Menu luk

Fordele som medlem

Finansforbundet i Nordea (forkortet FiN) er din faglige organisation, når du arbejder i Nordea Danmark. Vi arbejder for at forbedre rammerne for dit arbejdsliv, f.eks. gennem forhandling af din overenskomst og lokalaftaler.

Som medlem af Finansforbundet repræsenterer vi dig i mange sammenhænge, og du har adgang til karriererådgivning, medlemsmøder, kurser og juridisk bistand - samt en tillidsrepræsentant lokalt.

Indtil 2019 hed vi Kreds Nordea.

En tillidsrepræsentant tæt på dig

Vores korps af omkring 150 kompetente tillidsvalgte dækker hele banken. De tillidsvalgte tilbyder dig sparring og støtte, og de indgår som sparringspartnere for lederne i banken både i dagligdagen og ved større ændringer.

Finansforbundet i Nordea er den eneste faglige organisation, som har tillidsrepræsentanter i Nordea Danmark.

Læs mere om tillidsvalgte

Få rådgivning om dit arbejdsliv

Alle kan få brug for råd og vejledning i deres arbejdsliv. Har du spørgsmål, der relaterer sig til overenskomsten eller dine ansættelsesforhold, kan du ringe eller skrive til Finansforbundet i Nordea på ffinordea@finansforbundet.dk eller 55 47 82 00.


Find flere kontaktinformationer

Vi skaber rammerne for dit arbejdsliv

Din overenskomst er forhandlet mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og den suppleres af den virksomhedsoverenskomst, Finansforbundet i Nordea har forhandlet med People i Nordea. Derudover forhandler vi lokalaftaler og personlige aftaler for dig som medlem, hvis du fx skal fratræde banken.

Overenskomsten sikrer dig nogle grundlæggende rettigheder, som du måske tager for givet. Det er f.eks. din ret til ferie, betalt barsel for begge forældre, omsorgsdage, flekstidsordninger, timebank og kompetenceafklaring.

Som medlem er du med til at sikre, at overenskomsten i den finansielle sektor forbliver blandt de bedste i Danmark.

Læs mere om overenskomsten

Vi matcher banken

Finansforbundet i Nordea matcher banken på alle niveauer, og er en del den nordiske Nordea-fagforening, Union in Nordea, hvor Finansforbundet i Nordea samarbejder med de tilsvarende Nordea-fagforeninger i Finland, Norge, Sverige og Polen. Union in Nordea har organiseret sig med en tværnational bestyrelse, formand og næstformand. Union in Nordea deltager i de nordiske samarbejdsudvalg i forretningsbenene (Consultative Committees) og i det tværgående samarbejdsudvalg (Group Council).


Læs mere om tværnationalt samarbejde


Derudover repræsenterer Finansforbundet i Nordea dig på dansk jord i samarbejdsudvalgene, SU og SSU, arbejdsmiljøudvalget, AMU, og i det løbende samarbejde med People.

Indflydelse inden beslutningerne træffes

Sektorens rammevilkår har ofte direkte indflydelse på dine vilkår som medarbejder. Som medlem af Finansforbundet bliver din stemme hørt i forhold, der påvirker dit arbejdsliv.

Læs mere om Finansforbundets medlemstilbud her

Er du ikke allerede medlem, så bliv det her

Kontakt Finansforbundet i Nordea

55 47 82 00

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00

Du kan også sende os en mail på ffinordea@finansforbundet.dk

Flere kontaktinformationer her