Menu luk

Bliv klædt på til lønforhandling

En god og grundig forberedelse er altafgørende for at du kan få det optimale ud af din lønforhandling. Få gode råd til, hvordan du griber det an.

Det er altid vigtigt at være godt forberedt, når du skal forhandle din løn, og du skal kunne forklare, hvordan du er nået frem til dit udspil til en lønstigning.

Du bør derfor altid overveje og undersøge følgende:

 • Hvordan er det generelle lønniveau indenfor din branche?
 • Hvordan er dine kollegaer aflønnet?
 • Hvordan går det med virksomhedens økonomi?
 • Hvad vil du fremhæve som begrundelse for, at du skal have en lønstigning?
 • Vær´ skarp ift. hvad du har bidraget med både resultater, indsats og socialt.
 • Hold dine resultater/indsatser op imod virksomhedens mål – hvad er dit bidrag til de gode resultater?
 • Interessér dig for den du skal forhandle med.
 • Tænk i andet end løn – f.eks. fridage, fri bil, IT-udstyr eller andre personalegoder, hjemmearbejdsplads, uddannelse eller nye opgaver/ansvar.
 • Overvej at få input om de lokale forhold fra Finansforbundets konsulenter, din tillidsrepræsentant og Finansforbundets lønberegner.

Sæt et ambitiøst og realistisk mål og husk at anvende Finansforbundets lønberegner i dine forberedelser. Lønberegneren kan hjælpe dig med, hvad du skal kræve i lønstigning, fordi du får et præcist billede af dit lønniveau ift. andre ansatte med den samme profil som dig.

Forbered dig også på at du skal være vedholdende! Nej er blot starten på en lønforhandling, så du skal ikke give op bare fordi du får et nej. Husk også, at dit lønudspil skal være et højere beløb, end det du er tilfreds med. Desuden er det taktisk en rigtig god ide, at du er først med dit lønudspil, så forhandlingen tager udgangspunkt i dine ønsker og forventninger.

Vær forberedt på, at en lønforhandling ofte starter med et nej. Det er vigtigt, at du ikke lader det slå dig ud.

Vær vedholdende og nysgerrig

En lønforhandling starter ofte med et nej. Det er vigtigt, at du ikke lader det slå dig ud. I stedet bør du være nysgerrig og stille mange spørgsmål til, hvad du på sigt kan gøre for at få opfyldt dine lønkrav. Hvis du finder ud af, hvad din chef lægger vægt på, bliver du mere opmærksom på eventuelle åbninger, der opstår under forhandlingen.

Du kan f.eks. være vedholdende ved at bede om et nyt møde og/eller ved at give din chef mulighed for at gå tilbage til sit bagland med et oplæg eller et forslag.  

Du kan også bede om en ny lønforhandling, hvis der er forhold, der lige nu gør det vanskeligt at forhandle. Husk at al bevægelse tager tid.

Lønforhandling i et nyt job

Det er en god ide at overveje, hvilke faktorer der er med til at fastlægge lønniveauet, når du skal forhandle løn i et nyt job. Undersøg og overvej følgende:

 • Hvad er lønniveauet i den branche, du har fået job i.
 • Hvor er virksomheden placeret geografisk. Lønniveauet i virksomheder i hovedstadsområdet og de større byer er typisk lidt højere end resten af landet.
 • Hvilke relevante erfaringer har du med fra tidligere job, der taler for mere i løn. Tænk bredt – det kan f.eks være studiejobs m.v. Du kan sagtens have relevante kompetencer og erfaringer fra en hel anden branche.
 • Hvordan er de øvrige vilkår i virksomheden ift. arbejdstid, ferie, pension m.v. Gode ansættelsesvilkår er en del af lønnen, så overvej om de øvrige vilkår påvirker lønniveauet i op- eller nedadgående retning. Det er en rigtig god ide at anvende Finansforbundets Lønpakkeberegner til at beregne den samlede værdi af dit nuværende og nye job. Herudover skal du også bruge Finansforbundets Lønberegner til at få et præcist billede af lønniveauet i det job, du søger, når man tager højde for dine erfaringer, uddannelsesniveau m.m.
 • Har virksomheden svært ved at rekruttere nye medarbejdere med din profil, så påvirker det lønnen positivt.

Lønforhandling under ansættelsen

Dine muligheder for at påvirke din chef til at give dig en lønstigning er bedre uden for forhandlingslokalet end indenfor. Det er derfor en god idé, at du løbende gør din chef opmærksom på de resultater, du opnår i hverdagen.

Det er også en god idé, at du forbereder din chef på dine ønsker og forventninger i god tid inden lønforhandlingen. Du kan f.eks. give chefen det materiale eller den statistik, som du ønsker, at I tager udgangspunkt i til forhandlingen.

Hvis dit nuværende job ændrer sig væsentligt, bør du altid overveje følgende ift. at få mere i løn:

 • Er det et job med større ansvar?
 • Er jobbet mere krævende end dit nuværende job?
 • Er det en mere usikker position i virksomheden, der bør afspejle sig i lønniveauet?
 • Hvilke kollegaer er det nu relevant at sammenligne sig med ift. lønniveauet?

Brug Finansforbundets lønberegner til at se, hvad du skal kræve i lønstigning. Beregneren giver dig et retvisende billede af dit lønniveau ift. andre ansatte med den samme profil som dig.

Lønforhandling og barsel

Når du er på barsel, har du samme rettigheder, som dine kollegaer. Det betyder bl.a., at du har krav på at blive orienteret om eventuelle lønforhandlinger i din virksomhed, mens du er på orlov.

Barselsorloven må altså ikke være årsag til, at du får en lavere lønudvikling eller, at du ikke får adgang til en lønforhandling.

I god tid inden din orlov kan du med fordel indgå en aftale med din chef om, hvornår og hvordan I forhandler løn næste gang. Husk i den sammenhæng, at du altid kan bede om en lønforhandling, også selv om det ikke står direkte i din overenskomst.

Kontakt Jura

32 66 13 30

Har du brug for rådgivning omhandlende lønforhandling, er du velkommen til at kontakte jura. 

raadgivning@finansforbundet.dk