Menu luk

Overvejer du et karriere- eller jobskifte?

Så kan du få råd og inspiration til, hvordan du sætter gang i dén bevægelse, du ønsker i dit arbejdsliv.

Årsagerne til, at du ønsker et skifte i dit arbejdsliv kan være mange. Dine mål for, hvad du ønsker at opnå i dit arbejdsliv eller dine værdier kan have ændret sig. Måske har du opdaget nye interesser, som du gerne vil integrere i dit job. Måske finder du opgaver, der tidligere var spændende og udfordrende mere trivielle i dag. Refleksionerne, drømmene og tankerne kan være mange. Men uanset din situation og dine bevæggrunde for at ønske et skifte, er det en god idé at investere lidt tid på at evaluere din nuværende situation og udforske dine muligheder. Nedenfor er der en række råd, der kan være nyttige at skæve til i den process.

1. Stil skarp på din motivation og jobtilfredshed

Det er helt centralt og et vigtigt element i din afklaringsproces, at du forholder dig til dine daglige reaktioner på din jobsituation og får identificeret, hvilke aspekter af dit nuværende arbejde du henholdsvis motiveres og demotiveres af. Det er vigtigt, at du kaster et blik på dine tidligere erfaringer for at identificere, hvordan dine interesser er blevet imødeset og dine evner og kompetencer er kommet i spil i de opgaver, du har løst.

Når du har gjort det, kan du supplere med en sparring med en karrierekonsulent hos Finansforbundet, hvis det giver mening for dig.

Book en karrieresamtale

Når du har fået identificeret, hvilke elementer der er vigtige for din arbejdsglæde, har du nogle pejlemærker at navigere efter, når du skal vurdere om et job i en anden branche matcher dig.

Undersøg, hvad der fastholder dig i dit nuværende job

Et ofte skjult, men meget centralt fænomen, der bremser mange i at skabe forandringer i deres arbejdsliv, er det forhold, at de må sige farvel til, det de kender. Nøglen til at skabe ny bevægelse i dit arbejdsliv kan meget vel ligge gemt her! Det er afgørende, at du er helt ærlig overfor dig selv, når du ser på det arbejde, du har i dag.

Du kan stille dig selv spørgsmålet:

Hvilke positive elementer i mit nuværende job fastholder mig og kan evt. virke som en barriere i forhold til at søge nye veje?

Det kan f.eks. være:

 • Fleksibiliteten i arbejdet
 • Den gode løn og de trygge og favorable ansættelsesvilkår
 • Forventningen om en snarlig forfremmelse
 • Tætte og søde kolleger og den gode stemning i afdelingen
 • Den korte afstand i mellem hjem og arbejde
 • Den fantastiske buffet i kantinen
 • Følelsen af at være vigtig eller uundværlig

Det er vigtigt, at du får dem identificeret, for at finde ud af, hvor meget det bremser dig. I det arbejde, kan det være en god idé at alliere sig med en professionel karrierekonsulent.

2. Styrk dit kompas ved at identificere dine kerneværdier

Hvis dine kerneværdier er udfordret nu, så undersøg hvorfor og hvilke, for at blive skarp på, hvad der er vigtigt for dig i det, du skal fremover.

Vi er på mange måder vores værdier. Vi lever efter det, vi mener er vigtigt i øjeblikket. Men hvad sker der, når vi sætter spørgsmålstegn ved disse værdier eller finder ud af, at vi lever i uoverensstemmelse med det, vi troede var vores værdier? Vi oplever ubalance!

Dine værdier er som et kompas og uden et kompas, er du ildestedt på åbent hav. Du har ingen fornemmelse af retning, sejler måske i ring og er usikker på, hvilken vej du skal. For bare at have en fornemmelse af at rejse, slår du dig måske ned på den første og bedste ø, du landsætter, selvom det ikke er det rigtige sted for dig. Uden en bevidsthed om dine personlige kerneværdier, navigerer du mere i blinde og bliver mere påvirkelig i forhold til andre menneskers værdier og holdninger.

