Menu luk

Finansforbundet støtter

I Finansforbundet støtter vi hvert år udviklings- og humanitære formål.

Støtten bygger i høj grad på principperne i FN-initiativet Global Compact, dvs. at vi med donationerne yder støtte til humanitære formål, der falder ind under en eller flere af disse kategorier:

  • Grundlæggende behov, fx mad, tøj, medicin, vand, hus og hjem, opbygning af skoler og moderne undervisning for såvel børn som voksne.
  • Fattigdomsrelateret til overlevelse i form af f.eks. hungersnød og sundhedstilstand.
  • Pludseligt opståede situationer, f.eks. nødhjælp ved naturkatastrofer, krig og terrorangreb.
  • Syge og udsatte, forældreløse og forladte børn.
  • Børn og voksnes vilkår og rettigheder.
  • Demokratiforanstaltninger og arbejdstagerrettigheder.

Støtte i 2023

Finansforbundet støtter i år med 175.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er modtaget i bod. 

Der er igen i år fokus på at støtte  organisationer, der primært arbejder og fokuserer på udsatte og mindrebemidlede i Danmark, herunder børn, enlige og hjemløse.

Vi har i år også valgt at støtte Læger uden Grænser, der med deres internationale fokus yder akut medicinsk nødhjælp.

Læs mere om de enkelte organisationer herunder

Varmestuen Fedtekælderen

Der er bevilget 35.000 kr. til Kirkens Korshærs varmestue, Fedtekælderen, på Christianshavn. Dagvarmestuen ligger i nærheden af forbundshuset på Applebys Plads og henvender sig til socialt udsatte samt hjemløse. Der arbejdes ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling. Brugerne tilbydes morgenmad, varm te, kaffe, bad og rent og varmt tøj. Derudover har Fedtekælderen et soverum, hvor det er muligt at få et tiltrængt hvil. Varmestuen besøges dagligt af 40-100 udsatte mennesker. Fedtekælderen anvender bl.a. donationen til at holde åbent om søndagen, som de ellers ikke vil have mulighed for.

Mødrehjælpens julehjælp

Der er bevilget 70.000 kr. til Mødrehjælpens julehjælp i år.  Dette er en økonomisk hjælp til familier, og julehjælpen dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Hertil er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter. Mødrehjælpens julehjælp 2023 er på 550 kr. pr. barn til mad og gaver juleaften, og familien bliver inviteret til julefest og nisseklip i Mødrehjælpens lokalforeninger. Samtidig er julehjælpen en langsigtet indsats, hvor de trængte familier kan få rådgivning og deltage i lokale aktiviteter og fællesskaber, når julemåneden er slut.

Læger uden Grænser

Der er bevilget 70.000 kr. til Læger uden Grænser, som yder akut medicinsk nødhjælp der, hvor der er mest brug for det – f.eks. i væbnede konflikter, under epidemier eller naturkatastrofer. Det kræver hurtig udrykning med erfarne medicinske og logistiske medarbejdere. De driver også mere langsigtede projekter, håndterer sundhedskriser og støtter sårbare mennesker der, hvor behovet er størst.

Opsummering

Med baggrund i ovenstående er den samlede støtte i 2023:

  • Kirkens Korshær, Varmestuen Fedtekælderen 35.000 kr.
  • Mødrehjælpens julehjælp 70.000 kr.
  • Læger uden Grænser 70.000 kr. 

Det betyder, at Finansforbundet donerer i 2023 i alt 175.000 kr.

2022

ITU affiliates in Ukraine

Der er doneret 25.000 via ITU. Denne donation blev givet tidligere på året i forbindelse med krigen i Ukraine. Donationen videregives til medlemsorganisationer i Ukraine samt i nabolandene for at støtte ukrainske flygtninge.

Hus Forbi

Der er bevilget 10.000 kr. til Hus Forbi. Hus Forbi anvender hovedparten af overskuddet til at købe udstyr og tøj til hjemløse.

Kirkens Korshær, Varmestuen Fedtekælderen

Der er bevilget 40.000 til varmestuen, Fedtekælderen, på Christianshavn. Fedtekælderen arbejder ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling.

Dansk Folkehjælp, julehjælp

Der er bevilget 100.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Julehjælpen har en samlet værdi på 1.800 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 800 kr. samt et gavekort til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

Mødrehjælpens julehjælp

Der er bevilget 100.000 kr. til Mødrehjælpens julehjælp. Julehjælpen dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Hertil er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter. 

