Menu luk

Valg i Finansforbundet Kreds Øst

Tillidsrepræsentanter er automatisk delegerede til generalforsamlinger. Her vælges kredsens formand og de øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen vælger selv næstformænd.

I Finansforbundet Kreds Øst holder vi generalforsamling en gang om året. Der er valg hvert år – det veksler mellem henholdsvis valg af formand og skiftevis halvdelen af kredsbestyrelsen. 

Valg af delegerede til generalforsamling

Tillidsmænd er automatisk udpeget som delegeret med stemmeret og skal repræsentere sine medlemmer på generalforsamlingen.

Du kan læse flere principper for valg af delegerede i Finansforbundet Kreds Østs Vedtægter (pdf). 

 

Valg af kredsbestyrelse og formandskab

Kredsbestyrelsen består af op til 15 personer, hvoraf formand og 1 til 2 næstformænd udgør formandskabet. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste ledelse, og formandskabet har ansvaret for den daglige ledelse af kredsbestyrelsens arbejde.

Formanden vælges på kredsens generalforsamling i lige år, mens de resterende kredsbestyrelsesmedlemmer vælges med halvdelen hvert år. Kredsbestyrelsen vælger derefter op til to næstformænd blandt dem selv.

Kredsbestyrelsen og formanden vælges for en toårig periode. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i sin valgperiode, overtager en suppleant efter den rækkefølge, de er valgt.

Kontakt os

32 66 14 05

Du er velkomment il at ringe til vores administrator. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Du kan også skrive til kredsoest@finansforbundet.dk