Menu luk

Generalforsamling 2023: Forbundet på tværs

 

Generalforsamling 24. marts 2023

Finansforbundet i Nordea inviterer til generalforsamling fredag 24. marts 2023 kl. 18-21.30 med efterfølgende ølsmagning

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig med stemmeret

Der er tre måder at deltage på:

  1. Crowne Plaza Copenhagen Towers (ALT UDSOLGT pr. 20. februar 2023)
  2. Lokalt sammen med dine kolleger på arbejdspladsen
  3. Hjemmefra

Med andre ord gentager vi sidste års succes, hvor du kan deltage på den måde, som du foretrækker.

Årets generalforsamling har temaet ’Forbundet på tværs’ – og du bestemmer selv, hvor du lægger trykket!

Her kan du læse mere om de tre muligheder, du kan vælge mellem:

1. Deltagelse på Crowne Plaza Copenhagen Towers (IKKE FLERE PLADSER!)

For dem, der deltager på Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad nær Field’s, serveres der en aftensmad, som er let at spise, mens generalforsamlingen finder sted. Efter generalforsamlingen vil der være socialt samvær med kollegerne og ølsmagning med Carsten Berthelsen.

Har du allergier, er vegetar eller veganer, bedes du kontakte Crowne Plaza Copenhagen Towers direkte på lsk@cpcopenhagentowers.com, skriv Diets Finansforbundet i Nordea i emnefeltet i mailen.

Du sørger selv for transport. Finansforbundet i Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport. Kører du i egen bil, opfordrer vi til, at bilen er fyldt op. Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillids/fællestillidsrepræsentant, som eventuelt kan bestille en samlet billet.

Hvis du ønsker at dele dobbeltværelse med et andet, deltagende medlem, så kontakt Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk 

2. Deltagelse på arbejdspladsen

Du kan vælge at deltage på din arbejdsplads sammen med dine lokale kolleger, hvor I følger generalforsamlingen på pc eller på storskærm. Efter generalforsamlingen kan I deltage i ølsmagningen med Carsten Berthelsen.

Vi betaler for velkomstdrik, tapasmenu og drikkevarer for op til kr. 250 kr. pr. person. Derudover sender vi de øl, der skal smages, til dem, der deltager i ølsmagningen.

Inden generalforsamlingen modtager du et link, så du kan følge generalforsamlingen og ølsmagningen virtuelt.

Lokal arrangementsplanlægger
I skal vælge en arrangementsplanlægger, der står for praktikken lokalt – styre tilmeldinger, modtage ølflaskerne og bestille maden. Hvis du være arrangementsplanlægger lokalt, så kontakt dine kolleger hurtigst muligt, så de kender muligheden, og I kan koordinere. Giv også bestyrelsesmedlem Katja Larsen (katja.larsen@nordea.dk / mobil 20 66 84 21) besked. Så kontakter vi dig med nærmere information og inviterer dig til vejledende Teams-møder m.v.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig ølsmagningen.

Ved at klikke her kan du se en mailtekst, som vi opfordrer dig til som lokal arrangementsplanlægger at rette til og sende til dine kolleger (vi må pga. GDPR desværre ikke oplyse dig om, hvem af dine kolleger, der er medlemmer).

3. Deltagelse hjemmefra

Foretrækker du at deltage hjemmefra, kan du også det. Du modtager et link, så du kan følge generalforsamlingen virtuelt.

Vi betaler for mad og drikkevarer for op til 250 kr. pr. deltagende medlem. Du er velkommen til at se ølsmagningen, men vi sender ikke flasker til dig privat.

Sprog

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. I lighed med tidligere år foregår generalforsamlingen på dansk. Stemmesedlerne til afstemningerne vil være på både dansk og engelsk. Selv om du har et begrænset dansk-niveau, opfordrer vi dig til at deltage – måske kan du få en kollega til at oversætte de overordnede temaer.

Mailadresse

Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail, som sendes til den mailadresse, du har angivet som foretrukken i Finansforbundets medlemssystem. Du kan rette det ved at logge ind her og scrolle ned på siden.

Husk at reservere generalforsamlingen inkl. eventuel transport i din kalender!

Refusion af udgifter

Vi dækker udgifterne nævnt under de enkelte muligheder for deltagelse.

Vær opmærksom på, at beløbet for menige medlemmer indberettes som B-indkomst. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Lisbeth Møller Gladov på lisbeth.gladov@nordea.com / tlf. 55 47 45 58.

Efter generalforsamlingen udfylder du dette udgiftsbilag i Word og sender bilaget med dokumentation (fotos af kvitteringer) som mail til lisbeth.gladov@nordea.com Tillidsrepræsentanter skal ikke udfylde dette udgiftsbilag, men afregne via zExpense. Husk ved fortæring af vedlægge deltagerliste eller angive deltagere.

 

 

 

Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter på finansforbundet.dk/gf2023 (denne side) fra senest 24. februar.

Hvis du allerede er tilmeldt og ønsker at melde fra eller ændre din tilmelding, så kontakt Heidi Winther på heidi.winther@nordea.dk.

Har du spørgsmål, så kontakt Heidi Winther på heidi.winther@nordea.dk eller Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk 

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling
fredag 24. marts 2023 kl. 18-21.30

Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 1 formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 1 intern revisor
e) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 9. februar 2023. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 9. februar 2023, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.finansforbundet.dk/gf2023 (denne side) senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling kommer indkaldelse/indbydelse og tilmeldingsblanket på www.finansforbundet.dk/gf2023 (denne side).

 

Inspiration - artikler fra 2022

Mangler du inspiration til, hvad du skal vælge?

Læs disse artikler og reportager fra generalforsamlingen 2022:

God oplevelse af være med på distancen’. Læs hvordan Søren Koue, Medarbejderbanken og Lisa Damgaard fra Business Banking Jylland deltog lokalt med kollegerne 

Fleksibilitet, støtte og debat-parat – læs tre medlemmers oplevelser’. Mere end 200 medlemmer deltog i 2022 i generalforsamlingen på hotel i København. Læs Esa Toivonen, Andreas Rye og Marianne Hansens erfaringer

Dialogen er vigtige end nogensinde’. Læs reportagen fra generalforsamlingen 2022 og få indtryk af stemningen, debatterne og beslutningerne.