Menu luk

Få hjælp til arbejdet med trivsel

Vi kan hjælpe din virksomhed med et dialogbaseret forløb, som tager udgangspunkt i de problemstillinger og udfordringer I ønsker hjælp til.

Der er ofte klare tegn på, at det psykiske arbejdsmiljø er udfordret i en virksomhed, en afdeling eller en enhed. Sygefraværet er pludselig stigende og produktiviteten faldende. Konflikter bliver måske hyppigere og daglige brandslukninger mere reglen frem for undtagelsen. Andre gange kan arbejdsmiljøet være ligeså udfordret, men udfordringerne står mindre tydeligt frem og kan være svære for ledelsen at se og handle på.

En ting er sikkert: Det kræver opmærksomhed, tid og ikke mindst de rette kompetencer at komme videre og skabe det rette fundament for et godt psykisk arbejdsmiljø i hverdagen. Finansforbundets nye Trivselskonsulentenhed er en mobil enhed, der hjælper virksomheder i arbejdet med trivsel og forebyggelse af mistrivsel ude på medlemmernes arbejdspladser.

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Fraværsproblematikker – herunder fraværspolitik, sygefraværssamtaler, tilbagevendelsesplaner
 • Styrkelse af sammenhængskraften på arbejdspladsen – understøttelse af relationer og samarbejde
 • Udvikling af relationelle kompetencer
 • Forventningsafstemning, ansvar og rolleafklaring
 • Udviklende refleksions- og samtaleforløb
 • Forandringsarbejde – fusioner og reorganiseringer
De tiltag, som vi sammen med virksomheden iværksætter, skal understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø og vil være til gavn for både medarbejdere, ledelse og bundlinje.

Hvordan vi kan hjælpe

Hvilket udviklingsforløb, der passer bedst til jeres behov, afhænger af de konkrete problemstillinger og udfordringer I ønsker hjælp til. Det finder vi frem til i dialog med jeres ledelse, kredsbestyrelse, tillidsrepræsentant eller samarbejdsudvalg.

Eksempler på forløb:

 • Sparringsforløb for ledere – for eksempel til nye ledere eller i forbindelse med implementering af nye strategier i virksomheden
 • Udvikling af lederkompetencer – for eksempel i forbindelse med ledelse af ledere
 • Styrkelse af samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse
 • Organisatoriske forandringer – for eksempel i forbindelse med fusioner, omstruktureringer eller afskedigelser
 • Sparring som supplement til tillidsvalgtes uddannelse.

Vores tilgang

Vores tilgang tilstræber altid praksisnære og langtidsholdbare løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov og kultur. Vi skaber løsninger, for eksempel sammen med leder og tillidsvalgte, som er mulige for jer at integrere og føre videre i virksomhedens hverdag. Dermed lever tiltagene videre, også når forløbet med konsulenten er afsluttet.

Vores teoretiske tilgang og anvendte metoder bygger på forskning i arbejdsmiljø og i videst muligt omfang fra danske arbejdspladser.

Interesseret i at høre mere?

32 66 13 43

Ring eller skriv til os, så vi kan starte dialog om jeres udfordringer og hvordan vi kan sammensætte det bedst mulige udviklingsforløb til jer.

Venlig hilsen
Birgit Kjeldsen, Trivselskonsulent
bkj@finansforbundet.dk