Danske Hospitalsklovne

Der er bevilget 25.000 kr. til Danske Hospitalsklovne, der arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde. De hjælper og opmuntrer indlagte børn via humor, de lyser op og skaber glæde for børn, så børnene kan grine, more sig og glemme deres sygdom for en stund.

2021

Kirkens Korshær, Varmestuen Fedtekælderen

Der er bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs, Varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn. Her arbejdes der ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling.

Læger uden Grænser

Finansforbundet støtter Læger uden Grænser med 25.000 kr. i 2021. Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden og behandler op mod 10 millioner patienter hvert år.

Dansk folkehjælp, Julehjælp

Finansforbundet har bevilget 25.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Julehjælpen har en samlet værdi på 1.800 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 800 kr. samt et gavekort til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

Folkekirkens Nødhjælp

Der er bevilget 25.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med næstekærlighed som deres kompas i verdens fattigste og mest konfliktramte lande.

2020

Dansk folkehjælps julehjælp
Der er bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Julehjælpen har en samlet værdi på 1.500 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 500 kr. samt et gavekort til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

Kirkens Korshær, de hjemløse og andre socialt udsattes jul
Der er bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs julehjælp. Kirkens Korshær afholder julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse muligheder for at opleve julen med fællesskab, god mad, julegaver og juletræ.

Varmestuen Fedtekælderen, Kirkens Korshær
Der er bevilget 50.000 til varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn. Fedtekælderen arbejder ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling.

Læger uden Grænser
Læger uden Grænser støttes med 20.000 kr. i 2020. Det primære formål er at yde medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom. 

Julemærkehjem
Der er bevilget 5.000 kr. i støtte til julemærkehjemmene. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. 

2019

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse
Vi har bevilget 18.750 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp via Dansk Folkehjælp, der støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Hjemløses/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs julehjælp. I forbindelse med julen afholder Kirkens Korshær julemiddage for hjemløse.

Varmestuen Fedtekælderen, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 50.000 kr. til varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn. Fedtekælderen arbejder ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling.

Julemærkehjemmene via julemærket
Vi har igen i år givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 5.000 kr.

 

2018

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 20.000 kr. til ferieformål gennem Dansk Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige. 

Yann Verdina Foundation
Vi har bevilget 39.432 kr. til Yann Verdina Foundation i forbindelse med Philip Jennings afsked som generalsekretær for UNI World i juni 2018. Fonden støtter projekter, der hjælper syge, forældreløse eller økonomisk svagt stillede børn over hele verden.

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse
Vi har bevilget 15.000 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse. 

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 45.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 20.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp. I forbindelse med julen afholder Kirkens Korshær julemiddage for hjemløse.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 5.000 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

2017

Danmarksindsamlingen 2017
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen, der satte fokus på de fatale konsekvenser, det har for lande verden over, når børn sulter. Medarbejderne bidrog derudover med 5.000 kr.

Læger uden grænser
Vi har bevilget 15.000 kr. til Læger uden grænser, der yder humanitært arbejde via medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Feriehjælp, Frelsens Hær
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Frelsens Hær, der hvert år sender hvert år mere end 6500 voksne og børn af sted på lejre og udflugter.

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Dask Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 15.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp, der afholder julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. til Hus Forbi. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne, og giver derudover de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge.

2016

Danmarksindsamlingen 2016
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen i 2015 under overskriften '10 år mod fattigdom'. Derudover bidrog medarbejderne med 5.000 kr.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, og giver de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge via salg af bladet Hus Forbi.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Julemærket, julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Kvindekrisecenter, Lions
Vi har bevilget 15.000 kr. til Lions, der arbejder på at oprette specialkrisecentre med boliger for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb samt psykisk vold.

Vil du søge støtte?

Arbejder du for en sag, der opfylder et eller flere af kriterierne, er du velkommen til at søge støtte.

Du kan kontakte organisations- og ledelseskonsulent Anne Therese Schultz-Petersen på  ats@finansforbundet.dk.

Kontakt os

32 66 13 81

Du er velkommen til at ringe til Anne Therese Schultz-Petersen, organisations- og ledelseskonsulent.

Du kan også skrive til ats@finansforbundet.dk