Menu luk

Bliv netværksleder

Mangler du et netværk inden for dit fagområde? Vil du lære, hvordan du engagerer andre og faciliterer møder og processer? Så tilmeld dig vores Netværkslederuddannelse, hvor vi styrker dine kompetencer inden for facilitering og ledelse og giver dig redskaberne til at starte en faglig netværksgruppe.

Finansforbundets Netværkslederuddannelse er for dig, der gerne vil engagere dig professionelt i netværk. På uddannelsen bliver du trænet i at udvikle, starte, facilitere og drive netværk, og du kommer til selv at etablere et netværk lige fra idé til rekruttering og afvikling.

På uddannelsen bliver du klædt på til at drive netværk og fællesskaber og til at facilitere spændende møder og arrangementer. Du får træning i faciliteringsværktøjer, og du bliver trænet i at motivere til ejerskab og involvere netværksdeltagerne.

Undervejs udvikler vi sammen din netværksidé, og vi hjælper med kommunikation og markedsføring af netværket og alt det praktiske i forhold til opstarten af et medlemsdrevet netværk. De redskaber, du får på uddannelsen, kan du også bruge i mange andre sammenhænge som fx facilitering, team- og mødeledelse.

Uddannelsen er for dig

Du skal være drevet af ønsket om at starte et Finansforbundet-netværk, hvor du undervejs vil få hjælp og sparring af Finansforbundets netværkskonsulenter i forhold til både planlægning, gennemførelse og eventuel finansiering til oplægsholdere og aktiviteter.

Uddannelsen er gratis for Finansforbundets medlemmer og varer i alt tre dage fordelt over to sammenhængende undervisningsdage. Et par uger senere pitcher du din netværkside for udvalgte ledere fra Finansforbundet.

Næste uddannelsesforløb 2024

Næste uddannelsesforløb foregår i foråret 2024 over to dage. Et par uger efter afsluttes hele forløbet med pitch for udvalgte ledere fra Finansforbundet. Alle dage foregår i København. 

Uddannelsens indhold

 • Udvikling af din netværkside fra ide til hvad, hvorfor og hvordan

 • Etablering af team med tydelige teamroller og -formål

 • Facilitatortræning gennem konkrete øvelser

 • Understøttende undervisning fra Finansforbundet i fx kommunikationsplatform, markedsføringsmateriale og inspiration til oplægsholdere

 • Indføring i netværkets leveregler - hvordan skaber man processer og fælles regler, så alle deltagere tager ejerskab til indholdet

 • Udarbejdelse af strategi - hvordan identificerer man et mål for netværket og arbejder strategisk for at nå det

 • Introduktion til sociale medier og hvordan man bedst muligt bruger dem i forhold til at styrke og bevare fællesskabet

 • Pitch og få kvalificeret din netværksidé for et udvalgt panel og Finansforbundets formandskab

Det får du ud af uddannelsen

 • Konkrete kompetencer inden for netværksledelse og facilitering

 • Du kommer til at skabe og etablere netværk

 • Gennem netværket kan du være med til at sætte og påvirke dagsordenen i den finansielle sektor

 • Træning i ejerskab, mødeledelse og meningsdannelse

Gennem uddannelse hr vi fået viden om, hvor vigtigt det er at holde fast i, hvad vi vil: Hvad er vores "why"? Hvordan gør vi det stærkt? Det skal vi hele tiden have i baghovedet for at kommunikere bedst muligt
- Gitte Vigsø, tidligere deltager på uddannelsen

Hvordan kommer jeg med?

Udfyld formularen nedenfor, hvis du har en god idé til et netværk, du gerne vil starte. Netværket skal tage udgangspunkt i en sag, faglig interesse eller arbejdsfunktion på det finansielle område.

Beskriv din idé, motivation og målgruppe i formularen

Nævn gerne hvilket finansrelateret område, netværket dækker/vil beskæftige sig med.
Eks. jobfunktion, interesseområde, faglighed

Finansforbundet forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke vurderes tilstrækkelig relevant for Finansforbundets medlemmer. 

Bliv inspireret

Bliv uddannet netværksleder

På netværkslederuddannelsen arbejder du sammen med Finansforbundets netværkskonsulenter om din netværkside. Du konkretiserer din ide, du får facilitereringsværktøjer og får indblik i, hvordan du kommunikerer netværksgruppens udbytte til relevante medlemmer. Til sidst pitcher du din netværkside til et udvalg af Finansforbundets ledergruppe.

Mere om netværk?

Finansforbundet faciliterer en lang række faglige netværk, hvor du kan få up-to-date viden og sparring med ligesindede fra andre finansielle virksomheder.

Find dit netværk

Vil du vide mere?

32 66 13 68

Er du nysgerrig på at høre mere om netværkslederuddannelsen, kontakt Konsulent Kristina Sehested på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring på 32 66 13 68.