Menu luk

Hvervemateriale

Generelle hvervematerialer og -redskaber, som du kan bruge til at planlægge og gennemføre hverveaktiviteter.

Hvis du har brug for materiale målrettet til studerende har vi samlet det her.

Hvevemateriale til studerende 

Medlemmer

Vil I sætte ekstra fokus på medlemmer som kan henvise medlemmer (MGM) og dermed få et gavekort på 400 kr.? Vil I selv henvise nogle? Så skriv dem ind efter du har fået deres accept på nedenstående link.


MGM kampagneside DK

MGM kampagneside eng

Pleje af medlemmer DK (PP)

Pleje af medlemmer ENG (PP)

Medlemsfordele DK (PP)

Medlemsfordele ENG (PP) 

Nyansatte

Intro for nyansatte kan afholdes både digitalt eller fysisk.

Hvis du har brug for inspiration, er her bud på en præsentation og mailtekster, der kan sendes ud. 

Ønsker I at samarbejde om Intro for nyansatte med os i hverveteamet, så skriv til SG@finansforbundet.dk, så finder vi den bedste løsning for jer.


Kreds Intro DK (PP)
Kreds Intro UK (PP)

 

Mailtekster til invitation til snak om medlemskab DK (PP)

Mailtekster til invitation til snak om medlemskab ENG (PP) 

 

Lad dig inspirere af udtalelser fra nye i branchen 

Ikke-medlemmer

Vil du tage fat i et ikke-medlem, du kender til, så kan du benytte nedenstående ressourcer til at inspirere og hjælpe dem til at lære Finansforbundet at kende.

 

Kontaktformular DK

Kontaktformular UK


Arrangements smagsprøve DK

Arrangements smagsprøve ENG


Generel fordelsside

Hvervevideo til tillidsrepræsentanter

 

Mailtekster til snak om medlemskab DK (PP)

Mailtekster til snak om medlemskab ENG (PP) 

 

Medlemsfordele DK (PP)

Medlemsfordele ENG (PP) 

 

Guide til brevfletning (PP)

Handout og mailtekster

Har I behov for nemt at vise, hvad der er på hylderne for ikke-medlemmer, så hent en A4 print-selv produktflyer.

Produktoverblik Kreds DK (pdf)

Produktoverblik Kreds UK (pdf)

Produktoverblik Studerende DK (pdf)

Produktoverblik Studerende ENG (pdf) 

Postkort (pdf)

Mailtekst til nyansatte og potentielle medlemmer DK (PP)

Mailtekst til nyansatte og potentielle medlemmer ENG (PP) 

Indmeldelse

Man kan både melde sig ind online her på siden, samt downloade nedenstående indmeldelsessedler som skal indtastes online efterfølgende eller leveres direkte til hverveteamet for indtastning

Indmeldelsesblanket lønmodtager DK (pdf) 

Indmeldelsesblanket lønmodtager ENG (pdf) 

Indmeldelsesblanket studerende DK (pdf) 

Indmeldelsesblanket studerende ENG (pdf) 

Kontaktformular

Hvis I er i kontakt med ikke-medlemmer, som ønsker en snak med Finansforbundets hverveteam, så bed dem udfylde kontaktformularerne nedenfor.

Kontaktformular DK

Contact form UK

 

Konkurrentoverblik

Her kan du holde dig orienteret om vores konkurrenters tilbud

Konkurrentoverblik 2023 (pdf)

Opslagsværk
Merchandise

For bestillinger eller drøftelser kontakt venligst Susanne Grantzau – SG@finansforbundet.dk eller mobil 61209769

Merchandise med priser

Velkommen til Finansforbundet

Har du spørgsmål til hvervematerialet ?

Du er altid velkommen til at kontakte hverveservice, hvis du har brug for at få foldet materialet lidt mere ud

Kontakt Susanne Grantzau på 32 66 14 36 eller sg@finansforbundet.dk 

Må du behandle oplysninger om personer på din arbejdsplads, der ikke er medlemmer af Finansforbundet?

