Menu luk

Er du blevet opsagt?

Få vejledning om, hvordan du kan få hjælp lige efter din opsigelse, så du kommer bedst muligt videre i dit arbejdsliv.

Den første tid lige efter en opsigelse er som regel den hårdeste. Men det er også her en række vigtige afklaringer og beslutninger skal tages. Her får du et overblik over nogle af de vigtigste ting at være opmærksom på og et overblik over den rådgivning og støtte Finansforbundet tilbyder, for at du kan komme bedst muligt videre i dit arbejdsliv.

Er du blevet opsagt, bortvist eller har du indgået en fratrædelsesaftale?

Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at få juridisk rådgivning, hvis du er blevet opsagt. Du kan kontakte vores jurister om:

 • begrundelsen for din opsigelse er rimelig
 • opsigelsesvarslet er overholdt
 • hvad du har krav på ifølge overenskomst og lovgivning.

Hvis du får fremlagt en fratrædelsesaftale, anbefales det, at du kontakter Finansforbundets jurister eller din tillidsrepræsentant, inden du underskriver aftalen, da de fleste fratrædelsesaftaler underskrives til fuld og endelig afgørelse.

Hvis du er blevet bortvist, er det vigtigt, at du:

 • straks kontakter din a-kasse
 • straks protesterer mod bortvisningen overfor din arbejdsgiver
 • inddrager din tillidsrepræsentant, kredsen eller Finansforbundet, som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuel godtgørelse, hvis der er tale om en urimelig afskedigelse.

Der gælder en absolut frist på fire uger, fra du har modtaget en opsigelse eller en bortvisning til eventuelle krav, f.eks. om godtgørelse for usaglig opsigelse, skal være rejst overfor virksomheden. Kontakt derfor Finansforbundets jurister eller din kreds i god tid for at få en juridisk vurdering af din sag.

Få juridisk rådgivning
Tlf. 32 66 13 30
Mandag til torsdag 8.30-16.00 
Fredag: 8.30-15.00
Skriv til os på raadgivning@finansforbundet.dk  

Hvis der er særlige udfordrende forhold, såsom sygdom eller barsel, der gør sig gældende i forbindelse med din opsigelse, så kan du få rådgivning af Finansforbundets socialrådgivere.

De vil kunne rådgive dig om:

 • Hvordan du er stillet, hvis du bliver opsagt under sygdom
 • Dine muligheder og pligter som ledig fleksjobber
 • Hvornår fratrædelsesgodtgørelse bliver modregnet i offentlige ydelser
 • Dine muligheder for barselsorlov i en opsigelsesperiode

Du kan kontakte Finansforbundets socialrådgiver på telefon 32 96 46 00 eller via mail på post@finansforbundet.dk.

Er du blevet fritstillet?

Hvis du er blevet fritstillet, betyder det, at du får din løn uden at tilbyde din arbejdsindsats. Derudover skal du være loyal overfor din arbejdsgiver og ikke begynde i et job i en konkurrerende virksomhed.

Men der er også en række andre juridiske faktorer, som du skal være opmærksom på:

 • Tabsbegrænsningspligten: Når du er fritstillet, har du pligt til at begrænse arbejdsgiverens tab ved at forsøge at få nyt job, som arbejdsgiveren kan modregne din løn i.
 • Arbejdsgiverens modregningsadgang: Medmindre arbejdsgiver giver afkald på det, har han ret til at begrænse sin lønudbetaling, hvis du opnår løn fra ny arbejdsgiver.
 • Kontraopsigelse: Hvis du ønsker at tiltræde job i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden og ikke har fået lov, må du selv bringe ansættelsesforholdet til ophør ved at kontraopsige. Vær opmærksom på, om du ved at kontraopsige, kan risikere at miste retten til f.eks. fratrædelsesgodtgørelse, fordi du måske alligevel ikke opnår den anciennitet, der var en betingelse for at få fratrædelsesgodtgørelsen.

Få Juridisk rådgivning
Tlf. nr. 32 66 13 30
Mandag til torsdag 8.30-16.00 
Fredag: 8.30-15.00
Skriv til os på raadgivning@finansforbundet.dk   

Det kan du få rådgivning om hos A-kassen
Der kan være mange spørgsmål, der melder sig i forbindelse med en opsigelse. Nogle af de spørgsmål kan du få svar på af Finansforbundets a-kasse konsulenter fra FTFa. De kan vejlede dig om:

 • Hvornår og hvordan du melder dig ledig
 • Hvorvidt din fratrædelsesgodtgørelse bliver modregnet i dagpenge eller efterløn
 • Hvorvidt du får en karantæne
 • FTFa lønsikring
 • Tilbud og arrangementer i FTFa
 • Uddannelsesmuligheder på dagpenge
 • Dagpenge- og efterlønsregler.

Hvis du i din opsigelsesperiode har planer om at gå i gang med en uddannelse eller et kursus, som strækker sig efter opsigelsesperiodens udløb, så er det vigtigt, at du kontakter A-kasse konsulenterne. Der er en nemlig en række begrænsninger på, hvilken type undervisning du kan deltage i, mens du er på dagpenge. Det er derfor en god ide at få det afklaret, inden du tilmelder dig.

Kontakt Finansforbundets A-kasse konsulenter:
Susanne Ilsøe, si@finansforbundet.dk, 32661450

 

Sådan kommer du videre

Der er hjælp at hente hos Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter i forhold til at lande et nyt job efter din opsigelse. Hvis du har fået tilbud om outplacement, anbefaler vi dog, at du starter på det først.

Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter kan blandt andet hjælpe dig med:

 • CV og jobansøgning
 • Råd og værktøjer på nettet, der kan hjælpe dig videre
 • Uddannelse/efteruddannelse
 • Kompetenceafklaring
 • Hvordan du kommer i gang med at netværke
 • Selvstudie og karriereafklarende kurser
 • Kompetencegivende uddannelsesforløb, som kan styrke din faglighed
 • Kurser i LinkedIn
 • Jobsamtalen
 • karrieredrømme og vejen dertil


Kontakt en arbejdsmarkedskonsulent:
Steen Jensen, sj@finansforbundet.dk. 32661451

Er du opsagt eller ledig?

Hvad enten du har brug for hjælp til at drøfte trivsel, dit næste job eller andre emner, som har betydning for din nuværende situation eller dit arbejdsliv, kan du få uvildig, individuel sparring af Finansforbundets konsulenter. Vi kan tale sammen over telefon, Teams eller face-to-face alt efter, hvad du foretrækker.

Log ind på Mit forbund og book en samtale:

Husk at registrere dig som ledig, så du får nedsat dit kontingent

Er du blevet ledig, så bliver dit kontingent nedsat fra 285 kr. til 170 kr. om måneden. Men KUN, hvis du er står registreret korrekt i Finansforbundets medlemssystem.

Eller skriv til os på medlem@finansforbundet.dk. Kommer du i arbejde igen, skal du huske at give besked, ellers mister du retten til juridisk rådgivning.