Menu luk

Bliv tillids­repræsentant

Som tillidsrepræsentant kan du gøre en forskel for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads. Her kan du blive klogere på rollen, på opgaverne og dit udbytte.

Mød virkelighedens profiler

Vær med til at punktere myterne

Mytequiz

Tror du også, at alt med tillidsrepræsentanter handler om konflikt og ferielov? Faktisk handler det mest om dialog og kommunikation i øjenhøjde.

Prøv quizzen

Tre gode grunde til at blive tillidsrepræsentant

1

Du får indflydelse

Du bliver bindeled mellem ledelsen og dine kollegaer og bliver taget med på råd. Du får mulighed for at påvirke din arbejdsplads og kan få indflydelse på vigtige beslutninger. Som tillidsrepræsentant får du også rollen som forhandler, og du bliver klædt på til det hele både fagligt og personligt.

2

Du bliver en del af stærkt fællesskab

Du kommer til at bidrage til udviklingen af din arbejdsplads, og du får en langt større berørings- og kontaktflade i din virksomhed. Du får også et stort netværk på tværs af din egen organisation og andre virksomheder. Et uvurderligt netværk, du kan trække på både fagligt og personligt.

3

Du får en stejl udviklingskurve

Med uddannelsen og erfaringerne som tillidsrepræsentant i ryggen får du grundlæggende skærpet dine kompetencer fagligt og personligt. Bl.a. bliver du en stærkere kommunikatør med en større personlig gennemslagskraft. Det kan booste din karriereudvikling, hvis du ønsker det.

Q&A om tillidsrepræsentantrollen

Hvordan kan du blive tillidsrepræsentant?

For at blive tillidsrepræsentant skal du opfylde nogle formelle betingelser:

• Du skal være medlem af Finansforbundet
• Du skal have været ansat i mindst et år på din arbejdsplads på valgtidspunktet
• Du må ikke være leder af en afdeling
• Du må ikke være i en opsagt stilling
• Du må ikke være elev

Hvad får du ud af at være tillidsrepræsentant ?

Som tillidstillidsrepræsentant får du rige muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt og for at opkvalificere dine kompetencer og dermed dit CV.

Du vil:

 • Få indflydelse
 • Blive omdrejningspunkt for kollegaerne
 • Komme tæt på de store beslutninger
 • Blive uddannet i ledelse
 • Udvikle dig og sætte skub i din karriere
 • Åbne døren til helt nye netværk
 • Blive trænet i forhandling

De kvalifikationer og den erfaring, du opnår som tillidsrepræsentant, efterspørges i høj grad på arbejdsmarkedet i og uden for finanssektoren, så dine erfaringer som tillidsrepræsentant er et kæmpe aktiv i din videre karriere. Og hvis du bliver bidt af det faglige arbejde, har du rigtig gode muligheder for at opbygge en karriere i det faglige system i Finansforbundet.

Hvilke kvalifikationer skal du have?

Der er ingen formelle krav, men det er en fordel for dig, hvis du har lyst til:

• At finde de gode løsninger
• At være tæt på beslutningerne
• At få samarbejdet til at fungere

Hvilke opgaver får du som tillidsrepræsentant?

Dine opgaver er blandt andet:

• At være brobygger mellem medarbejdere og ledelse
• At medvirke til en god trivsel på arbejdspladsen
• At støtte dine kolleger i samtaler med ledelsen
• At samarbejde med ledelsen om personaleforhold
• At fungere som sparringspartner for ledelsen
• At forhandle vilkår

Tillidsrepræsentanten er coach og forhandler
Den moderne tillidsrepræsentants rolle er coachens og forhandlerens. Som tillidsrepræsentant bygger du bro mellem medarbejdere og ledelse med det sigte at skabe god trivsel. Det handler om at skabe gode relationer til både kollegaer og ledelse, så grunden er lagt for et godt samarbejde. Stadig flere vilkår bliver forhandlet og aftalt ude i de enkelte virksomheder, og derfor har tillidsrepræsentanten også en vigtig opgave som forhandler.

Bliver du uddannet til at være tillidsrepræsentant?

Finansforbundet støtter dig, og du bliver uddannet til at takle de udfordringer, du vil møde. Tillidsrepræsentantsuddannelsen giver dig ECTS point, som du kan bygge videre på senere. På uddannelsen lærer du blandt andet om:

• Forhandlingsteknik
• Coaching
• Kommunikation
• Ledelse
• Arbejdsret
• Overenskomstforståelse

Arbejdet som tillidsrepræsentant kan minde lidt om et lederjob, men du er først og fremmest dine kollegaers repræsentant.

Hvordan får du tid til at være tillidsrepræsentant?

Det tager selvfølgelig tid at varetage tillidsrepræsentantopgaverne. Det er der sørget for, at du kan få.

Du har ret til - med fuld løn - at gennemføre Finansforbundets uddannelse for tillidsrepræsentanter. Du har også ret til at få tid til at klare dine tillidsrepræsentantsopgaver i arbejdstiden. Det er sikret i overenskomsten.

Er du beskyttet som tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten skal kunne være tryg ved at sige sin mening og give ledelsen modspil. Derfor er tillidsrepræsentanten særligt beskyttet. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan afskedige en tillidsrepræsentant, med mindre der er tvingende årsager til at gøre det.

Går din karriere i stå, hvis du bliver tillidsrepræsentant?

Tværtimod. Tillidsrepræsentantsuddannelsen og de erfaringer, du opnår, kan du bruge aktivt i din videre karriere. Som tillidsrepræsentant skal du tage ansvar, træffe beslutninger, være i dialog med beslutningstagere, forhandle og mægle mellem chef og kolleger. Og det er kvalifikationer, som i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet - både i og uden for finanssektoren. Og så har du inden for det faglige system rigtig gode muligheder for at gøre karriere i Finansforbundet.

Hvordan bliver du valgt?

Læs mere om, hvordan man gennemfører et valg, og hvad man gør, når man er blevet valgt her

Hvilke kredse holder valg i 2023?
 • Finansforbundet Jyske Bank Kreds
 • Finansforbundet i Nordea
 • Finansforbundet i Nykredit
 • Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Finansforbundet Kreds Vest
 • Finansforbundet Kreds Øst

 

Download kampagnemateriale

Download eller bestil materiale

Du kan downloade plakater og flyer, som du selv kan printe.

Materiale på dansk
Download plakater til print på dansk

Download flyer til print på dansk


Materiale på engelsk
Download plakater til print på engelsk

Download flyer til print på engelsk

 

Hvis du ønsker at modtage materialet på tryk, er du velkommen til at sende en mail til tv@finansforbundet.dk

Hvordan gennemføres et valg?

Der er ikke formelle regler for, hvordan I gennemfører et tillidsrepræsentantsvalg, men vi har overordnede retningslinjer og tilbyder rådgivning om processen.

Du kan læse om retningslinjerne her og indberette valg 

Vil du vide mere?

Kontakt Finansforbundets konsulenter på

32 96 46 00

Du er velkommen til at kontakte Finansforbundets TR-hotline, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan du bliver tillidsrepræsentant.

 

View web page in English