Menu luk

TEMA: Når arbejdslivet flytter hjem

Covid19-pandemien har medført stor ændringer i arbejde og arbejdsliv – til det gode og til det modsatte. Ingen af os har prøvet det før, erfaringsgrundlaget har været spinkelt, og vi har derfor måttet handle og erfare på én og samme tid. Men hvad skal vi tage med os videre i forhold til indretningen af fremtidens arbejdsliv? Og hvad skal vi være opmærksomme på – hver især og i fællesskab?

Medlemsundersøgelse februar 2021

1 ud af 5

finansansatte har arbejdet hjemme på fuld tid under hele coronakrisen

2 timer

om ugen er den gennemsnitlige arbejdstid blevet forlænget med i løbet af coronakrisen

64%

savner det daglige nærvær med kolleger

"Selvbestemmelse og mere selvstændig arbejdstilrettelæggelse har en positiv effekt på trivslen. Men det er også klart, at der tegner sig nogle udfordringer omkring savn af kolleger og fællesskab og nogle rent arbejdsmiljømæssige og ergonomiske problemstillinger, som vi i forhold til arbejdsgivere og lovgivning skal finde holdbare løsninger på”
- Michael Budolfsen, tidligere næstformand i Finansforbundet
Vidensbanken

Ét år efter: Hvad har vi lært om vores arbejde

Ny undersøgelse fra februar 2021 viser en faldende trivsel blandt de finansansatte i forhold til tidligere under nedlukningen. Men selvom der er en vis udmattelse at spore efter lang tid med hjemmearbejde, så vinder de klare fordele i fleksibiliteten også fodfæste og peger fremad mod et arbejdsliv på den anden side af pandemien.

Podcast

Trivsel i finanssektoren

Trivsel og stress blandt Finansforbundets medlemmer er blevet taget under behandling af professor og samfundskritiker Svend Brinkmann og stressekspert og forskningsgruppeleder Malene Friis Andersen. Lyt til Svend og Malenes samtale om trivslen i sektoren, og som undervejs også drøfter større eksistentielle spørgsmål, såsom hvad der er vigtigt for os som mennesker i en samtid, hvor alt er under forandring.

Lyt med her
Podcast Mikrofon

Få inspiration og gode råde til det hybride arbejdsliv

Sådan får du hjemmearbejde til at fungere
Samarbejde, rollefordeling, funktioner

 

 

 • 5 gode råd

 • Hav klare kriterier og retningslinjer for, hvem der møder på arbejde

  Hav klare kriterier og retningslinjer for, hvem der møder på arbejde

  Kommuniker klart hvem der skal møde ind, hvem der skal arbejde hjemme og hvorfor? Lav retningslinjer og leveregler for, hvordan I håndterer myndighedernes anbefalinger om fx hygiejne og afstand. Alle på arbejdspladsen skal kunne forstå, hvad principperne bag beslutningerne er.

 • Opfind nye måder at mødes på

  Opfind nye måder at mødes på

  Tænk ud af boksen, så I kan trygt kan mødes. Hold fx flere møder udendørs, eller brainstorm, mens I går en tur.

 • Ræk ud til hinanden socialt

  Ræk ud til hinanden socialt

  Et kort opkald eller en mail på to linjer er det samme som at smile til hinanden og sige hej på gangen. Ræk ud til hinanden både med arbejdsmæssige og faglige ting – men også som kolleger og mennesker.

 • Husk den sociale lim

  Husk den sociale lim

  Når alle kolleger ikke er samme sted, skal I være ekstra opmærksomme på det sociale. Især medarbejdere, der fortsat arbejder hjemmefra, kan få en oplevelse af at gå glip af alle de uformelle ting på arbejdspladsen.

 • Tag alt det gode med videre

  Tag alt det gode med videre

  Kan flere af jeres møder holdes online? Hvilke virtuelle redskaber behersker I? Og hvad har det gjort ved jeres mødekultur, jeres effektivitet og jeres holdning til hjemmearbejde?

Vi er ramt af det samme, men vi rammes forskelligt

Corona-situationen har ændret de flestes arbejdsliv – men på meget forskellige måder. Nogle håndterer nye teknologier og virtuelle mødeplatforme som fisk i vandet, andre har skullet lære det hele fra bunden på få dage. Nogle har haft brug for tæt daglig kontakt med deres leder og team, andre har haft det godt med at være selvledende. Nogle har fået dækket deres sociale behov til overflod af familien derhjemme, andre føler sig dybt isolerede uden kollegerne. 

Og præcis sådan kommer det også til at være, når mange af de fysiske arbejdspladser nu stille og roligt åbner igen. Nogle arbejdssteder vil arbejde i skiftehold hen over dagen eller ugen. Andre steder skal én gruppe medarbejdere fast møde fysisk op på arbejdspladsen og en anden gruppe skal arbejde fast hjemme.

Uanset hvordan man vælger at gøre, er det vigtigt at alle på arbejdspladsen forstår, hvad principperne bag beslutningerne er: Hvem skal møde ind, hvem skal arbejde hjemme og hvorfor?

Er der fx nogen, der har brug for forskudte arbejdstider på grund af offentlig transport? Er der nogle der har behov for at arbejde hjemme, fordi de fortsat har børn hjemme eller familiemedlemmer i risikozonen? Eller har nogen brug for hurtigere at få adgang til systemerne og kollegerne på arbejdspladsen end andre.

Det er vigtigt at arbejde imod, at der opstår et A-hold og et B-hold på arbejdspladsen, når nogen arbejder hjemme og andre er fysisk til stede på arbejdspladsen

Flere vil sandsynligvis komme til at arbejde mere hjemme, end de har gjort tidligere. Mange af de arbejdspladser, hvor det tidligere ikke har været velset, at man arbejdede hjemme, vil nok have en anden holdning til det i dag. For det har fungeret godt for de fleste, og det er blevet afmystificeret, om  medarbejdere nu også laver noget, når de arbejder hjemme. 

De 5 gode råd kommer fra interviews med Malene Friis Jørgensen, som er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Tina Mulvad Jørgensen, der er organisationspsykolog hos Arbejdsmiljøcentret. De har udviklet ti opmærksomhedspunkter, hvoraf vi her udvalgt fem.

Læs det fulde interview med Malene Friis Andersen og Tina Mulvad Jørgensen