Ja, det må du gerne, fx når du forsøger at hverve nye medlemmer.

Når du forsøger at hverve et nyt medlem af Finansforbundet, handler du som tillidsrepræsentant på Finansforbundets vegne. Og da Finansforbundet som faglig organisation har en legitim ret til at forsøge at hverve medlemmer på arbejdspladserne inden for det finansielle område, har du som Finansforbundets repræsentant på arbejdspladsen den samme legitime ret til at forsøge at få flere medlemmer. Derfor må du i forbindelse med hvervning behandle almindelige personoplysninger, som fx navn, arbejdstelefon og mail.

Må du benytte virksomhedens interne telefonlister, når du skal finde kontaktoplysninger?

Ja, det må du gerne.

Hvilke oplysninger må du behandle, når du forsøger at hverve et nyt medlem?

Når du forsøger at hverve, må du behandle oplysninger som: navn, arbejdstelefon og mail. Du må også behandle oplysninger, som medarbejderen selv har offentliggjort på sociale medier som fx Facebook, LinkedIn. Du må ikke behandle cpr-nr., følsomme oplysninger, oplysninger om straffedomme eller oplysninger, der er fortrolige.

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, når du hverver

Oplysningerne

  • skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til personen
  • må behandles til det, de er indsamlet til – i dette tilfælde til forsøg på hvervning. De må ikke behandles til andre formål, medmindre det/de andre formål er foreneligt med det formål, oplysningerne er indsamlet til
  • skal være relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet (hvervning)
  • må ikke behandles i et længere tidsrum end nødvendigt og skal slettes, når formålet med behandlingen er ophørt
  • skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende oplysninger.
  • kan komme fra din arbejdsgiver (måske jeres HR-funktion) som har pligt til at informere den stedlige tillidsrepræsentant om nyansættelser
  • kan du selv have fundet i virksomhedens telefonlister
  • kan være nogen, som tydeligvis er offentliggjort af personen selv, fx på LinkedIn eller Facebook

Der kan formentlig være andre kilder til oplysninger, når du skal hverve. Fælles for alle kilder er, at du har lov til at bruge oplysningerne til at kontakte personen, og forsøge at hverve til medlemskab.

Må du give oplysningerne videre internt i virksomheden?

I har muligvis aftalt i jeres tillidsrepræsentantgruppe, at I hjælper hinanden med hverveopgaven. I den forbindelse må I gerne dele eller videregive personoplysninger til en TR-kollega, som så kan benytte oplysningerne til at forsøge at hverve.

Når I deler eller videregiver personoplysninger, gælder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Må du sammenholde virksomhedens telefonliste med din medlemsliste fra Finansforbundet?

Ja, det må du gerne gøre manuelt, blot det ikke får karakter af automatisk registersamkøring, hvor der gælder helt særlige regler i registerlovgivningen.

Må du videregive personoplysninger til Finansforbundet?

Ja, du må gerne videregive personoplysninger til Finansforbundet, hvis formålet er at kunne kontakte personerne om medlemskab af Finansforbundet. Det er vigtigt i den forbindelse at være særligt opmærksom på reglerne i GDPR om åbenhed og gennemsigtighed i behandling af personoplysninger. Det er vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed om, hvor oplysningerne kommer fra, hvad årsagen er, til at oplysningerne videregives til Finansforbundet (dialog om medlemskab), og at det sker på en måde, så det er tydeligt for den person, man videregiver oplysninger om.

Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger til Finansforbundet uden at give besked om det til den person, oplysningerne handler om. Beskeden skal gives, inden du sender oplysningerne videre.

Kontakt os

32 66 14 36

Du er velkommen til at ringe til Susanne Grantzau, hvis du har brug for sparring om hverveindsatsen eller spørgsmål til hvervematerialerne.

Du kan også skrive til hverveteamet på  sg@finansforbundet.dk