Menu luk

Det kunne være så godt – og dét var det

Over 600 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Finansforbundet i Nordea fredag aften. Det blev til en spændende debat om bl.a. løn og hybridt arbejdsliv

25. apr. 2024
13 min
Dansk / English

’Det kunne være så godt’ var temaet for fredagens generalforsamling. 

For meget er godt, men meget kunne også være endnu bedre i Nordea. Det slog kredsformand Kasper Skovgaard Pedersen fast i sin åbningstale. Hans første som formand, efter han blev konstitueret, da Dorrit Brandt i september blev valgt som ny formand for Finansforbundet. 

Der var 257 deltagere til stede i salen og 375 på virtuelt. Blandt andet ved fælles arrangementer 25 steder rundt i landet. 

”Jeg har set på intranettet, at ledelsen ønsker, at Nordea skal være ’In a league of our own’. Hvis vi vil være det, så skal Nordea også være den bedste finansielle arbejdsplads,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen. 

En af de ting, der kunne være klart bedre, er den finansielle sektors omdømme. 

Kasper Skovgaard Pedersen tog fat i de situationer, som mange medarbejdere har stået i til sociale sammenkomster, hvor man skal forsvare sit arbejde i Nordea. 

”Vores sektor har et image, der rangerer lige over brugtvognsforhandleres. Det kunne være så godt, hvis det blev forbedret, ” sagde Kasper Skovgaard Pedersen. 

Kaffeinvitation til Pelle Dragsted

Kasper Skovgaard Pedersen mener, at det er på tide, at man kommer i gang med den retoriske offensiv overfor politikerne. 

For det er ikke nok, at Nordea som virksomhed opfører sig ordentligt og driver en forsvarlig forretning – og det gør den. 

”Vi skal sige fra overfor politikere, som forsøger at score billige point på stemmekontoen. Nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men Enhedslistens Pelle Dragsted: Dig vil jeg gerne invitere på en kop kaffe, og jeg vil fortælle dig, at din overdrevne 'bank-hetz' påvirker mange tusinde finansansattes trivsel,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen. 

”Vores arbejde påvirker virkelige mennesker og virkelige liv. Det er noget vi kan, og bør være stolte af. Og det skal ingen fordomsfuld politiker rokke ved,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen. 

Han kunne i øvrigt melde ud i weekenden, at Pelle Dragsted nu har taget imod kaffeinvitationen. 

Stress er stadig et problem

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø er meget vigtig for Finansforbundet i Nordea. 

”Vi må aldrig ende med en tavshedskultur; det ved jeg, at de tillidsvalgte også er meget opmærksomme på. Tillidsvalgte hæver vores opmærksomhedsniveau, hvis arbejdsmiljøet halter,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen, der sendte en tak og et bifald fra salen til de 150 tillidsvalgte.

Stress koster årligt samfundet 55 mia. kroner ifølge en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og finanssektoren - og dermed også Nordea - bidrager desværre med sin andel af de stressramte, viser kredsens undersøgelser. 

”Det kan ikke siges nok gange – vores arbejde skal give energi, mening, gode fællesskaber– ikke stress, der gør os syge,” understregede Kasper Skovgaard Pedersen. 

Samlebåndsuddannelse

Som en del af en bedre trivsel slog han også et slag for en bedre lederuddannelse, der skal foregå med fysisk fremmøde. 

”Det kunne være så godt, hvis Nordea kunne starte med at tilbyde nye ledere en ledelsesuddannelse, som handlede om mere, end bare at få flest mulig ledere igennem samlebåndet på billigste og hurtigste måde.” 

For Nordea laver kun lederuddannelser virtuelt. Nye ledere tilbydes tre dage fra 9-17 på Teams og et par virtuelle opfølgningssessions. 

”Og voila – tillykke - nu er du leder! Heldigvis er der mange gode ledere i vores bank, og mange har valgt at være medlem af Finansforbundet – tak for det. Ansatte i Nordea har krav på god ledelse. Ledelse skal tages alvorligt – så giv lederne den uddannelse som deres medarbejdere fortjener,” sagde han. 

400 nye medlemmer, men brug for flere

For næstformand Mette Balck Mejlby har Generation Z fyldt godt det seneste år, og for at smage sin egen medicin har hun startet et mentorprojekt sammen med fem unge, der stiller spørgsmål til den måde, arbejdslivet er skruet sammen. 

Hun drømmer om, at Finansforbundet vil skabe rammerne for en ’ungdomsorganisation’.

