Menu luk

Uforklarlige lønforskelle bør kulegraves

Hvad ligger der bag, at mænd får mere i løn end kvinder, selv om de har nøjagtig samme jobfunktion? Finansforbundets næstformand, Steen Lund Olsen, opfordrer til at arbejdsmarkedets parter undersøger det i fællesskab.

2. mar. 2021
2 min

Lige løn for lige arbejde. Det har ligestillingsloven dikteret siden 1976, men den bliver endnu ikke fulgt, viser gentagne undersøgelser – heller ikke i finanssektoren. Derfor opfordrer Finansforbundets næstformand, Steen Lund Olsen, nu til, at indsatsen for at finde forklaringer på den manglende ligeløn skærpes.

”Vi skal have større gennemsigtighed om løn. Arbejdsmarkeds parter bør sætte sig sammen og finde en model, der kan give bedre klarhed og vise os, hvor der skal sættes yderligere ind”, siger Steen Lund Olsen.

Øget gennemsigtighed

Danske virksomheder over en vis størrelse – med minimum ti mænd og ti kvinder i samme funktioner – er i forvejen forpligtet til at offentliggøre lønstatistik fordelt på køn. Men det giver ikke i tilstrækkelig grad svaret på lønforskellen mellem mænd og kvinder, mener næstformanden.

Langt flere virksomheder skal have pligt til at offentliggøre kønsopdelte lønstatistikker:

”Vi skal forfine modellen, for at finde svar og forklaringer. Øget gennemsigtighed er en forudsætning, hvis vi skal kunne sammenligne forholdet mellem løn og køn på virksomheds- og brancheniveau og for alvor gøre noget ved løngabet”, siger Steen Lund Olsen.

Ny analyse undervejs

At der fortsat er markant forskel på mænds og kvinders løn, viser blandt andet de seneste tal fra Danmarks Statistik. I 2020 var den gennemsnitlige forskel på 18 procent. Tallet dækker over store forskelle på det danske arbejdsmarked, og forskellen er størst blandt dem, der får mest i løn.

I 2020 viste tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), at kvinder tjente otte procent mindre end mænd i samme jobfunktion i finanssektoren. Finansforbundet er på vej med en lønanalyse, der kaster lys over det aktuelle løngab.

Forskellen mellem mænd og kvinders muligheder i finanssektoren drøftes også på en konference, som Finansforbundet og FA sammen inviterer til 8. marts. Her er der fokus på at få flere kvinder i ledelse.

Læs mere og tilmeld dig her.

Seneste nyt