Menu luk

Fra den 4. juli til den 5. august har vi åbent fra klokken 8.30-14.00 på vores hovednummer 3296 4600. Du kan stadig ringe direkte til vores juridiske rådgivning på 3266 1330. Mandag til torsdag 8.30-16.00. Fredag 8.30-15.00. God sommer!

Hvervemateriale til Kredse

Generelle hvervematerialer og -redskaber, som du kan bruge til at planlægge og gennemføre hverveaktiviteter

Hvervemateriale

Synlighed webinarer

Vil I afholde synlighed om gratis webinarer for ikke-medlemmer, så kan I hente nedenstående dokumenter og nemt komme i gang.

Læs guide om bestilling og kampagnespørgsmål.


Guide – Synlighed (pdf) 
Kontaktseddel (pdf)
Skilt til kontaktseddel (pdf) 
Online-Intranet-mail promovering (pp) 

Velkomst nyansatte

Skal I afholde intro for nyansatte enten digitalt eller fysisk, så hent en præsentation og mailtekst I kan sende ud nedenfor.

Ønsker I at samarbejde om Intro for nyansatte med os i teamet, så skriv til ddl@finansforbundet.dk så finder vi den bedste løsning for jer.


Kreds Intro DK (PP)
Kreds Intro ENG (PP)

Mailtekst & talepapir nyansat DK+ENG (pdf)

Kontakt med medlemmer

Vil I sætte ekstra fokus på medlemmer som kan henvise medlemmer (MGM) og dermed få et gavekort på 400 kr.? Vil I selv henvise nogle? Så skriv dem ind efter du har fået deres accept på nedenstående link.


MGM kampagneside

 

Kontakt med ikke-medlemmer

Vil du tage fat i et ikke-medlem du kender til, så kan du benytte nedenstående ressourcer til at inspirere og hjælpe dem til at lære Finansforbundet at kende.

 

Kontaktkort DK

Kontaktkort UK

Webinar smagsprøve
Generel fordelsside

Hvervevideo til tillidsrepræsentanter


Mailtekst & talepapir ikke-medlem DK+ENG (PP)

Hverveoverblik - hvad kan du gøre NU (pdf)

Webinar smagsprøve
Generel fordelsside

Hvervevideo til tillidsrepræsentanter

Produktoverblik

Har I behov for nemt at vise, hvad der er på hylderne for ikke-medlemmer, så hent en A4 print-selv produktflyer.

Produktoverblik Kreds DK (pdf)

Produktoverblik Kreds ENG (pdf)

Produktoverblik Studerende DK (pdf)

Produktoverblik Studerende ENG (pdf) 

Indmeldelse

Man kan både melde sig ind online her på siden, samt downloade nedenstående indmeldelsessedler som skal indtastes online efterfølgende eller leveres direkte til hverveteamet for indtastning

Indmeldelsesblanket lønmodtager DK (pdf) 

Indmeldelsesblanket lønmodtager ENG (pdf) 

Indmeldelsesblanket studerende DK (pdf) 

Indmeldelsesblanket studerende ENG (pdf) 

Kontaktkort

Har I behov for at indsamle kontaktoplysninger på interesserede ikke-medlemmer i kampagneøjemed, så hent nedenstående seddel som nemt kan printes

Kontaktkort DK 

Kontaktkort ENG

Konkurrentoverblik

Her kan du holde dig orienteret om vores konkurrenters tilbud

Konkurrentoverblik (pdf)

Opslagsværk

Har du spørgsmål til hvervematerialet ?

Du er altid velkommen til at kontakte hverveservice, hvis du har brug for at få foldet materialet lidt mere ud

Kontakt Daniel Dalum-Larsen på 32 66 14 30 eller ddl@finansforbundet.dk 

Sådan overholder du GDPR, når du skal hverve medlemmer

Må du behandle oplysninger om personer på din arbejdsplads, der ikke er medlemmer af Finansforbundet?

