Menu luk

Hvad er en fagforening?

En fagforening arbejder for at skabe de bedste rammer for dit arbejdsliv, hvad enten du er i studie- eller fuldtidsjob. Bliv klogere på, hvad det betyder for dig.

En fagforening arbejder for at sikre dig de bedste rammer for dit arbejdsliv ved bl.a. at forhandle gode løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads. Det sker bl.a. ved, at vi forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det er overenskomsterne, der sikrer dig et bedre arbejdsliv via nogle helt centrale rettigheder. De giver bl.a. ret til:

  • En timeløn på minimum 159 kr. til studerende
  • Årlige lønstigninger
  • Op til 48 ferie-fridage pr. år
  • Merarbejdsbetaling
  • Tillæg på op til 75% af timelønnen for arbejde på skæve tidspunkter
  • Tandforsikring
  • Løn under barsel
  • Pensionsbidrag på typisk 16,90%
  • …og meget andet

Kontakt Finansforbundet eller din lokale tillidsmand, hvis du er i studiejob og har brug for specifik viden om, hvilke rettigheder der gælder for dig.

Finansforbundet er fagforening for hele det finansielle område

Finansforbundet er en branchespecifik fagforening for alle, der er ansat i finanssektoren, og otte ud af ti finansansatte er medlem hos os. Den store opbakning gør, at vi kan forhandle overenskomster med attraktive løn- og ansættelsesvilkår. Dvs., at vi ved at stå sammen i Finansforbundet opnår rigtig gode løn- og ansættelsesvilkår, så du slipper for selv at forhandle dig frem til et passende pensionsbidrag, ekstra ferie-fridage, barsel med løn, fleksible arbejdstidsregler, tandforsikring m.m.   

Vi har gennem årene forhandlet en af Danmarks bedste overenskomster. Desuden er løn- og ansættelsesvilkårene generelt væsentligt bedre i finansvirksomheder, der har overenskomst med Finansforbundet sammenlignet med finansvirksomheder, der ikke har overenskomst med Finansforbundet. Og hvis du bliver medlem, kan du også få indflydelse på, hvad Finansforbundet skal prioritere i forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Hvad er forskellen på en fagforening og en a-kasse?

En fagforening arbejder for dine interesser i dit arbejdsliv og er med til at forhandle gode vilkår på arbejdspladsen, imens en a-kasse fungerer som en slags forsikring, der sikrer dig retten til at få udbetalt dagpenge, hvis du en dag bliver ledig, fx når du afslutter din uddannelse.

Husk, at du skal melde dig ind i a-kassen mindst et år før, du afslutter din uddannelse, hvis du vil sikre dig retten til dagpenge, når du er færdiguddannet. Venter du med at melde dig ind, til du er færdiguddannet, får du en måneds karantæne og mister derved en måneds dagpenge på op til 15.868 kr. (2022-sats).

Finansforbundet har sin egen a-kasse, nemlig Finansforbundets a-kasse – en del af FTFa. Som studerende under 30 år kan du blive gratis medlem. Er du over 30 år, gælder der særlige regler.

Gratis a-kasse

Bliver du medlem af en a-kasse senest et år før, du afslutter din uddannelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du bliver ledig, fx når du afslutter studiet. Som studerende under 30 år kan du blive gratis medlem af Finansforbundets a-kasse – en del af FTFa. Er du over 30 år, gælder der særlige regler.

Læs mere om a-kasse

Har du spørgsmål?

32 96 46 00

Du kan ringe til os fra mandag til torsdag mellem kl. 8.30 - 16 eller fredag mellem 8.30 - 15.