Menu luk

2-dags kurser

Vi har hele 9 kurser til dig der ønsker at gå i dybden på ét område af din rolle som tillidsvalgt.

 

Læs om indholdet og dit udbytte som deltager på vores 2-dags kurser, hvor fokus er på din personlige kompetenceudvikling i din rolle som tillidsvalgt.

Sådan bliver du en god forhandler

I din rolle som tillidsrepræsentant forhandler du hele tiden med din leder og mange andre og ofte flere gange om ugen. Det kan være forhandling af lokalaftaler, lønpuljer, ressourcer til din afdeling eller andet.

På dette specialiseringsmodul gennemgår vi alle de typer forhandlinger, du kan være en part i, og du vil via cases arbejde med forskellige redskaber, som styrker dig i både de formelle og uformelle forhandlinger.

Vi fokuserer på forhandlinger i hverdagen og på forhandlinger i forhold til overenskomsten som fx lokalaftaler og lønpuljer. Undervisningen består af teori, cases og refleksion.

Dit udbytte:
• Du får redskaber til at styrke din position i forhandlinger
• Du bliver klogere på de strategiske overvejelser i forhandlinger
• Du får skærpet blikket for interessevaretagelse og dit mandat i forhandlinger
• Du opnår indsigt i, hvad der skaber fremdrift i forhandlinger

Sådan forstår du virksomheden og øger din indflydelse

Jo bedre, du er i stand til at forstå din virksomhed, jo større indflydelse og mulighed for påvirkning har du som tillidsrepræsentant.
På dette modul bliver du klogere på din egen organisations beslutningsprocesser, så du mere bevidst kan gøre din indflydelse gældende samt være en endnu mere relevant sparringspartner for din leder.

Vi ser på de formelle strukturer i virksomheden, og hvordan de forskellige ledelseslag påvirker beslutninger.


Dit udbytte:
• Du får begreber til at forstå din virksomheds veje for dialog, og hvad det betyder for dig som tillidsrepræsentant
• Du får værktøjer til at forstå din virksomhed og øge din indflydelse
• Du opnår forståelse af, hvor og hvordan din organisation træffer beslutninger
• Du styrker din erkendelse af, hvad du kan ændre på, og hvad der er givne vilkår

Sådan styrker du dit indre kompas

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på at styrke dit indre kompas. Det handler om at forstå dine egne og andres følelser og værdier, samt hvordan du skal håndtere dem i forskellige situationer.


I arbejdet med dine personlige værdier – dvs. dit indre kompas – skærper du din integritet, så der er større overensstemmelse mellem det, du siger, og det du gør. Det hjælper dig i TR-rollen, fordi du bliver bedre til at stå fast på de beslutninger du træffer, også når hverdagen er fuld af forandringer, og du har mange bolde i luften.


Modulet skærper også din evne til at forstå egne og andres reaktioner. Det kan hjælpe dig, når du fx skal bistå medlemmer i svære følelsesmæssige situationer, så du bliver bedre til at håndtere de svære situationer med overbevisning og styrke.


Dit udbytte:
• Du opnår større bevidsthed om dine personlige værdier og personlige idealer
• Du styrker din kommunikation, så der er større overensstemmelse mellem ord og handling
• Du øger din indsigt i og forståelse for dine egne og andres følelsesmæssige reaktioner

Sådan håndterer du konflikter

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på din evne til at løse konflikter. Håndtering af konflikter er en stor del af hverdagen som tillidsrepræsentant, og når konflikter håndteres rigtigt, er de til gavn for en sund virksomhedskultur. Omvendt kan uløste og svære konflikter skabe dårligt arbejdsmiljø.


På modulet ser vi på, hvordan du bedst løser konflikter - både dem, du selv er part i, og dem, der foregår omkring dig. Vi introducerer dig for effektive strategier til at løse konflikter, og du får værktøjer til, hvordan du undgår almindelige fejl.


Du lærer også om meditation og får tips til, hvordan fastlåste mønstre mellem konfliktende parter kan opløses. Værktøjerne kan du også bruge til bedre at forstå og håndtere hverdagssituationer, hvor der er spænding, mistrivsel og konfrontationer.


Dit udbytte:
• Du får redskaber til at løse konflikter effektivt
• Du opnår færdigheder til bedre at forstå konfliktsituationer
• Du styrker dit blik for at i agere i egne og andres konflikter

Sådan påvirker du beslutninger

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på, hvordan du løbende påvirker processer og beslutninger lokalt i din virksomhed og i Finansforbundet.


For at kunne navigere i din rolle med størst mulig effekt er det vigtigt, du har kendskab til, hvad din organisation arbejder for og arbejder hen imod.


