Menu luk

Tværnationalt samarbejde

Finansforbundet i Nordea matcher banken på alle niveauer og er en del af den tværnationale Nordea-fagforening, Union in Nordea.

Tværnationalt samarbejde

Finansforbundet i Nordea matcher banken på alle niveauer, og er en del af den tværnationale Nordea-fagforening, Union in Nordea, hvor Finansforbundet i Nordea samarbejder med de tilsvarende Nordea-fagforeninger i Finland, Norge, Sverige og Polen. Union in Nordea har organiseret sig med en tværnational bestyrelse, formand og næstformand. Union in Nordea deltager i de tværnationale samarbejdsudvalg i forretningsbenene (Consultative Committees) og i det tværnordiske samarbejdsudvalg (Group Council).


Ved at matche ledelsen i Nordea på tværnationalt plan sikrer vi medarbejderinvolvering og indflydelse på alle niveauer.

Consultative Committees

De tværnationale samarbejdsudvalg, Consultative Committees (CC), består af repræsentanter fra Nordea som arbejdsgiver og repræsentanter fra de faglige organisationer på nordisk plan.

  • Personal Banking & Business Banking
  • Large Corporations & Institutions
  • Asset & Wealth Management
  • Group Functions
  • Group Business Support
  • Technology

Det primære formål med de tværnationale samarbejdsudvalg er, at de faglige organisationer får tidlig information om planlagte forandringer, der har konsekvenser i mere end et af de Nordea-landene, så de har mulighed for at få indflydelse på Nordea-ledelsens beslutninger.

Forandringer, der skal orienteres om i samarbejdsudvalgene - CC'erne - kan for eksempel være:

  • Forretningsstrategier
  • Integrationsprojekter
  • Ændringer i organisationsstrukturen
  • Ny teknologi

Læs mere om Union in Nordea