Menu luk

Tillidsrepræsentantsvalg

Der er ikke formelle regler for, hvordan I gennemfører et tillidsrepræsentantsvalg, men vi har overordnede retningslinjer og tilbyder rådgivning om processen.

Der er som udgangspunkt tillidsrepræsentantsvalg hvert andet år – i ultimo 2023, 2025, 2027 osv. Valgperioden er to år med start 1. januar og slut 31. december. Hvis der er en tillidsrepræsentant, der stopper midt i valgperioden, kan I vælge en ny, selv om I er inde i en valgperiode.

Husk at tjekke, om der er aftalt noget andet lokalt i din virksomhed.

Du kan downloade stemmesedler, hvis I vælger at afholde fysisk valg.

Sådan indberetter du valget

Hvis du er genvalgt eller nyvalgt

 • tillidsrepræsentant
 • arbejdsmiljørepræsentant
 • fællestillidsrepræsentant
 • områdetillidsrepræsentant

skal du indberette dit hverv på Tillidsvalgte på Mit forbund.

Hvordan foregår tillidsrepræsentantvalget?

Der er ikke formelle regler for, hvordan I skal gennemføre et tillidsrepræsentantsvalg. Men vi foreslår, at I tager udgangspunkt i følgende:

Før valget

 • Den lokale tillidsrepræsentant på arbejdspladsen har ansvaret for, at der bliver holdt tillidsrepræsentantsvalg. Hvis I ikke allerede har en tillidsrepræsentant, kan I ringe til Finansforbundet på 32 96 46 00 og spørge efter TR-hotline.
 • Aftal, hvem der står for det praktiske med at gennemføre valget.
 • Meld en dato ud for, hvornår kandidater senest skal melde sig. Giv en frist på ca. 14 dage. Husk også, at medlemmer på orlov, uddannelse og ferie skal informeres og har stemmeret.

Under valget

 • Hvis der kun er en kandidat, er der ikke krav om at gennemføre en afstemning. En afstemning kan dog godt give mening for at finde ud af, om kollegerne bakker op om kandidaten. Der er forskellig praksis på området. Tal med din kreds eller Finansforbundet om, hvad I gør i den situation.
 • Hvis der er flere kandidater, skal der være en afstemning.
 • Offentliggør kandidaternes navne.
 • Omdel stemmesedler til kollegerne. Kun medlemmer af Finansforbundet kan stemme
 • Oplys, hvor man afleverer sin stemmeseddel og deadline for aflevering. Stemmesedlen kan for eksempel lægges i en boks eller afleveres i en lukket kuvert. På den måde kan I sikre, at afstemningen er anonym.

Efter valget

 • Resultatet af valget offentliggøres til medlemmer og ledelsen.
 • Når du er valgt, skal du indberette dit valg til Finansforbundet. Det gælder både ved nyvalg og genvalg.
 • Finansforbundet giver besked til din ledelse om valget. Det er vi forpligtet til i overenskomsten med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Aftale om fagligt arbejde §8). Det er en god idé, at du også selv informerer virksomheden om, at du er valgt.   
 • Som udgangspunkt træder din beskyttelse som tillidsrepræsentant i kraft, når du har informeret virksomheden om valget. Men ledelsen i virksomheden har formelt en frist på fire uger efter, de har modtaget den skriftlige meddelelse fra Finansforbundet, til at gøre indsigelser imod valget.
 • Når din arbejdsgiver har godkendt dig som tillidsrepræsentant, tjener de oplysninger, du har indberettet til os, som dit "ansættelsesbrev" som tillidsrepræsentant.
 • Vær opmærksom på, at enkelte virksomheder har en lokal aftale om en anden tillidsrepræsentantstruktur og valgprocedure. Spørg i din kreds, eller ring til vores TR-hotline på 32 96 46 00, hvis du er i tvivl
 • Valget er først gyldigt, når Finansforbundet har godkendt det og meddelt det skriftligt til din virksomhed.
Hvor kan der vælges tillidsrepræsentanter?

I har ret til at vælge en tillidsrepræsentant i virksomheder, hvor der er mindst tre medlemmer af Finansforbundet.

Hvis virksomheden består af flere enheder eller filialer, kan I vælge en tillidsrepræsentant, når der er mindst 10 medlemmer i enheden eller filialen. Ved færre medlemmer, kan flere enheder gå sammen om en tillidsrepræsentant, når de har mindst 10 medlemmer til sammen.

I hovedsæder og administrative enheder kan I vælge en tillidsrepræsentant for hvert organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, hvor der er mindst 10 medlemmer. Ved færre medlemmer, kan flere områder gå sammen om en tillidsrepræsentant.

Bliv tillidsrepræsentant

Vil du være tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant får du rige muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt – og udbygge CV’et. De kvalifikationer og den erfaring, du opnår som tillidsrepræsentant, efterspørges i høj grad på arbejdsmarkedet - både i og uden for finanssektoren, så dine erfaringer som tillidsrepræsentant er et kæmpe aktiv i din videre karriere.

Læs mere

Kontakt os

32 96 46 00

Du er velkommen til at kontakte Finansforbundets TR-hotline, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan du bliver tillidsrepræsentant