Menu luk

GDPR i praksis

Søger du sparring, erfaringsudveksling og faglige drøftelser om den praktiske implementering og compliance på GDPR-området, er netværksgruppen "GDPR i praksis et forum for dig.

Netværksgruppen ”GDPR i praksis" er for dig, som sidder med den praktiske implementering/drift af GDPR-området, og som søger sparring med ligesindede, hvor I kan udveksle faglige spørgsmål, udfordringer og muligheder inden for bl.a. Governance, Risk management og operationel implementering.  

Arbejder du fx med compliance gennemgange, risikostyring, IT Security på GDPR-området, kender du nok til de udfordringer, der opstår, når et juridisk regelsæt skal omsættes til praktiske løsninger. I sådanne situationer skal du fx overveje; 

  • Hvordan får jeg testet om de foranstaltninger, som vi har implementeret forsat kører
  • Hvordan rapporterer jeg på risikoen på GDPR til ledelsen, når der er fokus på risikoen for den registrerede
  • Hvordan gør jeg vores fortegnelse til et operationelt værktøj til overholdelse af GDPR og ikke blot en papirtiger
  • Hvordan ser en god DPIA ud og hvordan driver jeg processen. 

Som netværksmedlem kan du forvente 

  • Sparring på dine faglige udfordringer
  • Inspiration fra indlægsholdere og netværksmedlemmernes erfaringer
  • Nyeste viden om de aktuelle reguleringer og udfordringer inden for GDPR-området
  • At udvide dit personlige netværk og skabe nye relationer på tværs af branchen
  • En høj grad af involvering og aktiv deltagelse, så alle tager ejerskab til indehold på og resultat af netværksmøderne.

Netværksgruppen er for dig

Netværksgruppen er for dig, som er GDPR-ansvarlig, DPO eller hovedsageligt beskæftiger dig med GDPR-opgaver i hverdagen i den finansielle sektor. 

Du skal være interesseret i både den juridiske og den praktiske del af GDPR-området og ikke mindst være indstillet på at dele viden og erfaringer og være en aktiv deltager til netværksmøderne. 

Skal du være med?

Vi er ved at samle en passende mængde interesserede netværksmedlemmer. Når vi har det rette antal, inviterer vi til et uforpligtende kickoffmøde, hvor vi bl.a. vil drøfte møderammer og emner.

Er du interesseret i at deltage i kickoffmødet, skriv dig på interesselisten her

Umiddelbart er det gratis at være medlem af netværket så frem, at du er medlem af Finansforbundet. Der kan dog komme egenbetaling ift. fx forplejning. Vi dækker heller ikke transport til og fra netværksmøderne.  

Mulige emner som netværket vil beskæftige sig med

Emne

Uddybning

Risikovurdering - operationel risiko kontra den registreredes risiko

Iht forordningen skal man vurdere risikoen ud fra den registreredes risiko. Klassiske risikomodeller, som man i en koncern vurderer sine risici ud fra, baserer sig på virksomhedens risiko. Hvordan får man de to opgørelses metoder til at hænge sammen

Hvordan bruger man fortegnelsen aktivt

Hvad kan man få ud af at have en god fortegnelse. Hvordan anvender man den i sit kontrolarbejde. Hvordan er sammenhængen til virksomhedens system portefølje. Hvordan bygger man en god governance op omkring fortegnelsen.

Hvordan ser den gode DPIA ud og hvordan driver man den

Eksempler på hvordan en DPIA ser ud. Hvordan driver man processen og får relevante interessenter til at bidrage. Hvordan bygger man en god governance op omkring DPIAerne.

Hvordan får jeg testet om de foranstaltninger, som vi har implementeret forsat kører

Praktisk håndtering af test kontroller. Hvordan integrerer man ISO27701 i sit framework i praksis.

Hvordan holder man styr på sine databehandlere og deres underdatabehandlere

Koblingen mellem fortegnelse, løsning og leverandør.

Brugen af samtykke og styring på enkelt kundeniveau

 

Hvor ligger snittet mellem Juristerne praktikerne?

 

Dataanalyser og hjemler

 

Hvordan styrer man hjemler på dataanalyseområdet og hvordan håndterer man IRB data

Muligheden for at klassificere data - hvordan styrer man det

 

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt os på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.