På modulet skal du arbejde med vejene til at opnå politisk indflydelse. Du skal arbejde med din egen rolle i det politiske system i din virksomhed, og hvordan du opnår følgeskab og gennemslagskraft i dit arbejde som tillidsrepræsentant.


Dit udbytte:
• Du opnår større indsigt i din egen rolle i det politiske system
• Du styrker din personlige gennemslagskraft
• Du øger din forståelse af, hvor og hvordan du har mulighed for at påvirke udviklingen i din virksomhed
• Du bliver klogere på, hvilke aftryk du ønsker at sætte som tillidsrepræsentant

Sådan står du stærkt i forandringer

Vi vil arbejde med forandring over og under overfladen. Forløbet vil have fokus på de følelsesmæssige reaktioner, vi alle oplever under overfladen, når vi står overfor en forandringsproces. Vi arbejder også med de mere konkrete dele af forandringer f.eks. nye arbejdsprocesser, omstrukturering mm.

Du vil blive klogere på dine egne reaktionsmønstre i situationer, hvor det velkendte og forudsigelige kommer under pres. Du træner evnen til at skabe ”sikre baser” i din organisation – og ikke mindst arbejder du med modet til at sætte en meningsfuld retning midt i forandringer.

Dit udbytte:

 • Du udvikler et såkaldt dobbeltblik for de følelsesmæssige såvel som de rationelle reaktioner på forandring
 • Du lærer at benytte redskabet ”Immunitetskortet” i relation til dine egne fremtidige forandringsprocesser
 • Du får konkret kendskab til hjernens og følelsernes reaktioner på forandringer.
 • Du øger din evne til at skabe ”sikre baser” for dig selv og dine medlemmer
  Du arbejder med at udvikle din personlige autoritet i den professionelle rolle
Sådan arbejder du som juridisk sagsbehandler

Kompleksiteten i juridisk rådgivning kommer tydeligt til udtryk, når du på egen hånd og på vegne af et medlem skal forhandle vilkår i en opsigelse eller fratrædelsesaftale. Derfor skal du som tillidsrepræsentant have gennemgået og bestået den separate sagsbehandleruddannelse, før du på egen hånd må afslutte en forhandling på vegne af et medlem.

Dette modul befinder sig mellem den basale jura på grunduddannelsens basismoduler og sagsbehandleruddannelsen. På modulet bliver du trænet i de mere komplekse juridiske problemstillinger, hvor kildesøgning kan blive afgørende for udfaldet.

Dit udbytte:
• Du får styrket din sikkerhed i juridisk vurdering
• Du bliver klogere på kompleks kildesøgning
• Du får indsigt i, hvordan du forhandler på vegne af et medlem

Sådan styrker du selvledelse for dig og dine medlemmer

Kender du selv til eller har kolleger, der har svært ved at lede sig selv i overensstemmelse med organisationens mål og egen stillingsbeskrivelse, hvilket har konsekvenser i relation til prioriteter, strukturerede arbejdsgange og opgaveløsning.

En høj grad af frihed til at planlægge sit arbejde har fordele, men sætter samtidig store krav til både leder og medarbejder. Det kan være motiverende, men det kan være svært at sætte grænser for arbejdet eller sætte krav til sine kolleger eller leder, for det er en del af selvledelse.

Dit udbytte:
• Du får en grundlæggende forståelse for forskellige dimensioner af selvledelse og de krav og paradokser, det indeholder
• Du får inspiration og metoder til at relatere selvledelse til rollen som TR
• Du får ideer til, hvordan du og dine kolleger kan organisere og prioritere jeres arbejdsopgaver, samt forbedre jeres vilkår og evne til at bedrive selvledelse.

Sådan er du tillidsrepræsentant på distance

Her sætter vi fokus på, hvordan du kan arbejde med at kabe relationer og nærvær på tværs af distancen. Som tillidsrepræsentant på flere matrikler kan det være svært at lære sine medlemmer at kende og derved skabe de gode og tillidsbaserede relationer.

I specialiseringsmodulet er det særligt den uformelle del af det at være tillidsrepræsentant, vi arbejder med. Det gør vi for at styrke dine evne til at skabe relationer med dine medlemmer, så det bliver nemmere at hjælpe i de svære og mere alvorlige situationer. Derudover undersøger vi, hvordan du kan bruge SoMe, videoer og andre kreative idéer til at gøre dig mere synlig for dine medlemmer.

Dit udbytte:

 •  Du får værktøjer til at skærpe og forstå din kommunikationssituation
 •  Du får viden om, hvordan du skaber relationer og nærvær
 •  Du øger din forståelse for adfærdsdesign, så du får gode vaner
 •  Du styrker din evne til at arbejde kreativt med henblik på at blive mere synlig
 •  Du udarbejder en handleplan med forslag til dine fremtidige initiativer