”Vi er overbeviste om, at alle generationer kan lære rigtig meget af hinanden. Lad os være nysgerrige og bygge broer,” sagde Mette Balck Mejlby. 

Finansforbundet har det seneste år fået 400 nye medlemmer. Blandt andet ved en række ’synlighedsarrangementer’ ude på arbejdspladserne, og ved at medlemmer hjælper med at melde nye medlemmer ind og får 400 kroner i belønning. 

Det er forsat vigtigt at få flere ind. Især unge medarbejdere - som er en vigtig del af vores fremtid.

Mette Balck Mejlby glædede sig over, at Finansforbundets tilfredshedsundersøgelse viste et meget højt niveau, langt over benchmark, i forhold til både at ville anbefale Finansforbundet til andre samt egen tilfredshed som medlem. 

”Det kan vi være stolte af,” slog hun fast. 

8500 stemmer kan ikke overhøres

Nordea har nu ti fagforeninger tværnationalt, som de forhandler med. Heraf er vi fem fagforeninger, der i årevis har opbygget et unikt samarbejde, og vi står stærkt sammen i ’Union in Nordea’. 

Det seneste eksempel på at stå sammen om fælles temaer er vores tværnationale undersøgelse om hybridarbejde. 

”For at sige det lige ud, så blev vi ikke ligefrem populære hos Nordea med at lave denne undersøgelse, når de nu har meldt ud, at det er minimum tre dage på kontoret og maks. to dage remote. Vi tror ikke på, at ’One size fits all’ er løsningen er vejen frem. Det viser resultaterne også med al tydelighed, og det har vi bragt videre til ledelsen. Vi har talt med mange, særligt i tværnationale teams, som føler sig både oversete og mere ensomme, og som har svært ved at finde meningen med at skulle opfylde et krav om 60 procent på kontoret. Det er et særlig fokusområde, som vi er i dialog med Nordea om,” sagde Mette Balck Mejlby. 

Mere gennemsigtighed

Hun ønsker, at Nordeas topledelse viser tillid og giver plads til sund fornuft, så lederne også på dette område får hovednøglen til egen butik. 

”Vi lover at fortsætte samtalen med Nordeas ledelse og at bringe jeres perspektiver og ønsker frem – det er vores fornemste opgave. 8500 stemmer kan ikke overhøres,” sagde hun. 

Formand Kasper afsluttede beretningen med endnu et løfte. Nemlig at arbejde for mere transparens og flere samtaler om de svære emner. 

”Nordea Intra, har i visse kredse fået navnet ’Halleluja News’, og I må ikke tro, at vi ikke kan lide at fejre succeser. Men hvis vores Nordea-brand kun kan tåle rygklapperi, har vi et alvorligt problem. Mangfoldige synspunkter skal værdsættes – ikke lukkes ned. I må aldrig være i tvivl om, at i Finansforbundet i Nordea har vi altid modet til at bringe de svære emner frem,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen. 

Løn højt på listen

Der var afsat en time til debatten om beretningen, og hvert minut blev udfyldt. 

For at tage temperaturen på, hvad der fyldte blandt deltagerne, kunne alle skrive temaer ind i en ’ordsky’. 

Her var der ingen tvivl om, at løn og hybrid arbejde kom ind med en overvægt – godt fulgt op af trivsel. 

Debatten om løn afslørede blandt andet en udbredt utilfredshed med, at nyansatte sættes ind nederst i lønspændet og bagefter så skal hjælpes op via Nordea løn. 

”Det kan ikke passe, at alle kommer ind helt uden kompetencer, så de skal placeres helt nede i bunden af lønspændet,” sagde Mette Balck Mejlby.

Flere mente ikke, at de trofaste medarbejdere værdsættes nok og fik stor opbakning i salen.

En anden del af lønudfordringen handler om problemerne med at stige i løn, når man først er inde.

Flere bekymrede sig om medarbejderflugt, især blandt de unge rådgivere. 

'Det var en udbredt opfattelse, at konkurrenterne giver mere i løn, og den nemme vej til lønstigning er en tur ud i et andet job og så retur til en højere løn. Noget der betyder tomme pladser, som kollegerne skal fylde. 

Ikke plads til at sidde sammen

Det hybride arbejdsliv giver stadig udfordringer. Flere kæmper med ikke at kunne få plads til at være sammen med deres team, når de er fysisk på arbejde. 

”I skal kunne sidde sammen, så lov at råbe det højt til tillidsrepræsentanten, hvis det sker, så vi kan tage det op. Det må kunne arrangeres,” sagde Louise Have Lund fra bestyrelsen. 

