Menu luk

Regler for seniordeltid

Seniordeltid er en rettighed, som følger af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Bliv klogere på dine rettigheder og muligheder med seniordeltid.

Er du ansat inden for Finansforbundets standardoverenskomst (STOK’en), har du ret til seniordeltid. Det betyder, at du kan gå ned i arbejdstid, uden det får betydning for din pensionsindbetaling, hvis du har været uafbrudt ansat i fem år.

Du har ret til at få arbejdstiden nedsat til mellem:

  • 80 og 100 % af fuldtidsbeskæftigelsen, når du er fyldt 60 år
  • 70 og 100 % af fuldtidsbeskæftigelsen, når du er fyldt 62 år
  • 60 og 100 % af fuldtidsbeskæftigelsen, når du er fyldt 64 år

Efter din seniordeltid er trådt i kraft, indbetaler både du og din arbejdsgiver pensionsbidrag i op til syv år. Det sker på baggrund af din hidtidige beskæftigelsesgrad, og bidragets størrelse afhænger derfor af, hvordan du har været beskæftiget frem til ordningen med seniordeltid.

Afslag på seniordeltid

Din arbejdsgiver kan afslå din ansøgning om seniordeltid, hvis det ikke er foreneligt med dit arbejde. Inden da skal din arbejdsgiver gå i dialog med din faglige repræsentant om mulighederne for at efterkomme dit ønske.

Hvis din arbejdsgiver ikke kan tilbyde dig seniordeltid i dit nuværende job, skal din arbejdsgiver undersøge alternative muligheder. Bliver du tilbudt en anden stilling med en lavere løn, bevarer du det oprindelige pensionsbidrag i kroner, indtil pensionsbidraget i procent omregnet til kroner i den nye stilling er større.

Fravalg af pensionsbidrag

I overgangen til seniortid har du - efter samråd med dit pensionsselskab – mulighed for at fravælge pensionsbidraget. Du kan også vælge at få arbejdsgiverpensionsbidraget udbetalt; det bliver beregnet på baggrund af din beskæftigelsesgrad op til seniordeltiden.

Det er et krav, at du træffer beslutningen i samråd med dit pensionsselskab, da det kan få indflydelse på dine risikodækninger.

Dit pensionsbidrag bliver udbetalt som et ikke-pensionsgivende tillæg til lønnen. Du får derfor ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af det udbetalte pensionsbidrag.

Ansat under virksomheds- eller assurandøroverenskomsten

Er du ansat under Virksomheds- eller Assurandøroverenskomsten, kan du kontakte din lokale kreds eller tillidsrepræsentant for at få rådgivning om dine rettigheder til seniordeltid.

 

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk