Menu luk

Finansforbundet støtter

I Finansforbundet støtter vi udviklings- og humanitære formål med 100.000 kroner om året. Det er penge, vi modtager som bod, når vores jurister vinder en medlemssag.

Støtten bygger i høj grad på principperne i FN-initiativet Global Compact, dvs. at vi med donationerne yder støtte til humanitære formål, der falder ind under en eller flere af disse kategorier:

  • Grundlæggende behov, fx mad, tøj, medicin, vand, hus og hjem, opbygning af skoler og moderne undervisning for såvel børn som voksne.
  • Fattigdomsrelateret til overlevelse i form af f.eks. hungersnød og sundhedstilstand.
  • Pludseligt opståede situationer, f.eks. nødhjælp ved naturkatastrofer, krig og terrorangreb.
  • Syge og udsatte, forældreløse og forladte børn.
  • Børn og voksnes vilkår og rettigheder.
  • Demokratiforanstaltninger og arbejdstagerrettigheder.

Støtte i 2020

Dansk Folkehjælps julehjælp

Der er bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år med en julekurv med julemad og gaver til børnene. En stor del af de børn, som vokser op i fattigdom, er børn af enlige forældre. Dansk Folkehjælp har på trods af en positiv vækst i økonomien de senere år oplevet en eksplosiv stigning i henvendelser fra forskellige børnefamilier om hjælp, ikke mindst til jul. Pga. dette års sundhedskrise forventer Dansk Folkehjælp endnu flere ansøgninger i 2020.  

Julehjælpen har en samlet værdi på 1.500 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 500 kr. samt et gavekort til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

Kirkens Korshær, de hjemløses og andre socialt udsattes jul

Der er bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs julehjælp.

Kirkens Korshær har mangeartede aktiviteter rundt i landet for socialt udsatte, herunder hjemløse. Der er tale om bl.a. bofællesskaber, varmestuer, herberger, genbrugsbutikker og rådgivningsaktiviteter. I forbindelse med julen afholdes julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen med fællesskab, god mad, julegaver og juletræ.

Varmestuen Fedtekælderen, Kirkens Korshær

Der er bevilget 50.000 til varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn.

Varmestuen, som ligger i umiddelbar nærhed af forbundshuset, henvender sig til socialt udsatte og hjemløse. Der arbejdes ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling. Brugerne tilbydes morgenmad, varm te, kaffe, bad og rent og varmt tøj.

Pga. corona-krisen har varmestuen haft ekstraordinære udgifter til at indhente varmestuen, så det lever op til afstandskrav mm.

Læger uden Grænser

Finansforbundet har tidligere støttet Læger uden Grænser, og senest i 2017. Læger uden Grænser støttes med 20.000 kr. i 2020. Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden og behandler op mod 10 millioner patienter hvert år.

Det primære formål er at yde medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom. Samtidig kæmper de for bedre adgang til livsvigtig medicin.

Hvert år sendes flere end 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og andet relevant personale i felten for at hjælpe mennesker i nød. Fra kontoret i Danmark er der årligt omkring 80 udsendelser.

Julemærkehjem

Vi har igen i år givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 5.000 kr.

Et julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Der lægges vægt på sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde, man behandler hinanden på.

Støtte i andre år

2019

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse
Vi har bevilget 18.750 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp via Dansk Folkehjælp, der støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Hjemløses/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs julehjælp. I forbindelse med julen afholder Kirkens Korshær julemiddage for hjemløse.

Varmestuen Fedtekælderen, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 50.000 kr. til varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn. Fedtekælderen arbejder ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling.

Julemærkehjemmene via julemærket
Vi har igen i år givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 5.000 kr.

 

2018

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 20.000 kr. til ferieformål gennem Dansk Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige. 

Yann Verdina Foundation
Vi har bevilget 39.432 kr. til Yann Verdina Foundation i forbindelse med Philip Jennings afsked som generalsekretær for UNI World i juni 2018. Fonden støtter projekter, der hjælper syge, forældreløse eller økonomisk svagt stillede børn over hele verden.

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse
Vi har bevilget 15.000 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse. 

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 45.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 20.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp. I forbindelse med julen afholder Kirkens Korshær julemiddage for hjemløse.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 5.000 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

2017

Danmarksindsamlingen 2017
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen, der satte fokus på de fatale konsekvenser, det har for lande verden over, når børn sulter. Medarbejderne bidrog derudover med 5.000 kr.

Læger uden grænser
Vi har bevilget 15.000 kr. til Læger uden grænser, der yder humanitært arbejde via medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Feriehjælp, Frelsens Hær
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Frelsens Hær, der hvert år sender hvert år mere end 6500 voksne og børn af sted på lejre og udflugter.

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Dask Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 15.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp, der afholder julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. til Hus Forbi. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne, og giver derudover de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge.

2016

Danmarksindsamlingen 2016
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen i 2015 under overskriften '10 år mod fattigdom'. Derudover bidrog medarbejderne med 5.000 kr.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, og giver de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge via salg af bladet Hus Forbi.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Julemærket, julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Kvindekrisecenter, Lions
Vi har bevilget 15.000 kr. til Lions, der arbejder på at oprette specialkrisecentre med boliger for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb samt psykisk vold.

Vil du søge støtte?

Arbejder du for en sag, der opfylder et eller flere af kriterierne, er du velkommen til at søge støtte.

Du kan kontakte direktionssekretær Christine Pihlkjær Jensen på cpj@finansforbundet.dk.

Kontakt os

32 66 14 23

Du er velkommen til at ringe til Christine Pihlkjær Jensen, politisk rådgiver.

Du kan også skrive til cpj@finansforbundet.dk