Ja, det må du gerne, fx når du forsøger at hverve nye medlemmer.

Når du forsøger at hverve et nyt medlem af Finansforbundet, handler du som tillidsrepræsentant på Finansforbundets vegne. Og da Finansforbundet som faglig organisation har en legitim ret til at forsøge at hverve medlemmer på arbejdspladserne inden for det finansielle område, har du som Finansforbundets repræsentant på arbejdspladsen den samme legitime ret til at forsøge at få flere medlemmer. Derfor må du i forbindelse med hvervning behandle almindelige personoplysninger, som fx navn, arbejdstelefon og mail.

Må du benytte virksomhedens interne telefonlister, når du skal finde kontaktoplysninger?

Ja, det må du gerne.

Hvilke oplysninger må du behandle, når du forsøger at hverve et nyt medlem?

Når du forsøger at hverve, må du behandle oplysninger som: navn, arbejdstelefon og mail. Du må også behandle oplysninger, som medarbejderen selv har offentliggjort på sociale medier som fx Facebook, LinkedIn. Du må ikke behandle cpr-nr., følsomme oplysninger, oplysninger om straffedomme eller oplysninger, der er fortrolige.

De grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, når du hverver

Oplysningerne

  • skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til personen
  • må behandles til det, de er indsamlet til – i dette tilfælde til forsøg på hvervning. De må ikke behandles til andre formål, medmindre det/de andre formål er foreneligt med det formål, oplysningerne er indsamlet til
  • skal være relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet (hvervning)
  • må ikke behandles i et længere tidsrum end nødvendigt og skal slettes, når formålet med behandlingen er ophørt
  • skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende oplysninger.
  • kan komme fra din arbejdsgiver (måske jeres HR-funktion) som har pligt til at informere den stedlige tillidsrepræsentant om nyansættelser
  • kan du selv have fundet i virksomhedens telefonlister
  • kan være nogen, som tydeligvis er offentliggjort af personen selv, fx på LinkedIn eller Facebook

Der kan formentlig være andre kilder til oplysninger, når du skal hverve. Fælles for alle kilder er, at du har lov til at bruge oplysningerne til at kontakte personen, og forsøge at hverve til medlemskab.

Må du give oplysningerne videre internt i virksomheden?

I har muligvis aftalt i jeres tillidsrepræsentantgruppe, at I hjælper hinanden med hverveopgaven. I den forbindelse må I gerne dele eller videregive personoplysninger til en TR-kollega, som så kan benytte oplysningerne til at forsøge at hverve.

Når I deler eller videregiver personoplysninger, gælder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Må du sammenholde virksomhedens telefonliste med din medlemsliste fra Finansforbundet?

Ja, det må du gerne gøre manuelt, blot det ikke får karakter af automatisk registersamkøring, hvor der gælder helt særlige regler i registerlovgivningen.

Må du videregive personoplysninger til Finansforbundet?

Ja, du må gerne videregive personoplysninger til Finansforbundet, hvis formålet er at kunne kontakte personerne om medlemskab af Finansforbundet. Det er vigtigt i den forbindelse at være særligt opmærksom på reglerne i GDPR om åbenhed og gennemsigtighed i behandling af personoplysninger. Det er vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed om, hvor oplysningerne kommer fra, hvad årsagen er, til at oplysningerne videregives til Finansforbundet (dialog om medlemskab), og at det sker på en måde, så det er tydeligt for den person, man videregiver oplysninger om.

Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger til Finansforbundet uden at give besked om det til den person, oplysningerne handler om. Beskeden skal gives, inden du sender oplysningerne videre.

Kontakt os

32 66 14 30

Du er velkommen til at ringe til Daniel Dalum Larsen, projektleder, hvis du har brug for sparring om hverveindsatsen eller spørgsmål til hvervematerialerne.

Du kan også skrive til hverveteamet på ddl@finansforbundet.dk eller sg@finansforbundet.dk