Menu luk

GF2023: arrangementsplanlægger

Til lokale arrangementsplanlæggere

Ønsker I at deltage i Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 2023 lokalt, skal I vælge en arrangementsplanlægger, der står for praktikken lokalt – styre tilmeldinger, modtage ølflaskerne og bestille maden. Hvis du være arrangementsplanlægger lokalt, så kontakt dine kolleger hurtigst muligt, så de kender muligheden, og I kan koordinere. Giv også bestyrelsesmedlem Katja Larsen (katja.larsen@nordea.dk / mobil 20 66 84 21) besked. Så kontakter vi dig med nærmere information og inviterer dig til vejledende Teams-møder m.v. Du skal bl.a. senest 20. februar give Katja besked om, hvor mange medlemmer, der vil deltage i ølsmagningen lokalt. Disse oplysninger skal du sende til Katja:

  • Dit navn
  • Din e-mail
  • Antal medlemmer, der deltager i ølsmagning
  • Modtageradresse (hvor leveringen af øl skal ske)
  • Telefonnummer på den person, der tager imod levering af øl
  • Åbningstid (hvor leveringen af øl skal ske)

Det er vigtigt, at alle medlemmer tilmelder sig generalforsamlingen enkeltvis – og på selve dagen at alle via deres telefon/pc bruger det link, de får til platformen, så de kan stemme.

Mailtekst til kolleger:

Herunder kan du se en mailtekst, som vi opfordrer dig til som lokal arrangementsplanlægger at rette til og sende til dine kolleger (vi må pga. GDPR desværre ikke oplyse dig om, hvem af dine kolleger, der er medlemmer).

”Kære kolleger

Finansforbundet i Nordea holder generalforsamling fredag 24. marts 2023 kl. 18-21.30, hvor man kan deltage på Crowne Plaza Copenhagen Towers, sammen med kollegerne på arbejdspladsen eller hjemmefra. Læs mere på https://finansforbundet.dk/gf2023

Jeg vil gerne arrangere noget lokalt hos os, hvor vi kan se generalforsamlingen sammen i filial/adresse på en storskærm el.lign. Finansforbundet i Nordea betaler velkomstdrink, tapasmenu og drikkevarer til alle deltagende medlemmer, så vi kan få en hyggelig aften sammen i festlige rammer.

Ølsmagning
Efter generalforsamlingen er der ølsmagning med forfatter, foredragsholder og øl-ekspert Carsten Berthelsen – også kendt fra Natholdets Julekalender. Vi følger det online og får tilsendt flaskerne, så vi kan smage de gode varer samtidig med de andre. Ønsker du at deltage i ølsmagningen, skal du give mig besked senest xx. februar (sæt en frist, så du kan nå at give Katja Larsen besked om bl.a. samlet antal ølsmagnings-deltagere senest 20. februar).

Hvis du vil deltage, så giv mig besked – og husk at tilmelde dig til generalforsamlingen, når invitationen udsendes i sidste halvdel af januar – og vælg at du vil deltage virtuelt.
Hvis du har forslag til vores lokale arrangement, er du naturligvis også velkommen til at kontakte mig.

In English:

Dear colleagues,

Finansforbundet in Nordea invites you to attend its Annual General Meeting (AGM) on Friday 24 March 2022 at 18-21.30 with beer tasting afterwards. It’s possible to participate physically at Crowne Plaza Copenhagen Towers, virtually together with colleagues at the work place or from home. More info at https://finansforbundet.dk/agm2023

The AGM is held in Danish. If you have some knowledge of Danish, Finansforbundet in Nordea encourages you to participate - maybe you can ask a colleague to translate the overall themes. The voting ballot will be in both Danish and English.

I would like to arrange something locally for us, so we can watch the AGM together in our branch/address on a big screen etc. Finansforbundet in Nordea pays welcome drink, tapas menu and drinks to all participating members, so we can have a nice evening together in a festive setting.

Beer tasting
After the AGM, there will be a beer tasting with author, speaker and beer expert Carsten Berthelsen - also known from Natholdet's Christmas Calendar. We follow it online and get the bottles sent to us, so we can taste the good products at the same time as the others. If you want to participate in the beer tasting, you must let me know by xx. February (set a deadline so that you can inform Katja Larsen about, among other things, the total number of beer tasting participants by 20 February at the latest).

If you want to attend, please let me know - and remember to sign up for the AGM when the invitation is sent out in the 2nd half of January - and choose that you want to attend virtually.
If you have suggestions for our local event, you are of course also welcome to contact me.

Mange hilsener / best regards,
xxxx”