Menu luk

Grøn omstilling i Coronaens kølvand

Finans Danmark er klar med sit indspark til EUs fortsatte arbejde med bæredygtighed i finanssektoren.

26. maj 2020
1 min

Hvordan vil Corona-krisen påvirke den grønne omstilling? Det spørgsmål stiller stadig flere, men Finans Danmark blev klar med sine anbefalinger til en bæredygtig fremtid i sektoren, lige før hverdagen blev vendt på hovedet i det meste af verden.

Og selv om så godt som alle andre dagsordener er sat på hold, trænger klimakrisen sig fortsat voldsomt på, påpeger stadig flere debattører. Om EU-Kommission som tidligere ventet når at blive færdig med et nyt udspil til, hvordan den finansielle sektor kan spille en central rolle i den bæredygtige omstilling i løbet af efteråret, er uvist. Under alle omstændigheder ligger Finans Danmarks ti-punkts plan klar. Den skal ses som input til den handleplan, kommissionen vil barsle med.

Punkterne er stærkt inspirerede af de anbefalinger, som Forum for Bæredygtig Finans tidligere har afleveret til Finans Danmark. Det rådgivende forum arbejdede med at kortlægge udfordringer og muligheder i forhold til den grønne omstilling i sektoren hele sidste år.

Finans Danmarks 10-punktsplan:

  1.       EU-taksonomi skal anvendes på både investeringer og udlån.
  2.       Taksonomien skal videreudvikles til at inkludere de andre fire miljømål EU's handlingsplan, samt de sociale og ledelsesmæssige aspekter i FN’s 17 verdensmål for investerings- og udlånsaktiviteter.
  3.       Taksonomien skal udvikles og tilpasses løbende, så den virker i praksis.
  4.       EU-standarder og mærkningsordninger skal indføres for at øge gennemsigtighed for forbrugerne.
  5.       Der skal udvikles en EU-model for måling af CO2-aftryk for investeringer og udlån.
  6.       Der skal sikres standardisering, digitalisering og adgang af bæredygtighedsdata for at øge gennemsigtighed.
  7.       Der skal etableres klare tilsynsmæssige retningslinjer for bæredygtig finans
  8.       Sikre kvalitet og gennemsigtighed i metoderne for rating af bæredygtighed og der skal etableres en certificeringsordning for ESG-ratingbureauer.
  9.       Den bæredygtige omstilling skal understøttes med de rette fiskale og økonomiske politiker.
  10.       EU skal arbejde for udvikling af globale standarder for bæredygtig finans.

Seneste nyt