I kredsen var der også set en stigning i antallet af stress og mistrivsel blandt medarbejdere, når lederen ikke sidder tæt på. 

Debatten vendte sig også mod selv spørgsmålet om effektivitet og arbejdsglæde. For hvad er arbejde faktisk? 

”Resultaterne af vores undersøgelse viser, at det opleves som mindre effektivt at være på kontoret end hjemme. Vi er i dialog med ledelsen om, hvordan det at komme på kontoret og være sammen med sine kolleger er meningsfuldt,” sagde Mette Balck Mejlby. 

Frederik Cramer, fællestillidsrepræsentant i Nordea Finance, mente, det skulle gøres mere attraktivt at komme på kontoret. 

”Vi har fået for travlt til at mødes ved kaffemaskinen og til de små forstyrrelser. Og vi har så mistet tiden til at lære af hinanden for i stedet at arbejde røven ud af bukserne 37 timer om ugen,” sagde han. 

Det nordiske i ”Nordic Ideas” var til debat. En del ledere er af ikke dansk oprindelse, og for nogle giver det udfordringer med kendskabet til dansk arbejdspladskultur og den danske model. 
Bestyrelsesmedlem Natascha Bødker Feodor Nielsen talte for, at der også laves en engelsksproget tillidsrepræsentantuddannelse. 

”Der er mange, der gerne vil ind i fællesskabet, og det kunne styrke vores indsats for at få flere medlemmer,” sagde hun. 

Problemerne med timebanken fik også flere spørgsmål. 

”Hvis det var kundernes penge og ikke vores timer, der blev forvaltet på den måde, så kom Finanstilsynet,” lød det fra en deltager i salen efterfulgt af et stort bifald. 

Erik Børsting, fællestillidsrepræsentant for Technology i Hermes Hus kunne supplere med, at der var it-medarbejdere, der havde sat systemet op til at tage automatiske screendumps af timebanken morgen og aften, fordi de oplevede, at timerne forsvandt på uforklarlig vis. 

Han meldte også om udfordringer for ansatte på jobløn med fortolkningen af ’selvstændig arbejdstilrettelæggelse’, der ind i mellem kombineres med krav om at arbejde om aftenen eller have vagt i 20 weekender på et år. 

”Det er et generelt problem, ligesom det stigende antal kontraktansatte, der stiller spørgsmål ved, hvad de kan bruge Finansforbundet til,” sagde Erik Børsting.

Formanden tilbage i sin gamle kreds

Formanden for Finansforbundet, Dorrit Brandt, holdt tale i sin nu tidligere kreds. 

”Hvor er det skønt at komme hjem,” lagde hun ud og fik stort bifald. 

Et af Finansforbundets nye formandskabs ønsker er at komme mere i dialog med baglandet, og det sidste halve år har Dorrit Brandt og de to næstformænd været ude på en række medlemsmøder. 

”Jeg kan godt love, at vi også fremover kommer ud. Det er så vigtigt for os at lytte til, hvad der fylder hos medlemmerne,” sagde Dorrit Brandt. 

Dorrit Brandt er stolt af forbundets evne til at udvikle sig, og det er noget, hun selv lægger vægt på at videreføre. 

Forbundet er vokset med 1.000 medlemmer det seneste år. Men Dorrit Brandt kom med en stor opfordring til alle medlemmer om at hjælpe til: 

”Vi er nu 57.000 medlemmer. Men de 50-70-årige udgør 53 procent, mens de 20-40 årige udgør 30 procent. Jeg kan ikke understrege nok, at der er brug for, at alle hjælper med at få de unge ombord. Det er vigtigt for både vores legitimitet og vores fremtid,” sagde Dorrit Brandt. 

Dorrit Brandt rundede også den finansielle sektors dårlige ry, og den måde, det smitter af på Finansforbundets medlemmer. 

Hun og næstformand Steen Lund Olsen var i december på Christiansborg for at tale med erhvervsminister Morten Bødskov. 

”Vi fik fortalt om den vigtige forskel på, om det er virksomhederne, der bliver talt dårligt om, eller om det er de enkelte medlemmer.” 

Historisk år for Finanskompetencepuljen

Finanskompetencepuljen fylder 10 år i år, og Dorrit Brandt kunne fortælle om endnu et skarpt hjørne: Nordea har for første gang i puljens historie brugt hver en krone tilgængelig i 2023. Det er aldrig sket før. 

Ser man på hele Finanskompetencepuljen fik 10.001 finansansatte forbedret deres kompetencer med puljen sidste år. Tal, der gør det endnu mere relevant at sørge for, at der fortsat vil være midler i puljen, understregede hun. 

