Menu luk

Sammen om arbejdslivet

Arbejdslivet er ikke altid snorlige. Forskellige begivenheder kan gøre, at arbejdslivet tager en uventet drejning. Her skal den enkelte mødes med tillid, respekt og fællesskab.

Når arbejdslivet bliver udfordret

Finansforbundet arbejder for, at:

Bliv klogere på den danske model

Finansforbundet foreslår

Fremtidssikre den danske model

Udover en permanent trepartsinstitution bør der findes en principiel drøftelse sted om, hvordan parterne kan fremtidssikre den danske model til de mange forandringer på arbejdsmarkedet.

Indgå en bred politisk aftale om beskæftigelse

Regeringen bør på bagkant af trepartsforhandlinger indkalde alle relevante parter og faglige eksperter om beskæftigelsesindsatsen til et bredt samarbejde om at udarbejde en samlet og helhedsorienteret model for en ny beskæftigelsesindsats.

Fokusér på resultat fremfor proceskrav

Den nuværende beskæftigelsesindsats er i høj grad præget af proces og registreringskrav bestemt ved lov.

Finansforbundet foreslår en lovgennemgang med fokus på at fjerne proceskrav og dokumentationskrav, som ikke giver værdi og resultater. Der bør fremadrettet være fokus på de resultater, der skabes. På at den enkelte ledige kommer i arbejde eller uddannelse, i stedet for på krav til dokumentation og proces.  

Implementer et to-sporet system

I dag er organiseringen af beskæftigelsesindsatsen præget af parallelle forløb i a-kasser og jobcentre for dagpengemodtagere. Der er brug for et enklere system med færre proceskrav, men hvor faglighed, viden og ressourcer mere målrettet sættes i spil i forhold til de lediges behov.

Et a-kasse spor

A-kasserne skal have ansvaret for de forsikrede i hele ledighedsperioden (24 mdr.).

Fra 2024 får a-kasserne ansvaret for de første 3 måneder af de forsikrede lediges kontaktforløb. Finansforbundet mener, at a-kasserne kan gøre endnu mere gavn for de ledige og samfundet ved at overtage hele kontaktforløbet for de forsikrede ledige.

Et kommunalt spor

Der bør etableres en ny tværgående enhed på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, så borgere med andre problemer end ledighed får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og de øvrige jobparate målgrupper får en beskæftigelsesrettet indsats.

Øg anvendelse af digitalisering

Overtager a-kasserne den fulde opgave for de forsikrede ledige, vil det betyde et betydeligt antal ekstra medarbejdere og nye kompetencer for at løfte den øgede indsats.

Derfor mener Finansforbundet, at der med øget ansvar skal følge en økonomisk kompensation – eksempelvis til øget it-understøttelse – således, at der holdes hånd under a-kassernes økonomi og kompetencer.

Et greb til mere tillid, metodefrihed og frigivelse af ressourcer i beskæftigelsesindsatsen er at lade digitalisering og digitale services være et mere bærende element i beskæftigelsesindsatsen end tilfældet er i dag.

Finansforbundet mener, at det er tid til at sætte tilliden i centrum i beskæftigelsesindsatsen og fokusere ressourcerne mod det væsentlige - nemlig at hjælpe de ledige til job eller uddannelse.

Medlemsfordele for dig