Menu luk

Få indflydelse i Finansforbundet Kreds Øst

Som medlem kan du få indflydelse på Finansforbundets politik. Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og faglige personaleforeninger er medlemmernes talerør til kredsbestyrelsen. Og kredsbestyrelsen er repræsenteret i Finansforbundets hovedbestyrelse, der fastlægger den politik, som forbundet arbejder ud fra.

Finansforbundet Kreds Øst har to bestyrelsesmedlemmer i Finansforbundets hovedbestyrelse. Finansforbundet Kreds Øst er derudover også repræsenteret i Finansforbundets repræsentantskab og på Finansforbundets landsmøde.

Vil du starte en faglig personaleforening?

En faglig personaleforening forbedrer mulighederne for indflydelse på de lokale arbejdsvilkår. Det sker ved, at den faglige personaleforening sikrer de tillidsvalgtes medbestemmelse på områder som fx arbejdsmiljø, personalepolitik og lokalaftaler.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at starte en personaleforening i din virksomhed. Vi kan rådgive dig om fordelene og om, hvordan du starter en ny personaleforening op. Skriv til os på kredsoest@finansforbundet.dk.

Vil du være tillidsrepræsentant?

Du kan få indflydelse som tillidsrepræsentant, der er Finansforbundets lokale repræsentant på arbejdspladsen. Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage medlemmernes og virksomhedens interesser i samarbejde med ledelsen og at støtte op om et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

Opgaverne som tillidsrepræsentant indebærer bl.a. at:

  • Hverve medlemmer
  • Være medlemmernes talerør
  • Samarbejde med medlemmer, ledelse, kreds og forbund
  • Fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold
  • Deltage i vanskelige samtaler med støtte fra kreds og forbund

Arbejdet som tillidsrepræsentant kræver, at du gennemgår

Finansforbundets grunduddannelse for tillidsrepræsentanter

 

Kontakt os

32 66 14 05

Du er velkomment il at ringe til vores administrator. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Du kan også skrive til kredsoest@finansforbundet.dk