Menu luk

Forhandling for tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant kan det være din opgave at forhandle virksomhedsoverenskomster og indgå lokale aftaler med standardoverenskomsten som ramme. Få gode råd til processen.

Virksomhedsoverenskomster indgås normalt som led i en aftale om nye lønformer, men den kan også indgås for at fravige arbejdstidsbestemmelserne i standardoverenskomsten eller som en kombination af begge dele.  

Det kan være dig, der som tillidsrepræsentant og dermed faglig repræsentant, skal forhandle virksomhedsoverenskomsten med ledelsen i din virksomhed. Det samme gælder lokale aftaler om bestemmelserne i standardoverenskomsten, fx om flekstid, timebank, lønpakker, arbejdstid, distancearbejde, job på særlige vilkår m.m.

Hvis en virksomhedsoverenskomst eller en lokalaftale går ud over rammebestemmelserne i standardoverenskomsten, skal du sende en skriftlig dispensationsansøgning, der skal godkendes af Finansforbundets hovedbestyrelse og Finans Danmark.

Få hjælp til forhandlingerne

Du kan når som helst hente hjælp hos Forhandling, hvis du får brug for det i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler. Det kan fx være for at få sparring om strategi og forhandlingsteknik, herunder hvordan du starter forhandlingerne, indhenter og formulerer krav, drøfter med baglandet, eller hvordan du kan ruste dig til særligt vanskelige forhandlinger.

Du kan også få juridisk hjælp til de emner, du skal forhandle om og til at tjekke, om den aftale, I er ved at indgå, er i overensstemmelse med rammeoverenskomsten og den øvrige lovgivning.

Husk at kontakte os, når aftalen er ved at være på plads. Vi kan hjælpe med at sikre, at aftalen opfylder rammebestemmelsernes krav.

Orienter altid om nye aftaler

Husk altid at give Jura og Forhandling besked, når I har indgået nye aftaler er indgået. Det giver os mulighed for at rådgive medlemmerne bedre.

Og send os samtidig den nye virksomhedsoverenskomst eller lokale aftale, så vi kan gemme den i OK-systemet.  Den kan bruges som inspiration for andre tillidsrepræsentanter og kredse, ligesom den rummer viden, som kan være nyttig i både centrale og decentrale forhandlinger. Og endelig betyder det, at vi altid kan hjælpe med at finde aftalen frem, hvis du senere får brug for det.

Dine rettigheder

Har du styr på overenskomsterne?

Finansforbundet har indgået en lang række overenskomster. Her finder du overenskomsten, der gælder for netop din virksomhed. Overenskomsterne er enten indgået med en arbejdsgiverforening eller med den enkelte virksomhed.

Find din overenskomst

Kontakt os

32 66 13 30

Du er velkommen til at ringe til Jura mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk