Menu luk

Generalforsamling 2024: Det kunne være så godt

 

Det kunne være så godt … hvis du tilmelder dig generalforsamling 19. april 2024

Finansforbundet i Nordea inviterer vores medlemmer til generalforsamling fredag 19. april 2024 kl. 18-21.30.

Efter den formelle generalforsamling inviterer vi til en musikalsk oplevelse. Vi forventer, at underholdningen slutter ca. kl. 22.45.

Årets generalforsamling har temaet ’Det kunne være så godt’. For hvordan drømmer du, at den perfekte arbejdsplads og arbejdsdag er? Og hvor langt er du fra idealet? Har du andre håb og ønsker, som kunne forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hverdagen og trivslen?

Tre valgmuligheder

Du bestemmer selv, hvordan du vil deltage:

  1. Crowne Plaza Copenhagen Towers
  2. Lokalt sammen med dine kolleger på arbejdspladsen – streaming
  3. Hjemmefra - streaming

Når du tilmelder dig, skal du samtidig vælge, om du deltager på Crowne Plaza Copenhagen Towers eller virtuelt (med kollegerne eller hjemmefra – det konkrete valg her kan du vente med at træffe). Vi beder dig om at vente med at tilmelde dig til du ved, hvordan du ønsker at deltage – fx hvis der arrangeres noget lokalt.

Nu kan du tilmelde dig – vælg det korrekte link: 

Finansforbundet oplever i øjeblikket problemer på hjemmesiden. Vi beklager og arbejder på at løse det hurtigst muligt. Hvis du har problemer med at tilmelde dig, beder vi dig om at prøve igen om fem minutter. 

Tilmeldingsfristen er 4. april, dog allerede 12. marts, hvis du ønsker at overnatte på Crowne Plaza Copenhagen Towers. Vi tager forbehold for at måtte melde udsolgt inden fristen.

I 2023 fordoblede vi deltagertallet, og på et tidspunkt blev vi nødt til at lukke for tilmeldinger til at deltage live på hotellet. Først til mølle-princippet gælder, så vær hurtig, hvis du vil sikre dig en plads.

Her kan du læse mere om de tre muligheder, du kan vælge mellem:

1. Deltagelse på Crowne Plaza Copenhagen Towers
Vælger du at deltage på Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad nær Field’s, serveres der en aftensmad, som er let at spise, mens generalforsamlingen finder sted. Efter generalforsamlingen vil vi blænde op for en musikalsk oplevelse, og der er socialt samvær med kollegerne.

Inden generalforsamlingen modtager du et link, som giver dig adgang til at stemme.

Har du allergier, er vegetar eller veganer, bedes du kontakte Crowne Plaza Copenhagen Towers direkte på lsk@cpcopenhagentowers.com, skriv Diets Finansforbundet i Nordea i emnefeltet i mailen.

Overnatning og transport
Du har mulighed for overnatning mellem fredag og lørdag med morgenmad lørdag morgen. Fristen for at tilmelde sig med overnatning er 12. marts. Overvej gerne, om du vil overnatte på hotellet, inden du tilvælger det. Fra 12. marts betaler vi nemlig for de bookede værelser (1355 kr. pr. værelse), vi vil meget hellere bruge kontingentkronerne til medlemsaktiviteter til glæde for dig end til tomme hotelværelser.

Du sørger selv for transport. Finansforbundet i Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport. Kører du i egen bil, opfordrer vi til, at bilen er fyldt op. Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillids/fællestillidsrepræsentant, som eventuelt kan bestille en samlet billet.

Hvis du ønsker at dele dobbeltværelse med et andet, deltagende medlem, så kontakt Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk

2. Deltagelse på arbejdspladsen
Du kan også vælge at deltage på din arbejdsplads sammen med dine lokale kolleger, hvor I følger generalforsamlingen og den musikalske oplevelse på pc eller på storskærm.

Vi betaler for mad og drikkevarer for op til kr. 275 kr. pr. person.

Inden generalforsamlingen modtager du et link til den virtuelle streaming, og så du kan stemme.

Lokal arrangementsplanlægger
I skal vælge en arrangementsplanlægger, der står for praktikken lokalt – styre tilmeldinger og bestille mad og drikke. Hvis du være arrangementsplanlægger lokalt, så kontakt dine kolleger hurtigst muligt, så de kender muligheden, og I kan koordinere. Giv også sekretariatsmedarbejder Heidi Winther (Heidi.winther@nordea.dk / telefon 55 46 80 44) besked. Så kontakter vi dig med nærmere information.

Ved at klikke her kan du se en mailtekst, som vi opfordrer dig til - som lokal arrangementsplanlægger - at rette til og sende til dine kolleger (vi må pga. GDPR desværre ikke oplyse dig om, hvem af dine kolleger, der er medlemmer).

3. Deltagelse hjemmefra
Foretrækker du at deltage hjemmefra, kan du også det. Du modtager et link, så du kan følge generalforsamlingen og den musikalske oplevelse virtuelt samt stemme.

Vi betaler for mad og drikkevarer for op til 275 kr. pr. deltagende medlem. Du skal selv lægge ud. Vi informerer senere om, hvordan du får refunderet udgifter.

Vær hurtig og vind en bog
Blandt de 100 første, som tilmelder sig, trækker vi lod om 5 eksemplarer af erhvervspsykolog Malene Friis Andersens nyeste bog ’Det kunne være så godt. På jagt efter indflydelse og det menneskelige i arbejdslivet’.

Sprog
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. I lighed med tidligere år foregår generalforsamlingen på dansk. Stemmesedlerne (elektronisk afstemning) vil være på både dansk og engelsk. Vi undersøger mulighederne for at tolke generalforsamlingen til engelsk – mere info følger.

Mailadresse
Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail, som sendes til den mailadresse, du har angivet som foretrukken i Finansforbundets medlemssystem. Du kan rette det ved at klikke på Log ind-hængelåsen i menuen længst til venstre.

Husk at reservere generalforsamlingen inkl. eventuel transport i din kalender!

Frister og valg
Fristen for at stille op som formand, bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisorsuppleant er 7. marts. Konstitueret formand Kasper Skovgaard Pedersen stiller op som formand. I bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmerne Ole Lund Jensen, Katja Larsen, Louise Have Lund og Louise Naur på valg, og de genopstiller alle.

Overvejer du at stille op, så kontakt gerne Kasper Skovgaard Pedersen eller næstformand Mette Balck Mejlby for at høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Har du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ffinordea@finansforbundet.dk senest 7. marts.

Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter på finansforbundet.dk/FiN-gf2024 (denne side) fra senest 21. marts.

Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling
fredag 19. april 2024 kl. 18-21.30

Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge
5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen
6. Valg af
a) 1 formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 1 intern revisor
e) 2 interne revisorsuppleanter
7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 7. marts 2024. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 7. marts 2024, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på https://finansforbundet.dk/fin-gf2024/ (denne side) senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling kommer indkaldelse/indbydelse og tilmeldingsblanket på https://finansforbundet.dk/fin-gf2024/ (denne side).

Inspiration - artikler fra 2023

Læs disse artikler og reportager fra generalforsamlingen 2023