Menu luk

Lønforskelle på mænd og kvinder

Der er fortsat markant forskel på mænds og kvinders løn. I finanssektoren tjener kvinder i gennemsnit 8 procent mindre end mænd i samme jobfunktion ifølge tal fra FA. En forskel, der af og til kan forklares med alder og anciennitet - men ikke altid. Ulige løn er en generel samfundsmæssig problematik, og i Finansforbundet arbejder vi for større løngennemsigtighed. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på og tale om løn.

Og alle skal være opmærksomme på deres løn. Men særligt kvinder bør være ekstra opmærksomme. Du kan selv imødegå en tendens til uligeløn ved at forberede dig grundigt til din lønforhandling. Det hjælper vi dig gerne med.

Her kan du se medianlønnen for mænd og kvinder opdelt på stillingstype.

I stillinger er medianlønnen højere for bankansatte mænd, end den er for kvinder.
Se her, hvad forskellen er for dit område.

Lønforskelle kan nogle gange forklares ved forskelle i f.eks. uddannelse og erfaring, men det er ikke hele forklaringen. Derfor arbejder Finansforbundet for mere åbenhed omkring lønniveau og løndannelse. Men din egen indsats er også vigtig. Det har stor betydning, at du er opmærksom på din egen løn, og at du forbereder dig godt til din lønsamtale. Og som kvinde bør du være ekstra opmærksom. På finansforbundet.dk kan du blive klogere på dit lønniveau, og hvordan du forhandler løn.

Statistikken er baseret på kønsopdelt løndata fra FA. Tal angiver standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg, og er derfor inkl. både arbejdsgivers pensionsbidrag og ferietillæg. Tallet er derfor ikke sammenligneligt med tallene i Finansforbundets lønberegner, der er ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag og ferietillæg.