Tid til at se på udgifterne

Jeppe Lermark Pieszak, bestyrelsesmedlem og politisk kasserer, fremlagde regnskabet, som viste et underskud på driften på 600.000 kroner. Det blev dog reddet af fornuftige investeringer i aktier og obligationer, som havde givet et afkast på over 800.000 kroner, så egenkapitalen i stedet voksede lidt og årets resultat var positivt. 

”Vi sender en stor tak til Nordea Private Banking, hvor vi fortsat er tilfredse kunder. Vi har i seneste regnskabsår set, at det er gået godt med vores investeringer, men hvis vi ser ind i flere år som ligner 2022, vil kassen hurtigt blive tom.” 

I 2022 viste regnskabet nemlig et underskud på investeringerne på ca. 1.700.000 kroner grundet generelle fald i markedet. 

”Vi kan således ikke blive ved med at levere underskud i vores driftsresultat. De seneste seks regnskabsår viser alle et underskud på driften på ca. 600.000 kroner, på nær årene med corona, hvor vi var tvunget til et udelukkende virtuelt set-up for generalforsamlingen og også måtte aflyse mange aktiviteter,” sagde han.

”Heldigvis ses der lige nu medlemsfremgang, og der er samtidig sket en justering af kontingentet, som kommer til at påvirke regnskabet fremadrettet, men bestyrelsen har besluttet at have driftsresultatet for øje i fremtiden og vil tilstræbe balance i regnskabet,” sluttede Jeppe Lermark Pieszak.

Stående bifald til ny formand

Selvom Kasper Skovgaard Pedersen har fungeret som formand siden efteråret, var han kun konstitueret, og skulle derfor vælges. 

Næstformand Mette Balck Mejlby præsenterede selv formanden. Det var faktisk hende, der for ti år siden opfordrende ham til at gå ind i kredsarbejdet med sin passion og drive. 

”Det er en samlet bestyrelse, der bakker op om Kasper og anbefaler ham. Han står solidt i med- og modgang, og så gør det bestemt ikke noget, at han har stor charme,” sagde Mette Balck Mejlby. 
Han blev valgt med et stort stående bifald. 

”Det giver kuldegysninger at få sådan nogle fine ord og den tilkendegivelse fra jer. Tusind tak for den tillid, det er at få lov at være formand for Finansforbundet i Nordea. Det er også lidt nemt,” tilføjede han smilende – ”fordi vi har så fantastisk dygtige tillidsrepræsentanter og fantastisk dygtige kredsbestyrelsesmedlemmer. Så jeg er bare en kransekagefigur - med lidt holdninger. Det vil jeg rigtig gerne være,” sluttede den bevægede nye formand.

Efter generalforsamlingen kom Sigurd Barrett på scenen og viste, at han kan være stærkt underholdende også for voksne.

Den nyvalgte bestyrelse inkl. suppleant: Øverst fra venstre: Suppleant Marianne Bjørn Winther, Katja Larsen, Louise Have Lund, formand Kasper Skovgaard Pedersen og Ole Lund Jensen. Nederst fra venstre: Louise Naur, næstformand Mette Balck Mejlby, Jeppe Lermark Pieszak, Natascha Bødker Feodor Nielsen og Mona Svan

Valg på generalforsamlingen

  • Valgt som formand for et år (der er ifølge vedtægterne valg til formand i ulige år): Kasper Skovgaard Pedersen
  • Valgt til bestyrelsen for to år: Katja Larsen, Louise Have Lund, Louise Naur og Ole Lund Jensen
  • Valgt til suppleant for et år: Marianne Bjørn Winther
  • Valgt til revisor for to år: Bettina Tuladhar Holmfred
  • Valgt til revisorsuppleant for et år: Joan Hangaard Pedersen

Alle valg var fredsvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne Jeppe Lermark Pieszak, Natascha Bødker Feodor Nielsen, Mette Balck Mejlby (næstformand) og Mona Svan blev valgt til bestyrelsen i 2023 (Jeppe dog som suppleant og blev bestyrelsesmedlem i efteråret) for en to-årig periode og var dermed ikke på valg i år. Det samme gælder revisior Jens Kjær.

Superhelte-fakta

For at teste afstemningssystemet blev der indledt med en afstemning om, hvilken superkraft deltagerne helst ville være i besiddelse af. Og her kom tankelæsning overraskende ind på en førsteplads og slog både flyvning og ’ikke at blive gammel.’

Seneste nyt