Menu luk

OTR/FTR-uddannelsen

Områdetillidsrepræsentant- og fællestillidsrepræsentant uddannelsen henvender sig til alle område- og fælles tillidsrepræsentanter i Finansforbundet.

Uddannelsen er bygget op om tre workshops med fysisk tilstedeværelse, arbejde mellem workshops samt et videomøde mellem hver workshop (afholdt som ”netværksdag”).
De tre workshop har følgende temaer:

  1. Samarbejde og forandring
  2. Ledelse og gennemslagskraft
  3. Trivsel og udvikling

Om uddannelsen
Det overordnede formål med uddannelsen er, at uddanne dig som OTR/FTR så du i din rolle fremmer det faglige arbejde i kredsen og samarbejdet i din TR-gruppen. Dette gør vi ved at give dig viden og værktøj til at arbejde konstruktivt i din hverdag og i den forandring, der møder dig, tillidsrepræsentanterne og medlemmerne i hverdagen samt til at arbejde med trivsel og den vanskelige samtale.

På den første workshop arbejder vi med at forstå de roller, du indgår i og dem, som du skal samarbejde med. Vi kigger på den organisation, som du er en del af og kigger på, hvordan du strategisk kan arbejde med rollen. Arbejdet tager udgangspunkt i en case, som du har medbragt. Du vil blive præsenteret for teorier og modeller som vi kobles på den virkelighed, som er omkring dig. Vi afslutter workshoppen med at etablere netværksgrupper, som du skal arbejde i resten af uddannelsen.

På den anden workshop retter vi fokus på din personlige gennemslagskraft. Vi starter med at kigge på, hvordan du skaber følgeskab og får afsøgt dit mandat. Vi kigger på retoriske værktøjer, som du kan anvender i både den mundtlige og skriftlige kommunikation. På workshoppen skal vi også arbejde med afholdelse af møder. Vi kigger på, hvordan du skal planlægge og afholde ”det gode møde”. Om eftermiddagen skal vi arbejde med den svære samtale. Ud over gode værktøjer får du mulighed for at træne selve samtale og erfare, hvordan den føles fra flere forskellige roller.

På den tredje workshop har vi fokus på trivsel og hvordan vi arbejder med eksempelvis kriser som følge af forandringer. Vi starter workshoppen med at sætter begreber på trivsel for at forstå, hvad vi taler om og hvordan den kan identificeres. Med udgangspunkt i en case, som du har medbragt, kigger vi på trivsel i den virkelighed som omgiver dig. Workshoppen slutter med at vi kigger på håndtering af forandringer og kriser, herunder din rolle som forandringsagent og facilitator for andres læring om forandringer og kriser.

Du kan se når der er aktuelle hold her.