Menu luk

2-dags kurser

Vi har 6 forskellige kurser til dig der ønsker at gå i dybden på ét område af din rolle som tillidsvalgt.

 

Læs om indholdet og dit udbytte som deltager på vores 2-dags kurser, hvor fokus er på din personlige kompetenceudvikling i din rolle som tillidsvalgt.

Sådan bliver du en god forhandler

I din rolle som tillidsvalgt forhandler du med din leder, med dem du sidder i udvalg med og mange andre og ofte flere gange om ugen. Det kan være forhandling af lokalaftaler, lønpuljer, ressourcer til din afdeling, trivselspolitik eller andet.
På dette specialiseringsmodul gennemgår vi alle de typer forhandlinger, du kan være en part i, og du vil via cases arbejde med forskellige redskaber, som styrker dig i både de formelle og uformelle forhandlinger.
Vi fokuserer på forhandlinger i hverdagen og på forhandlinger i forhold til overenskomsten som fx lokalaftaler og lønpuljer. Undervisningen består af teori, cases og refleksion.

Dit udbytte:
• Du får redskaber til at styrke din position i forhandlinger
• Du bliver klogere på de strategiske overvejelser i forhandlinger
• Du får skærpet blikket for interessevaretagelse og dit mandat i forhandlinger
• Du opnår indsigt i, hvad der skaber fremdrift i forhandlinger

Sådan styrker du dit indre kompas

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på at styrke dit indre kompas. Det handler om at forstå dine egne og andres følelser og værdier, samt hvordan du skal håndtere dem i forskellige situationer.
I arbejdet med dine personlige værdier – dvs. dit indre kompas – skærper du din integritet, så der er større overensstemmelse mellem det, du siger, og det du gør. Det hjælper dig i rolle som tillidsvalgt, fordi du bliver bedre til at stå fast på de beslutninger du træffer, også når hverdagen er fuld af forandringer, og du har mange bolde i luften.
Modulet skærper også din evne til at forstå egne og andres reaktioner. Det kan hjælpe dig, når du fx skal bistå medlemmer i svære følelsesmæssige situationer, så du bliver bedre til at håndtere de svære situationer med overbevisning og styrke.

Dit udbytte:
• Du opnår større bevidsthed om dine personlige værdier og personlige idealer
• Du styrker din kommunikation, så der er større overensstemmelse mellem ord og handling
• Du øger din indsigt i og forståelse for dine egne og andres følelsesmæssige reaktioner

Sådan håndterer du konflikter

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på din evne til at at forstå, nedtrappe og potentielt også løse konflikter. Håndtering af konflikter kan være en stor del af hverdagen som tillidsvalgt, og når konflikter håndteres rigtigt, er de til gavn for en sund virksomhedskultur. Omvendt kan uløste og svære konflikter skabe dårligt arbejdsmiljø.

På modulet ser vi på, hvordan du bedst nedtrapper og løser konflikter - både dem, du selv er part i, og dem, der foregår omkring dig. Vi introducerer dig for effektive strategier og værktøjer til at forstå og løse konflikter samt inviterer dig til også at se fordele ved konflikter og turde konfrontere dem.

Vi arbejder med en konfliktcoaching-model, så du bliver klædt på til at løse fastlåste mønstre mellem konfliktende parter. Værktøjerne kan du også bruge til bedre at forstå og håndtere hverdagssituationer, hvor der er spænding, mistrivsel og dårlig energi i arbejdsfællesskaber.

Dit udbytte:
• Du opnår færdigheder til bedre at forstå konfliktsituationer
• Du styrker dit blik for, hvordan du agerer i egne og andres konflikter
• Du får mulighed for at afprøve coaching af begge parter i konflikter
Du får konkrete værktøjer til at stå stærkere i konflikter

 

 

Sådan arbejder du med forandringer

På disse to dage sætter vi fokus på to temaer: Hvordan forandringer påvirker din organisation, og hvordan du kan stå stærkt i dig selv, mens din arbejdsplads og din hverdag forandrer sig. Når strukturerne på arbejdspladsen er under forandring, skal vi i højere grad finde styrke og stabilitet i os selv, i vores relationer og vores fællesskaber.
Det centrale fokus for dagene er både at skabe personlig udvikling i din professionelle rolle og give dig helt konkrete redskaber til at analysere på forandringens effekt og til at støtte din organisation – ledere og medlemmer igennem tider med forandring.
Dit udbytte:

  • Du får en begrebsramme til at forstå forandringer ud fra – Hvordan kan vi forstå forandringer i en organisatorisk og individuel sammenhæng? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med at forbedre den måde, vi håndterer forandringer på?
  • Du udvikler et blik for de følelsesmæssige såvel som de rationelle reaktioner på forandring
  • Du lærer at benytte forskellige nyttige redskaber både i relation til dine egne fremtidige forandringsprocesser og til forandringer i din organisation
  • Du kommer til at arbejde med egen rolle som tillidsvalgt i forhold til at støtte, og tage med-ledelse på at få din organisation til at komme bedre igennem forandringer.
Sådan styrker du selvledelse for dig og dine medlemmer

Kender du selv til eller har kolleger, der har svært ved at lede sig selv i overensstemmelse med organisationens mål og egen stillingsbeskrivelse, hvilket har konsekvenser i relation til prioriteter, strukturerede arbejdsgange og opgaveløsning.
En høj grad af frihed til at planlægge sit arbejde har fordele, men sætter samtidig store krav til både leder og medarbejder. Det kan være motiverende, men det kan være svært at sætte grænser for arbejdet eller sætte krav til sine kolleger eller leder, for det er en del af selvledelse.

Dit udbytte:
• Du får en grundlæggende forståelse for forskellige dimensioner af selvledelse og de krav og  paradokser, det indeholder
• Du får inspiration og metoder til at relatere selvledelse til rollen som TR
• Du får ideer til, hvordan du og dine kolleger kan organisere og prioritere jeres arbejdsopgaver, samt forbedre jeres vilkår og evne til at bedrive selvledelse.

Sådan er du tillidsrepræsentant på distance

Her sætter vi fokus på, hvordan du kan arbejde med at kabe relationer og nærvær på tværs af distancen. Som tillidsrepræsentant på flere matrikler kan det være svært at lære sine medlemmer at kende og derved skabe de gode og tillidsbaserede relationer.

I specialiseringsmodulet er det særligt den uformelle del af det at være tillidsrepræsentant, vi arbejder med. Det gør vi for at styrke dine evne til at skabe relationer med dine medlemmer, så det bliver nemmere at hjælpe i de svære og mere alvorlige situationer. Derudover undersøger vi, hvordan du kan bruge SoMe, videoer og andre kreative idéer til at gøre dig mere synlig for dine medlemmer.

Dit udbytte:

  •  Du får værktøjer til at skærpe og forstå din kommunikationssituation
  •  Du får viden om, hvordan du skaber relationer og nærvær
  •  Du øger din forståelse for adfærdsdesign, så du får gode vaner
  •  Du styrker din evne til at arbejde kreativt med henblik på at blive mere synlig
  •  Du udarbejder en handleplan med forslag til dine fremtidige initiativer