Hvis dit kompas f.eks. peger mod at støtte andre, skal du gå i den retning. Det er nemlig forpligtelsen til at engagere sig i at støtte andre, der vil give dig en følelse af formål. Dernæst bliver spørgsmålet, hvilke alternative brancher, organisationer og hvilke professionelle roller, der kan understøtte dine værdier og give dig en oplevelse af at have et meningsfyldt arbejdsliv.

3. Undersøg kompetenceoverførsel og kompetencegabs

Overførselsegnede færdigheder og kompetencer er færdigheder og kompetencer udviklet i én kontekst (f.eks. job, fritidsbeskæftigelse eller frivilligt arbejde), der kan overføres til en anden.

Du har utvivlsomt mange og det er afgørende, at du kan sætte ord på dem. Kender du dem ikke, kan du nemlig ikke kommunikere dem til dine potentielle nye arbejdsgivere. De mange overførselsegnede kompetencer og færdigheder, du besidder, udstyrer dig med meget mere end det din nuværende og tidligere stillingsbetegnelser viser.

Det er vigtigt, fordi det kan styrke dig i, at:

 • Opbygge din selvtillid og fornemmelse af, at det du kan, har værdi og relevans. Ikke bare i dit nuværende, men også mange i andre jobs.
 • Udfærdige et godt CV og en stærk LinkedInprofil, der svarer på de udvælgelseskriterier virksomheder vurderer nye og kommende kandidater med.
 • Gøre dig mere overbevisende, når du i interviewsituationer tydeligt skal formulere, hvilke relevante færdigheder og kompetencer, du bringer med dig.
 • Opbygge og udvide din vifte af kompetencer, identificere huller og give dig ideer til kompetenceudviklingsområder, der løbende kan styrke din markedsværdi.

I Finansforbundet har vi gennemført en stor undersøgelse af kompetencebehovet på fremtidens finansielle arbejdsmarked. Her fremhæves især de såkaldte ”T- profiler”. Det er profiler, der har de største muligheder for at flytte sig imellem jobs på det finansielle arbejdsmarked.

Det konkluderes bl.a. i undersøgelsen, at de overførselsegnede kompetencer falder inden for 5 forskellige kategorier; Digitale-, Kognitive-, Personlige-, Sociale- og Finansielle kompetencer.

Den er på ingen måde udtømmende, men giver dig måske et praj om, hvilke kompetenceområder du i forvejen er stærkest i. Samtidig kan den give dig en fornemmelse af, hvad du måske kunne have nytte af at styrke.

4. Research og networking – udforsk det ukendte

Hvis du vil flytte dig til noget nyt, skal du være opmærksom på, at din erfaring og forforståelse kan farve dig i en bestemt retning. Du må derfor have modet og nysgerrigheden til at lære det ukendte. Det kræver åbenhed, nysgerrighed og ikke mindst research.

Jobsøgning via netværk er efterhånden en kendt og velbeskrevet disciplin. Men når det handler om at opdyrke viden omkring nye arbejdsområder, organisationer og/eller brancher, er din nysgerrighed og evne til at åbne op for en dialog, der giver dig de rigtige indsigter, helt vital. Mange koncentrerer sig så meget om at have salgstalen klar, at de glemmer at formulere spørgsmål, der gør dem klogere på det ukendte. Når du har fundet personer, som sidder i andre afdelinger, virksomheder eller brancher, du ikke kender så meget til, kan spørgsmål i stil med disse være nyttige at stille:

 • Hvad er dit primære ansvar?
 • Hvilken erfaring var afgørende for, at du fik din stilling?
 • Hvordan ser din egen erfaringsmæssige baggrund ud?
 • Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
 • Hvor meget variation er der i dit arbejde?
 • Hvor meget kundekontakt har du?
 • Hvor meget kontakt og hvilke slags samarbejder har du med personer eller grupper uden for afdelingen eller organisationen?
 • Hvad kan du lide/ikke lide ved dit arbejde?
 • Hvad er de vanskeligste udfordringer og beslutninger, du håndterer?
 • Hvad ønsker du, at du havde vidst om din position/dit arbejdsfelt, inden du startede?
 • Hvilke type faglige og personlige kompetencer og egenskaber kræver det for at få succes med denne type arbejde?
 • Hvordan ser din organisation ud?
 • Hvad ser du som de største problemer/tendenser på det område, du arbejder med?
 • Hvad ville være et typisk næste karriereskridt være for én i din position?
 • Hvilke anbefalinger har du til mig, hvis jeg skulle komme tættere på at få en stilling i din virksomhed?
 • Hvilke andre mennesker anbefaler du, at jeg snakker med? Må jeg fortælle dem, at du henviste mig til dem?
5. Eksperimentér fremfor at gå død i planlægning!

