Menu luk

Aldersdiversitet og inklusion

Aldrig har så mange generationer været på arbejdsmarkedet samtidig. Det giver mulighed for læring på tværs, ideudvikling fra forskellige vinkler og erfaringsudveksling.
Men hvordan sikrer vi oplevelsen af, at der er lige muligheder for alle i forhold til at have et attraktivt og udviklende arbejdsliv?

Kigger vi på Danmarks arbejdsmarked, ser vi, at der lige nu er fem generationer på markedet.

Og det er for de flestes vedkommende en positiv tendens.  

Undersøgelser viser, at langt de fleste af os foretrækker at arbejde i teams med stor aldersspredning, og de fleste ser det som en fordel for virksomheden, at der er forskellige aldre repræsenteret i kantinen. 

Eksempelvis opstår der flest innovative ideer i et forum med en høj grad af aldersdiversitet, og samtidig kan de forskellige generationer lære noget af hinanden. 

De yngre generationer har en anden forståelse for IT og de digitale muligheder. Samtidig er den yngre generation mere klar på at lave fejl og springe ud i nye opgaver.

Omvendt har den yngre generation behov for at blive guidet og bekræftet i forhold til deres faglige beslutninger og her kan de ældre medarbejdere spille en god rolle.

Dog er der sjældent fordele uden udfordringer. Og en af de største udfordringer er kommunikationen. Der er nemlig stor forskel på måden, vi kommunikerer på afhængig af vores fødselsår.

Det giver ikke kun udfordringer mellem generationerne på arbejdspladsen, men giver også udfordring for ledere, som kæmper med at forstå og lede deres yngre medarbejdere, fordi de måske reagerer eller prioriterer anderledes og har andre behov for ledelse end, hvad de ældre ledere genkender fra sig selv.

Så hvordan skaber du som medarbejder, leder og kollega de bedste forudsætninger for flere generationer på samme arbejdsplads? Hvilke rammer skal der til for, at vi skaber den bedste værdi, der netop kan skabes, når flere generationer mødes om en fælles arbejdsopgave?

Hvordan sikrer vi, at de bedste løsninger skabes, og der gives plads til, at alle bidrager med deres viden og erfaring – uanset hvor længe man har været på arbejdsmarkedet?

Hvordan sikrer vi, at der er plads til alle generationer, der afspejler bankens kunder? Og hvordan får vi sikret en oplevelse af, at der er lige muligheder for alle i forhold til at have et attraktivt og udviklende arbejdsliv?

Disse og mange andre spændende emner vil netværksgruppen ”D&I – aldersdiversitet” arbejde med, når de mødes til netværksmøder.

Netværksgruppen er under opstarts, og du har derfor mulighed for at sætte dit præg på gruppens fokusområder og rammer.

Netværksgruppen er for dig, som 

  • Som interesserer dig for aldersdiversitet og ønsker at blive klogere på et emne, som fylder mere og mere i sektoren

  • Som interesserer dig for aldersdiversitet og ønsker at blive klogere på et emne, som fylder mere og mere i sektoren 

  • Vil deltage aktivt i netværksmøderne

  • Møder velforberedt op

  • Deler ud af dine erfaringer og er nysgerrig på at høre om andres erfaringer og udfordringer

  • Har et ønske om at sparre med de øvrige medlemmer

  • Byder ind med ønsker til mødeemner og oplægsholdere

Skal du være med?

Vi er ved at starte netværksgruppen op. Det første vi gør, er at invitere til infomøde. 

Til infomødet vil vi lære hinanden bedre at kende samt drøfte, hvilke emner der kunne være interessant at beskæftige sig med i netværksgruppen.

Det er helt gratis og uforpligtende at deltage i infomødet.

Er du interesseret i at deltage i infomødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk så holder vi dig ajour. Skriv gerne "Aldersdiversistet" i emnefeltet. 

Få en introduktion til netværket

Hør Gitte Aaskov Pedersen dele sin motivation for at danne et netværk, der samler og undersøger værdierne med forskellige generationer og aldre på arbejdsmarkedet.

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.