøderne står repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og formandskabet for den politiske ledelse.

 

I Finansforbundet har vi cirka 2.100 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner, der er fordelt over hele landet. Cirka 140 er ansat i sekretariatet i København, og sammen med kredsenes sekretariater rundt om i landet servicerer vi medlemmer og tillidsvalgte.

Vi organiserer alle medarbejdergrupper inden for det finansielle område - fra rengøringsassistenten i filialen til dealeren i hovedsædet. Dvs. medarbejdere og ledere i banker, sparekasser, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber, leasing- og finansieringsselskaber, finanssektorens datacentraler samt de virksomheder, som sektoren ejer i fællesskab.

Om os

Medlemmerne

Vi organiserer medarbejdere i banker, sparekasser, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber, leasing- og finansieringsselskaber, finanssektorens edb-centraler samt de virksomheder, som sektoren ejer i fællesskab.

Og vi organiserer alle medarbejdergrupper i de finansielle virksomheder - fra rengøringsassistenten i filialen til dealeren i hovedsædet.

Seneste medlemstal

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne udgør rygraden i enhver fagforening, og det gælder også i Finansforbundet. De er bindeleddet mellem medlemmerne og Finansforbundet - og de er medlemmets primære kontakt til forbundet.

Vi tilbyder tillidsrepræsentanterne en omfattende uddannelse, der består af en række grundkurser, specialkurser og seminarer. Uddannelsen ruster tillidsrepræsentanterne til at rådgive og hjælpe medlemmerne på arbejdspladsen.

Kredse

Efter tillidsrepræsentanten er kredsen medlemmets primære kontakt til forbundet. Vi har i alt ni kredse - seks virksomhedskredse og tre finanskredse. Virksomhedskredse opstår, når der er over 1.200 medlemmer i en virksomhed – er der færre medlemmer i en virksomhed, hører medlemmerne i stedet til en geografisk bestemt finanskreds.

Alle kredse har en kredsbestyrelse, der vælges af kredsens medlemmer på en generalforsamling. De enkelte kredse kan lokalt indgå aftaler om for eksempel distancearbejde, nye lønformer, flekstid eller job på særlige vilkår. Overenskomsten fastsætter i de fleste tilfælde nogle overordnede rammer, som de lokale aftaler skal holde sig inden for.

Hvis der opstår problemer, der er relateret til overenskomsten, skal de som udgangspunkt løses lokalt på arbejdspladsen og i den enkelte kreds. Hvis sagen har principiel karakter, eller situationen går i hårdknude, kan kredse inddrage Finansforbundets sekretariat. Medlemmer kan dog altid vælge at gå direkte til Finansforbundets sekretariat.

Kredsene i Finansforbundet

Finansforbundet Assurandørkredsen

Finansforbundet i Danske Bank

Finansforbundet i Nordea

Finansforbundet Jyske Bank Kreds

Finansforbundet  Kreds Øst

Finansforbundet Kreds Vest

Finansforbundet i Nykredit

Finansforbundet Spar Nord Kreds

Finansforbundet Sydbank Kreds

Sekretariat

Sekretariatet er organiseret i områderne Forretningsudvikling, Markedsføring og Kommunikation, Service og Administration, Jura, Politik og Forhandling samt Center for Læring og Udvikling.

Nedenstående link vil give dig adgang til Finansforbundets ansatte - vær opmærksom på, at du skal vælge afdeling.

Finansforbundets områder og ansatte

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af 12 medlemmer, der er udpeget af kredsene, og af en formand og to næstformænd, der bliver valgt på landsmødet. Hovedbestyrelsen vedtager strategier inden for de indsatsområder, som landsmødet beslutter.

HB honorar Kr. pr. år Kr. pr. måned
OK regulering 1/7 2020 143.176,61 11.931,38
LM beslutning 2020 143.176,61 11.931,38
OK regulering 1/7 2021 146.040,15 12.170,01
OK regulering 1/7 2022 148.960,95 12.413,41
OK regulering 1/7 2023 151.940,17 12.661,68

Satsen for det samlede honorer til næstformændene var i 2017 134.981,69 pr. år svarende til 11.931,38 kr. pr. måned. 1. juli 2018 var satsen 11.468,07 kr. pr. måned, og 1. juli 2019 steg beløbet til 11.697,43 kr. pr. måned.

Principper for honorarer (pdf)

Hovedbestyrelsens medlemmer

Formandskab

Formandskabet består af en formand og to næstformænd, der står for den daglige politiske ledelse af Finansforbundet. Formandskabet bliver valgt på Landsmødet - det sker for en tre-årig periode.

Landsmødet beslutter også det samlede honorar til formandskabet, så det reguleres med samme procentsats som forbundets medlemmer i standardoverenskomsten, dvs. at honoraret modregnes løn fra egen virksomhed og honorarer fra fx bestyrelsesposter.

Samlet honorar formand Kr. pr. år Kr. pr. måned
OK regulering 1/7 2020 1.840.844,87 153.403,74
LM beslutning 2020 1.940.844,87 161.737,07
OK regulering 1/7 2021 1.979.661,76 164.971,81
OK regulering 1/7 2022 2.019.255,00 168.271,25
OK regulering 1/7 2023 2.110.121,48 175.843,46

Satsen for det samlede honorer til formanden var i 2017 1.735.519,98 pr. år svarende til 144.626,67 kr. pr. måned. 1. juli 2018 var satsen 147.446,89 kr. pr. måned, og 1. juli 2019 steg beløbet til 150.395,83 kr. pr. måned.

Samlet honorar næstformand Kr. pr. år Kr. pr. måned
OK regulering 1/7 2020 1.635.378,67 136.281,56
LM beslutning 2020 1.635.378,67 136.281,56
OK regulering 1/7 2021 1.668.086,24 139.007,19
OK regulering 1/7 2022 1.701.447,97 141.787,33
OK regulering 1/7 2023 1.778.013,13 148.167,76

Satsen for det samlede honorer til næstformændene var i 2017 1.541.809,64 pr. år svarende til 128.484,14 kr. pr. måned. 1. juli 2018 var satsen 130.989,58 kr. pr. måned, og 1. juli 2019 steg beløbet til 133.609,37 kr. pr. måned.

Principper for honorarer (pdf)

Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af medlemmerne i Finansforbundets kredsbestyrelser. I perioden mellem landsmøderne fungerer repræsentantskabet som et rådgivende og kontrollerende organ for hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet holder møde en gang mellem to ordinære landsmøder. 

Landsmøde

Landsmødet er Finansforbundets øverste myndighed, og det er landsmødet, der beslutter, hvilke indsatsområder og hvilke politikker forbundet skal arbejde med de kommende tre år. Landsmødet holdes hvert tredje år, og her vælger deltagerne formandskab for en tre-årig periode.

Vedtægter

Vedtægterne er regelgrundlaget og rammerne for Finansforbundet. Det er kun deltagerne på Landsmødet, der kan vedtage ændringer af vedtægterne.

Finansforbundets vedtægter 2021 (pdf)

Standardvedtægter for kredse 2020 (pdf)

Standardvedtægter for faglige personaleforeninger 2020 (pdf)

 

Det arbejder Finansforbundet for

Hos Finansforbundet tror vi på det holdbare arbejdsliv. Det gør vi med fællesskabet som fundament for at skabe en sund og bæredygtig udvikling af det finansielle område - med mennesket i centrum.

Det arbejder Finansforbundet for

Kontakt os

32 96 46 00

Vi har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00. 

Du er også velkommen til at skrive til post@finansforbundet.dk