En del tror, at de skal planlægge og vide en masse, før de kan begynde at gøre deres drømme og forestillinger om et nyt job til virkelighed. Men egentlig skal du ikke tænke, at du skal have styr på en masse, før du begynder at handle og udforske alternative karriereretninger.

I stedet for skal du hellere vende logikken rundt og tænke efter ”test og lær”-metoden”, hvor handling trumfer planlægning. Tanken er, at du kun finder ud af, hvad der er rigtig for dig ved at eksperimentere med forskellige muligheder. Målet er at afprøve eller undersøge alternative arbejdsidentiteter for at finde frem til det, der passer dig bedst. Det er kun ved at prøve dig frem, at du får en håndgribelig fornemmelse af, hvilke typer opgaver et nyt arbejdsfelt kan indeholde.

6. Arbejdspladser og sektorer som ligger tæt op ad pengeinstitutter

Vejen til et virksomheds- eller brancheskift kan være kortere, end du tror. Her er en liste, som angiver, hvilke virksomheder og sektorer der efterspørger profiler med kompetencer fra det finansielle område:

 • Forsikringsselskaber
 • Pensionsselskaber
 • Realkreditinstitutter
 • Finansieringsselskaber
 • Revisionsselskaber
 • Leasing virksomheder
 • Investeringsforeninger
 • IT-virksomheder med leverance til den finansielle sektor
 • Private aktieselskaber
 • Vekselerer
 • Fondsmægler- og Børsmæglerselskaber
 • Shipping/rederier
 • Konsulentbranchen
 • Fagforeninger/Brancheorganisationer/Interesseorganisationer
 • Ministerier/departementer/det offentlige

Her du en IT-faglig baggrund, så er her en liste, der angiver hvilke virksomheder og sektorer der kunne efterspørge en profil som din med kompetencer fra det finansielle område:

 • PET (Politiets Efterretningstjeneste)
 • Politiet
 • Forsikringsselskaber (ifm. svindel sager)
 • IT-sikkerhedsfirmaer der har specialiseret sig i f.eks. hackersager – kunne f.eks. være IBM
 • Rådet for Digital Sikkerhed
 • Konsulentbranchen (yder rådgivning på området og er f.eks. med til at lave beredskabsplaner omkring IT-sikkerhed for virksomheder)
 • Advokatbranchen (nogle er specialiseret i økonomisk kriminalitet, f.eks. Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, Blinkenberg Advokatfirma og Advokatrådet)
 • Justitsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Økonomiministeriet
 • Told & Skat
 • Uddannelsesinstitutioner /forskning, f.eks. Københavns Universitet.

Gør din jobsøgning lettere med FTFa's Jobmakker

Gør din jobsøgning lettere med FTFa's Jobmakker

Er du træt af at bruge timevis på at skrive ansøgninger, kun for at blive mødt med stilhed? Har du nogensinde ønsket, at der var en lettere måde at lave skræddersyede ansøgninger på? FTFa har løsningen til dig. Med deres nye AI-ansøgningsbygger, Jobmakker, kan du skabe en professionel og målrettet ansøgning på ingen tid.

Det eneste, du skal gøre, er at kopiere dit CV og et stillingsopslag ind i Jobmakker, hvorefter den laver et udkast til en ansøgning for dig. Du behøver ikke bekymre dig om, om du giver de rigtige instruktioner - Jobmakker er optimeret til at give dig en ansøgning, der passer til både dit CV og stillingsopslaget.

Jobmakker er desuden både sikker og gratis at bruge – uanset om du er medlem af FTFa eller ej.