Menu luk

Savn af fællesskab udløser mere stress

Finansansatte, som under coronanedlukningen er udfordret af manglende fysisk kontakt med kolleger, er hårdt ramt på deres trivsel. Omvendt oplever finansansatte, der har en høj grad af selvbestemmelse og fleksibilitet i arbejdsdagen, bedre trivsel end nogensinde, viser ny undersøgelse fra Finansforbundet.

16. mar. 2021
4 min

Coronasituationen har i en stor del af 2020 og de første måneder af i år sendt mange tusind finansansatte hjem for at arbejde. Selv om der er stor forskel på, hvordan finansansatte har oplevet dette, viser Finansforbundets undersøgelser af arbejdslivet entydigt, at den generelle trivsel er øget ved hjemmearbejde i forhold til perioden før coronapandemien.
I december 2019 angav 30 procent, at de i høj grad trives i arbejdet for tiden, mens tallet for forbundets tre målinger i marts-april 2020, september 2020 og februar 2021 ligger mellem 37 og 44. I samme periode er andelen af finansansatte, der ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de seneste to uger, dykket fra 27 til 14, 11 og senest øget en smule til 15 procent. Der ligger dog nogle interessante udviklinger bag de overordnede tal.
Den nyeste undersøgelse fra februar, som mere end 3.300 medlemmer af forbundet har deltaget i, sætter ikke bare tal på, hvor mange finansansatte der trives eller føler sig stressede. Den løfter også sløret for, hvad der skaber trivsel og forårsager stress, hvilket ifølge Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, er meget værdifuldt, når fremtidens arbejdsliv skal tilrettelægges.

Reduceret til et tandhjul

”Undersøgelsen viser, at de, der er relationelt udfordrede og savner fysisk kontakt til deres kolleger, trives markant mindre og er mere stressede end gennemsnittet. Af dette kan du uddrage, at man ikke bare kan sende folk hjem og forvente, at de skal fungere lige så godt som på kontoret. De skal have et fællesskab, som de kan være en del af”, siger Michael Budolfsen.

Af de relationelt udfordrede – dem, der savner kolleger – trives kun 13 procent i høj grad i arbejdet for tiden, viser undersøgelsen. Gennemsnittet er 37 procent.

”Jeg er godt klar over, at man mange steder forsøger sig med virtuel fredagsbar og andet socialt samvær over skærmen, men det kan ikke måle sig med det sociale samvær, man har, når man er fysisk til stede”, mener Michael Budolfsen og fortsætter:

”De relationelt udfordrede medarbejdere oplever i vores undersøgelse kun i mindre grad, at de har fået større indflydelse og selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af deres arbejde. Derfor bliver de, når de arbejder hjemme, mere til et tandhjul i en større proces, som de ikke har indblik i, og føler sig ikke som en del af et fællesskab”.

Udfordringer ved den aktuelle arbejdssituation med hjemmearbejde

64 % fremhæver, at de savner det daglige nærvær med kolleger
30 % peger på, at arbejde og fritid flyder sammen
25 % angiver, at de føler sig ensomme

(Kilde: Finansforbundets undersøgelse af mere end 3.300 medlemmers arbejdsliv, februar 2021)

Selvbestemmelse giver trivsel

For finansansatte, der oplever at have fleksible arbejdsvilkår, er situationen næsten omvendt. Denne gruppe består af medlemmer, der i undersøgelsen svarer bekræftende på, at de i høj grad har en fleksibel hverdag, har indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde og kan arbejde, hvorfra de vil.

”I denne gruppe føler blot 10 procent sig stressede, hvor gennemsnittet er 22 procent. Og 51 procent siger, at de i høj grad trives, hvor gennemsnittet er 20. Det er meget tankevækkende. Hvis du som virksomhed kan give dine medarbejdere en oplevelse af, at de har selvbestemmelse på arbejdet, øger du trivslen”, siger Michael Budolfsen.

Ny viden om stress

Han mener, at resultaterne af forbundets arbejdslivsundersøgelse bør give stof til eftertanke på ledelsesgangene.

”Ledelsesmæssigt er der guld at hente, og den gode nyhed for arbejdsgiverne er, at det reelt set ikke koster noget at øge trivslen blandt medarbejderne. Man skal sørge for, at der er et fællesskab med kolleger til rådighed, og man skal sætte medarbejderne fri og give dem mulighed for i højere grad selv at tilrettelægge deres arbejdsdag”, siger Michael Budolfsen og bebuder, at forbundet nu skal i dialog med arbejdsgiverne om, hvordan man kan implementere denne viden, så trivslen kan fremadrettet kan øges

”Dette er langt vigtigere end at diskutere, hvor mange kvadratmeter kontor man fremover kan spare på, at hjemmearbejde bliver mere udbredt”, påpeger Finansforbundets næstformand.

Michael Budolfsen mener, at forbundets undersøgelser af arbejdslivet under corona-krisen - måske tydeligere end nogensinde før – har slået fast, hvor forskellige vi er som individer, og hvor stor forskel, der er mellem de faktorer i arbejdet, der får os til at trives.

”Skal vi lykkes såvel under Corona som på den lange bane i forhold til indretning af fremtidens arbejdspladser, skal vi kunne rumme og kunne håndtere den store mangfoldighed af personligheder”, siger han.

Fordele ved den aktuelle arbejdssituation med hjemmearbejde

81 % fremhæver, at de slipper for transporttid
76 % peger på, de har en mere fleksibel hverdag
62 % angiver, at de har mere tid til familien
(Kilde: Finansforbundets undersøgelse af mere end 3.300 medlemmers arbejdsliv, februar 2021)

Seneste nyt