Menu luk

Tillidsrepræsentantens rettigheder

Du har som tillidsrepræsentant en række rettigheder, der skal sikre, at du kan udføre dit hverv som tillidsrepræsentant. Det gælder rettigheder i forhold til arbejdstid, uddannelse samt den særlige beskyttelse som tillidsrepræsentant.

Arbejdstid

De opgaver, du har som tillidsrepræsentant, har du ret til at varetage inden for din normale arbejdstid, så længe det er til mindst mulig gene for arbejdet på din virksomhed.

Uddannelse

Som nyvalgt tillidsrepræsentant har du ret til at deltage i Finansforbundet Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter med fuld løn. Du skal gennemføre kurset senest to år efter, du er tiltrådt som tillidsrepræsentant. Derudover har du ret til flere dages supplerende kursusaktiviteter pr. år - det kan fx være kurser fra Finansforbundets Videreuddannelse.

Og endelig har du ret til at deltage i Finansforbundets gennemgang af aftaler og overenskomster i virksomheden. 

Finansforbundet Grunduddannelse

Finansforbundets Videreuddannelse

 

Husk at tage kontakt til Finansforbundet, hvis din virksomhed varsler en væsentlig stillingsændring. Den særlige beskyttelse som tillidsrepræsentanten gør, at Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening skal forhandle om ændringen, før den kan træde i kraft.

Beskyttelse af tillidsrepræsentanter

Du er omfattet af den særlige beskyttelse for tillidsrepræsentanter, der bl.a. betyder, at Finans Danmark og Finansforbundet altid skal forhandle, før din virksomhed kan afskedige dig. Og virksomheden skal kunne begrunde afskedigelsen i tvingende årsager og redegøre for, hvad de har gjort for at undgå det. Samme beskyttelse gælder arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte medlemmer af virksomhedsbestyrelser.

Derudover dækker beskyttelsen tillidsrepræsentanterne, hvis ledelsen i din virksomhed varsler væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold. Det er altid en vurdering, hvornår ændringerne er væsentlige, men det kan bl.a. være i forbindelse med:

  • Løn
  • Arbejdsopgaver
  • Arbejde uden for dit valgområde
  • Arbejdstid, fx fra fuld tid til deltid eller en anden placering af den daglige arbejdstid for en deltidsansat tillidsrepræsentant

Vær opmærksom på, at der gælder lidt anderledes regler for assurandører. Tag derfor altid kontakt til os i Jura og forhandling på 32 66 13 30.

Kontakt os

32 66 13 30

Du er velkommen til at ringe til Jura og Forhandling. Vi har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk