Menu luk

Trivsels­uddannelsen

Få konkrete værktøjer til at hjælpe dine kolleger med at fremme trivsel og tackle stress.

Vi har stadig ikke knækket koden når det handler om at undgå mistrivsel og stress på danske arbejdspladser. Der er nemlig desværre stadig mange medarbejdere som oplever, at deres trivsel bliver presset i en travl og uforudsigelig hverdag og for nogle resulterer det i mistrivsel og stresssygemelding.

Indhold på uddannelsen
Vi tænker, at der er brug for, at vi holder op med kun at fokusere på individets balance, handlinger og ansvar og i stedet begynder at se på helheder. Se på arbejdspladsens kultur, ledernes ansvar, fællesskabet og de tillidsvalgtes bidrag til trivselsarbejdet. På kurset arbejder vi derfor ud fra det afsæt, at ansvaret for trivsel er fælles. Der er forskelligt ansvar alt efter hvilket niveau i virksomheden man befinder sig på. Det samme gælder for handlemuligheder og barrierer.

Vi vil tage afsæt i det som er på spil i det moderne arbejdsliv, hvor værdiskabelse og kunden er i fokus. Vi sætter fokus på, hvad du som TR kan gøre for at bidrage til øget trivsel og dermed forebygge og håndtere mistrivsel og stress.

Vi vil præsentere mistrivsel og stress som en proces, hvor den enkelte medarbejder og teams kan bevæge sig igennem en række faser fra trivsel til stress, og vi ser på, hvilke faktorer i arbejdet, der øger stress og hvilke, der øger trivsel. Vi vil også præsentere en række redskaber som hjælper jer til at spotte mistrivsel og stress hos dine kollegaer og hjælpe dem til at få hjælp.
Vi arbejder selvfølgelig også med hvordan I kan passe på jer selv, så I bedre kan passe på de andre.

Det kan du forvente:

  • Viden om hvad forskningen siger om trivsel, mistrivsel og stress
  • Kendskab til faserne fra trivsel til stress – og hvordan man spotter kollegaer i mistrivsel
  • Konkrete redskaber til at skabe robust trivsel på arbejdspladsen
  • Indsigt i og redskaber til at forbedre samarbejdet mellem TR og ledelse

Du kan se når der er aktuelle hold her.