Menu luk

Vi ER forbundet på tværs!

Aldrig tidligere har så mange deltaget i generalforsamlingen i Finansforbundet i Nordea. Temaet var ’Forbundet på tværs’ og bød på kampvalg, politiske budskaber, debat og ølsmagning

29. mar. 2023
7 min
Dansk / English

I runde tal var der i år hele 900 deltagere i fredagens generalforsamling. 600 deltog online rundt om i landet og 300 havde fundet vej til Crowne Plaza i Ørestad, hvor indbydende kolde middagsplatter og en varm velkomst fra kredsbestyrelsesmedlemmerne ventede.

Selv om der var store smil, knus og faste håndtryk alle vegne, var der også en vis sitren at spore – i år var der nemlig kampvalg, og det er en begivenhed, som mange af deltagerne var optaget af.

Fantastisk godt arbejde belønnes

Men forinden var der beretning. Finansforbundet i Nordeas (FiN) formand Dorrit Brandt lagde i sin del ud med at fortælle om den nye overenskomst, som netop nu er til afstemning blandt medlemmerne. Den er blevet til på et bagtæppe af krig i Ukraine og økonomisk usikkerhed:

”Men det var svært for arbejdsgiverne at holde fast i pessimismen i takt med, at historisk flotte regnskaber landede, inklusive i vores egen bank. Det opnåede overenskomstresultat er en anerkendelse af fantastisk godt arbejde og et forsøg på at stoppe reallønstabet”, sagde hun og anbefalede i forlængelse heraf at stemme ja.

I denne uge tages der hul på forhandlingerne om Nordeas egen virksomhedsoverenskomst, og Dorrit Brandt lovede at lægge hovedvægt på kravet om generelle lønstigninger.


Generalforsamlingen blev indledt med at synge en sang på melodien 'Det er i dag et vejr et solskinsvejr', som de tillidsvalgte havde skrevet i 2019

Ikke i ledelsens lomme

Undervejs i sin beretning kom hun også ind på, at hun indimellem hører nogen spørge, om kredsbestyrelsen er i ledelsens lomme:

”Det er jeg – og vi – ikke! Vi værner i den grand om armslængde-princippet og balancerer til stadighed mellem at være uenige og skabe resultater - at stå uden for døren eller sætte os ind ved bordet. Der er stor forskel på at samarbejde og være ”i lommen på” – samarbejde er ikke lig med enighed,” understregede Dorrit Brandt.

FiN er også meget optaget af, at onboarding-processerne af nyansatte bliver bedre, særligt ansvaret for forankringen. For som det er nu, er der eksempler på, at det kan tage mange dage at få it-adgange på plads, få adgangskort, blive kunde i Medarbejderbanken og få udbetalt løn. Vi skal sikre, at nye kolleger føler sig velkomne fra start.

Det nytter noget

At det nytter, gælder blandt andet i forhold til det fejlbehæftede system Zalaris, hvor FiN i lang tid har påpeget fejl i både antal og indhold.

”Vi er glade for at kunne sige, at vi nu er blevet præsenteret for initiativer, som vi har tillid til, og vi håber, at I over tid vil opleve færre fejl og også genvinder tilliden til det system, som trods alt håndterer langt de fleste transaktioner fejlfrit,” sagde Dorrit Brandt.Det nytter også at række ud til den lokale tillidsrepræsentant, hvis man har behov for individuel hjælp, ligesom sagsbehandlerne på kredskontoret som minimum har hjulpet 325 medlemmer og guidet mange tillidsrepræsentanter i deres lokale dialoger.

Trivsel for alvor

En del af henvendelserne handler om trivsel, for som FiN’s næstformand Mette Balck Mejlby kunne fortælle i sin del af beretningen, viser Finansforbundets seneste trivselsundersøgelse, at der er stigende stress og højt arbejdstempo.

”Over en fjerdedel svarer, at de hele tiden eller ofte føler sig stressede på arbejdet. Det tal var ellers faldet under coronaen, men nu er niveauet desværre tilbage.”

Kun halvdelen svarer i undersøgelsen, at de har talt med deres leder om det, og derfor har FiN taget emnet op med ledelsen i samarbejdsudvalget.

”Vi aftalte med ledelsen, at vi nu arbejder videre med en fælles Internal Talk i Nordea om, hvordan trivslen og den psykologiske tryghed højnes i Nordea”, sagde hun og lovede at holde fast i dialogen om emnet. Der er også et webinar om trivsel og forebyggelse på vej til tillidsrepræsentanterne.

Høj fleksibilitet

Trivselsundersøgelsen viser også, at Nordea har højere fleksibilitet i forhold til at arbejde hjemme end resten af sektoren. Over 60 procent oplever det i høj grad som en fordel.

”Men samtidig er det vigtigt at bemærke, at 40 procent savner nærvær med kolleger. Det kan være en svær nød at knække.”

Også det er der dialog med ledelsen om – i det hele taget er der gang i mange samtaler med ledelsen. En af de øvrige handler om bankens tillid til medarbejderne. Mange beslutninger er topstyrede, og Mette Balck Mejlby opfordrede kraftigt banken til at vise mere tillid til de ledere og medarbejdere, de har ansat. Giv mandatet fri til gennem dialog at finde løsninger der passer lokalt – ’One size doesn’t fit all’.

