Menu luk

Medlemmerne – og deres ve og vel

Hjælp i kritiske situationer, støtte til bedre trivsel og lydhørhed overfor de unge generationers ønsker og behov. Finansforbundet i Nordea er parat til at rådgive og supportere medlemmer, uanset hvor de står i arbejdslivet. Til gengæld er det blevet sværere at møde nyansatte kolleger og fortælle om, hvad fagforeningen kan tilbyde dem

3. apr. 2024
6 min
Dansk / English

En af de allerfornemste opgaver for en fagforening er at træde til, når medlemmerne har brug for hjælp i deres ansættelsesforhold. Rigtig meget sker heldigvis lokalt, hvor tillidsrepræsentanten lægger ører til og hjælper med at finde en rimelig løsning på den udfordring, medlemmet står med.

Men en gang imellem skal der mere til. Og så træder Finansforbundet i Nordeas (FiN) tre sagsbehandlere til med deres erfaring, faglighed og ekspertise.

Finansforbundet i Nordeas tre sagsbehandlere fra venstre: Faglig konsulent Charlotte Hansen, juridisk konsulent Nimra Fakhri og bestyrelsesmedlem Louise Naur

”De hjælper rigtig mange af vores medlemmer. Uanset om det gælder trivsel, sygdom, overenskomstspørgsmål, pension, barsel eller andet, så er de klar og tager forhandlingerne med Nordea med henblik på at lande en god løsning. Det lykkes meget ofte – og jeg ved, at der står meget stor respekt om sagsbehandlerne fra Nordeas side; der lyttes, når de siger noget. Det kan vi alle være stolte af,” siger Finansforbundet i Nordeas næstformand Mette Balck Mejlby.

Udvikling af medlemmerne og arbejdspladsen

Nordea holder jævnligt webinarer og fysiske events - såkaldte Internal Talks - om relevante emner.

”Det er en rigtig god måde at sætte fokus på særlige emner – og vi er glade for at vi også har kunnet bidrage til nogle af dem, fx dét om PLD og kompetenceudvikling, som blev afviklet i december måned. Vi holder også selv jævnligt onlinemøder for medlemmer og tillidsvalgte med særlige temaer,” fortæller formand Kasper Skovgaard Pedersen, der støtter de strategiske tiltag, Nordea sætter i gang. 

Finansforbundet i Nordeas nye formandskab, Kasper Skovgaard Pedersen og Mette Balck Mejlby

”Det gælder for eksempel hele diversitets- og inklusionsdagsordenen, hvor vi dels har en plads i D&I Council og dels på forskellig vis bakker op om ERG-gruppernes (Employee Ressource Groups, red.) arbejde.” 

Trivselsenheden i Finansforbundet, som blev etableret efter overenskomstforhandlingerne i 2020, har efterhånden været på besøg i Nordea en del gange. 

”De er supergode til at facilitere en snak i teams og ledergrupper om det, der fylder – hvad enten der er et helt konkret problem, eller ledelsen bare er blevet enige med tillidsrepræsentanten om, at et tema bør bredes ud,” fortæller Mette. Hun ser det som en stor fordel, at Trivselsenheden er finansieret af både arbejdsgiver- og lønmodtagerside. 

”Nogle steder går det lidt lettere, når det ikke er fagforeningen, der kommer ud og tager snakken – men en neutral part,” siger hun, der kun har hørt godt om de seancer, der har været.

Fem generationer på arbejdspladsen

Med den højere pensionsalder, danskerne efterhånden skal vænne sig til, kan vi ende med at være fem generationer på arbejdspladsen på én gang – også selv om nogle seniorer vælger at gå på pension, før de når folkepensionsalderen. 

”Og her er noget, vi skal lære, for der er uden tvivl forskel på, hvad vi hver især prioriterer på jobbet,” siger Kasper. 

