Menu luk

Brug din tillids­repræsentant

Vores korps af omkring 150 kompetente tillidsvalgte dækker hele banken. De tillidsvalgte tilbyder dig sparring og støtte, og de indgår som sparringspartnere for lederne i banken både i dagligdagen og ved større ændringer. Tillidsvalgte dækker både over tillidsrepræsentanter (se herunder) og arbejdsmiljørepræsentanter.

Finansforbundet i Nordea er den eneste faglige organisation, som har tillidsrepræsentanter i Nordea Danmark.

Tillidsrepræsentanten er arbejdspladsens bindeled, fordi tillidsrepræsentanten både har kontakten til ledelsen og til medarbejderne. Du kan bruge din tillidsrepræsentant i vanskelige situationer som ved advarsler eller afskedigelser. Men du kan også tage fat i din tillidsrepræsentant, hvis du har behov for at drøfte en hvilken som helst situation fra dit arbejdsliv.

Din tillidsrepræsentant har tavshedspligt, så du behøver ikke at frygte, at fortrolige informationer kommer videre. Desuden har din tillidsrepræsentant været igennem Finansforbundets uddannelse for tillidsrepræsentanter og har et godt kendskab til overenskomsten. Derfor er tillidsrepræsentanten rustet til at hjælpe dig i mange forskellige situationer.

I de fleste situationer kan det være en fordel at løse konflikter på arbejdspladsen i samarbejde med tillidsrepræsentanten, fordi det er en neutral part, som du ofte kender godt.

Du kan finde din lokale tillidsrepræsentant i oversigten på denne Intranet-side (kræver adgang til Nordeas Intranet).

Har du ingen tillidsrepræsentant i din afdeling, eller er du ikke klar over, hvem der er din tillidsrepræsentant, så kontakt Finansforbundet i Nordea på ffinordea@finansforbundet.dk eller 55 47 82 00.

Mangler der tillidsrepræsentanter i dit område og er du interesseret, så kontakt enten din fællestillidsrepræsentant eller Finansforbundet i Nordea for at høre mere. De nuværende tillidsrepræsentanter er valgt frem til 31. december 2023.