”Nordea som ’den foretrukne arbejdsgiver i den finansielle sektor’. Det er en af Nordeas strategier for 2025, som lige er vand på vores mølle, og som vi gerne vil bidrage til. Det kræver blandt andet muligheder for at kunne udvikle sig, føle sig som en del af et stærkt fællesskab og blive anerkendt og værdsat for den man er, og det man gør,” understregede Mette Balck Mejlby.

Konfliktvarsel eneste mulighed

Blandt gæsterne i den store sal var også næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, som fra den kraftigt belyste scene – lyset var sat, så deltagerne rundt om i landet fik skarpe billeder live – fortalte om baggrunden for det konfliktvarsel, der blev indgivet under overenskomstforhandlingerne.
Arbejdsgivernes udspil var milevidt fra det acceptable, forklarede han. Flere grupper skulle ifølge arbejdsgiverne skrives ud af overenskomsten:

”Man sad nærmest og tænkte: Hvem er egentlig tilbage indenfor overenskomsten?”

Men efter en tur i Forligsinstitutionen kom der fremdrift i forhandlingerne, og næstformanden omtalte overenskomsten som ”ret god” og anbefalede et ja.

Han fortalte også om Finansforbundets brede vifte af indsatser på området diversitet og ligestilling og konstaterede, at nogle virksomheder er langt, mens andre lige er gået i gang:

”Men lad os hilse de spirende tiltag, som omsætter skåltaler til reel handling, velkommen”.

Der er også noget at kæmpe for på beskæftigelsesområdet, konstaterede han. Der er omkring 1500 ledige finansmedarbejdere, selv om beskæftigelsen herhjemme slår alle rekorder:

”Af de 1500 ledige har godt halvdelen 55 eller flere lys i fødselsdagslagkagen. Det er da stof til eftertanke”.

Stof til eftertanke var der også inden pausen, hvor der var lagt op til debat mellem deltagerne ved bordene.

Ny kandidat vandt

Da det blev tid til kampvalg, hvor fem personer stillede op til fire af bestyrelsespladserne, der var på valg, kom nerverne helt på højkant.

Som den fredsvalgte formand Dorrit Brandt sagde, så er det meget specielt og sårbart at være til jobsamtale foran næsten 900 mennesker.

Kandidaterne afleverede på skift deres valgtaler og den nye kandidat, den hidtidige 1. suppleant Natascha Bødker Feodor Nielsen, havde svært ved at stå stille, mens hun ventede på sin tur.

Hun fik det næsthøjeste antal stemmer blandt de opstillede, og Pierre Christensen, der har været del af kredsbestyrelsen i knapt to år, opnåede ikke genvalg og blev i stedet valgt som 1. suppleant.
Genvalgt blev Kasper Skovgaard Pedersen, Mette Balck Mejlby og Mona Svan.


Den nyvalgte bestyrelse og suppleanter: Bagerst fra venstre: Bestyrelsesmedlemmerne Mona Svan, Louise Naur (barsel), Kasper Skovgaard Pedersen, Mette Balck Mejlby (næstformand), Dorrit Brandt (formand), Ole Lund Jensen, Natascha Bødker Feodor Nielsen og Louise Have Lund. Nederst Katja Larsen flankeret af de to suppleanter: 2. suppleanten Jeppe Lermark Pieszak til venstre og 1. suppleanten Pierre Christensen til højre.

Ølsmagning

Da valget var overstået og kredsformand Dorrit Brandt havde opsummeret generalforsamlingen og afsluttende konstateret: ”Vi ER forbundet på tværs!”, var der tid til hygge over en håndfuld øl.
De blev præsenteret med stor indfølelse af øl-entusiasten Carsten Berthelsen – også kendt fra Natholdets Julekalender.

Han omtalte gæringsprocessen som ’livets mirakel’ og skålede flittigt med både salen og dem, der fulgte med på distancen, som havde fået tilsendt flaskerne. Indholdet satte hurtigt præg på stemningen, for der var tale om fem øl, der bevægede sig stadig højere op i procenterne.

Således blev arrangementet afsluttet i en hyggelig og afslappet stemning.

 

 

Den nye bestyrelse

På generalforsamlingen blev Dorrit Brandt genvalgt som formand. Mette Balck Mejlby, Kasper Skovgaard Pedersen, Mona Svan blev genvalgt til bestyrelsen, og Natascha Bødker Feodor Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Lund Jensen, Katja Larsen, Louise Have Lund og Louise Naur (barselsorlov) blev valgt til bestyrelsen i 2022 for en to-årig periode og var dermed ikke på valg i år.

Ved en efterfølgende konstituering blev Mette genvalgt som næstformand og Kasper som kasserer.

Pierre Christensen og Jeppe Lermark Pieszak blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Mere om generalforsamlingen

Vi har dækket Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 24. marts 2023 gennem i alt 3 artikler:

Seneste nyt