Menu luk

Vi skal sikre anonymiteten for whistleblowere

Whistleblowerordninger som kan afdække ulovligheder er til stor gavn – både for virksomhederne selv og for samfundet som helhed. Finansforbundet har afgivet høringssvar til nyt lovforslag om beskyttelse af whistleblowere.

24. mar. 2021
1 min
Af Bo Nielsen
jn@finansforbundet.dk

Men for at ordningerne skal fungere effektivt og tilfredsstillende, er det vigtigt, at whistleblowere
kan føle sig trygge og velbeskyttede, og at der slås hårdt ned på repressalier mod dem. Da en
whistleblower ofte risikerer sin karriere og fremtidige jobmuligheder, er det derfor afgørende, at
lovgrundlaget yder optimal beskyttelse.

Lovforslaget etablerer efter vores opfattelse en whistleblowerbeskyttelse, der dog
på flere områder er utilstrækkelig. Det er vigtigt for en whistleblowerordnings
funktion, at whistleblowere kan føle sig trygge og velbeskyttede, og at der slås
hårdt ned på repressalier mod dem. Da en whistleblower ofte risikerer sin karriere
og fremtidige jobmuligheder, er det afgørende, at lovgrundlaget yder optimal beskyttelse.

Forslaget er lykkedes med dette forehavende et stykke hen ad vejen, men er ikke nået helt i mål.

Efter Finansforbundets erfaringer med den nu gældende ordning på det finansielle område er
det navnligt vigtigt at fokusere på disse tre elementer ved udarbejdelsen af den danske lov:

  • Beskyttelse af whistlebloweres identitet
  • Bevisbyrde skal vendes om
  • Godtgørelse ved repressalier mod whistleblowere

Derfor har Finansforbundet afgivet et høringssvar med forslag til justeringer af lovforslaget.  

Læs det fulde høringssvar

 

Kontakt

32 66 14 74

Jesper Bo Nielsen

Chief Regulatory Officer

jn@finansforbundet.dk