Menu luk

Aldersdiversitet og inklusion

Aldrig har så mange generationer været på arbejdsmarkedet samtidig. Det giver mulighed for læring på tværs, ideudvikling fra forskellige vinkler og erfaringsudveksling. Men hvordan sikrer vi oplevelsen af, at der er lige muligheder for alle i forhold til at have et attraktivt og udviklende arbejdsliv?

Hvordan skaber du som medarbejder, leder og kollega de bedste forudsætninger for flere generationer på samme arbejdsplads? Hvilke rammer skal der til for, at vi skaber den bedste værdi, der netop kan skabes, når flere generationer mødes om en fælles arbejdsopgave?

Er du nysgerrig på overstående, skal du være medlem af netværksgruppen Aldersdiversitet og inklusion.

For kigger vi på Danmarks arbejdsmarked, ser vi, at der lige nu er fem generationer på markedet. Og det er for de flestes vedkommende en positiv tendens.  

Undersøgelser viser, at langt de fleste af os foretrækker at arbejde i teams med stor aldersspredning, og de fleste ser det som en fordel for virksomheden, at der er forskellige aldre repræsenteret i kantinen. 

Eksempelvis opstår der flest innovative ideer i et forum med en høj grad af aldersdiversitet, og samtidig kan de forskellige generationer lære noget af hinanden. 

De yngre generationer har en anden forståelse for IT og de digitale muligheder. Samtidig er den yngre generation mere klar på at lave fejl og springe ud i nye opgaver.

Omvendt har den yngre generation behov for at blive guidet og bekræftet i forhold til deres faglige beslutninger og her kan de ældre medarbejdere spille en god rolle.

Dog er der sjældent fordele uden udfordringer. Og en af de største udfordringer er kommunikationen. Der er nemlig stor forskel på måden, vi kommunikerer på afhængig af vores fødselsår.

Det giver ikke kun udfordringer mellem generationerne på arbejdspladsen, men giver også udfordring for ledere, som kæmper med at forstå og lede deres yngre medarbejdere, fordi de måske reagerer eller prioriterer anderledes og har andre behov for ledelse end, hvad de ældre ledere genkender fra sig selv.

Netværksgruppen vil udveksle erfaringer, best practices og muligheder inden for emnerne aldersinklusion og diversitet.

Netværket er under opstart

Vi er ved at samle en passende mængde interesserede netværksmedlemmer. Når vi har det rette antal, inviterer vi til et uforpligtende kickoffmøde, hvor vi bl.a. vil drøfte møderammer og emner.

Er du interesseret i at deltage i kickoffmødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk, så holder vi dig ajour.

Skriv gerne "Aldersdiversistet" i emnefeltet og sæt et par ord på, hvad du ønsker at få ud af netværksmøderne.  

Umiddelbart er det gratis at være medlem af netværket så frem, at du er medlem af Finansforbundet. Der kan dog komme egenbetaling ift. fx forplejning. Vi dækker heller ikke transport til og fra netværksmøderne.  

Mulige spørgsmål og emner, som netværket vil beskæftige sig med

  • Hvordan sikrer vi, at de bedste løsninger skabes, og der gives plads til, at alle bidrager med deres viden og erfaring – uanset hvor længe man har været på arbejdsmarkedet?

  • Hvordan sikrer vi, at der er plads til alle generationer, der afspejler bankens kunder? Og hvordan får vi sikret en oplevelse af, at der er lige muligheder for alle i forhold til at have et attraktivt og udviklende arbejdsliv?

Netværksgruppen er for dig, som 

  • Interesserer dig for aldersdiversitet og ønsker at blive klogere på et emne, som fylder mere og mere i sektoren
  • Vil deltage aktivt i netværksmøderne
  • Møder velforberedt op
  • Deler ud af dine erfaringer og er nysgerrig på at høre om andres erfaringer og udfordringer
  • Har et ønske om at sparre med de øvrige medlemmer
  • Byder ind med ønsker til mødeemner og oplægsholdere

Få en introduktion til netværket

Hør Gitte Aaskov Pedersen dele sin motivation for at danne et netværk, der samler og undersøger værdierne med forskellige generationer og aldre på arbejdsmarkedet.

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt os på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.