”Forskellige generationer har forskellige ønsker og behov. Uden at skulle generalisere er der en tendens til, at generation Z hurtigere siger fra, når det gælder arbejdsvilkår, end de mere modne har været vant til. Vi skal være opmærksomme på, hvad de siger og ønsker sig – og lytte til dem. Det er vel egentlig ikke urimeligt – alle vil jo gerne høres. Forskellen er bare, at nogle Z’ere skifter job, hvis det ikke sker – hvor vi andre måske i højere grad mukker i krogene, imens vi bliver hængende. I FiN er vi meget optagede af at få kontakt til vores unge kolleger – de er jo fremtiden, og vi skal lytte til de ønsker, de har. Både til arbejdspladsen og den fagforening, vi jo gerne ser dem som medlemmer i. Så derfor har både vi og især det centrale Finansforbund gang i en del initiativer på den front,” fortæller Kasper.

Vor tids kanariefugle

Mange har hørt om kanariefuglene, der i gamle dage blev brugt i kulminerne som advarselsalarm, hvis luften i minen var giftig. Når fuglene reagerede, skulle minearbejderne skynde sig op fra minen. 

”Jeg tænker sommetider på, om de unge mon er vor tids kanariefugle – er de bedre til signalere, om noget er galt i måden, vi lever vores liv på?,” funderer Kasper.

Det mangfoldige fællesskab – vi har plads til alle

Vi vil så gerne have alle med i fællesskabet – så vi gør en stor indsats for at hverve alle nyansatte i Nordea som medlemmer. 

”Det er ikke nogen let opgave. Før i tiden havde vi en kort seance på en fysisk Nordea Day, der var en introdag for nye medarbejdere. Her kunne vi tage den videre snak med de nye kolleger i frokostpausen. Nu er Nordea Day afløst af ’Welcome to my employment’ – et onlinemøde, som nyansatte kan tilmelde sig. Her har vi fået tildelt ganske få minutter, hvor vi præsenterer os selv – og tilbyder at medarbejderne kan blive ringet op for at høre mere om, hvad Finansforbundet kan tilbyde,” fortæller Kasper. 

Han tilføjer, at bestyrelsen supplerer med forskellige events, foredrag, uddeling af lækkerier mv. i hovedkontorerne, hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer i snak med rigtig mange.” 

Juleevent på Metro. Fra venstre: Louise Naur, Natascha Bødker Feodor Nielsen, Mona Svan og Mette Balck Mejlby

Selv om flertallet af dem, de møder, allerede ER medlemmer, så giver det næsten hver gang også kontakt til kolleger, der gerne vil høre mere om Finansforbundet. 

”Den del klarer dygtige folk i det centrale Finansforbund. De er supergode til at spore sig ind på, hvad der lige præcis betyder noget for den enkelte, og kan så folde ud, hvad udbyttet vil være ved et medlemskab hos os. Succesraten er høj,” supplerer han.

Clement Kjærsgaard til arrangementet ‘De næste 25 års verdenshistorie’ på Hermes Hus

Kommer gerne mere ud i landet

Den høje aktivitet i Metro og Hermes Hus betyder ikke, at Finansforbundet i Nordea ikke er til stede i resten af landet. 

”Vi har også været i et par af de store huse rundt i Danmark – og kommer gerne endnu mere ud og møder medlemmerne lokalt,” siger Kasper, der opfordrer til at ringe eller skrive til bestyrelsen, hvis man gerne vil have besøg.

”Nordeas medarbejderskare er mangfoldig – og det er vigtigt for os, at vores medlemsskare også er det. Ung, senior, bankuddannet, akademiker, dansk, udenlandsk – vi har plads til alle,” slutter Mette.

Beretning - del 3 ud af 3

Forud for generalforsamlingen den 19. april vil du i tre artikler kunne læse lidt om, hvad der er sket, siden vi mødtes til 2023-udgaven, virtuelt og på Crowne Plaza. Læs Del 1 ’Dialog og samarbejde – med og uden kant’ og Del 2 ’Involvering, indflydelse og transparens’ her. Dette er den sidste i rækken.

Seneste nyt