Menu luk

Er du udfordret på din trivsel?

De fleste oplever mistrivsel i løbet af et arbejdsliv. Læs, hvad du kan gøre og hvordan du kan få hjælp, hvis du mistrives i dit job.

De fleste mennesker oplever mistrivsel i perioder gennem et helt arbejdsliv. Det er naturligt og næsten uundgåeligt, men det vigtigste er at disse perioder ikke bliver langvarige.

Mistrivsel, i en arbejdsmæssig kontekst, kan opstå på grund af mange forskellige faktorer.

Det kan f.eks. være, at:

 • du har oplevelsen af at have urimelige deadlines og mål koblet til dine opgaver
 • du føler, at din rolle er uklar eller, at kravene og forventningerne til dig er utydelige
 • du føler, at du har for lidt indflydelse i forhold til dit ansvar
 • din arbejdsmængde er for stor eller opgaverne for komplekse i forhold til dine kompetencer
 • du bliver ikke udfordret nok og derfor ikke føler, at du udvikler dig
 • dine værdier ikke længere matcher din virksomheds.

De typiske tegn på arbejdsmæssig mistrivsel

Mistrivsel har mange ”ansigter” såvel psykiske som fysiske.

Afhængig af, hvor på mistrivselsskalaen du befinder dig, vil du kunne mærke både lettere og tungere psykiske tegn. Jo længere tid, du har gået med følelsen af mistrivsel desto tungere vil tegnene være.

De lettere kan f.eks. være:

 • Irritabilitet
 • Pessimisme
 • Kedsomhed
 • Frustration
 • Skuffelse
 • Tvivl

De mere alvorligere er f.eks.:

 • Vrede
 • Hævn
 • Frygt
 • Sorg
 • Magtesløshed og utilstrækkelighed
 • Skyld og skam

Tanker manifesterer sig i din krop og i din hjerne. Så fysisk kan du også opleve milde og mere helbredstruende symptomer.

De mildere er:

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Uro og spændinger i kroppen

De helbredstruende er:

 • Søvnløshed
 • Trykken for brystet
 • Mavesmerter
 • Infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Ved langvarig mistrivsel er din krop i permanent ”undtagelsestilstand” og det skaber kognitiv overbelastning, stress og udbrændthed. Det giver derfor stor mening at gøre noget ved mistrivsel i tide, inden det fører til alvorlig sygdom.

Oplever du tegn på mistrivsel, skal du agere hurtigt og proaktivt for at stoppe den skadelige udvikling. Jo før din mistrivsel stoppes, desto lettere er det at få den vendt til trivsel igen.

"Mistrivsel i en arbejdsmæssig kontekst er ikke dit individuelle problem. Du skal ikke stå med det alene. Det er din arbejdsplads og din leders ansvar at hjælpe dig."

Hjælp til at forberede en samtale med din nærmeste leder

Mistrivsel i en arbejdsmæssig kontekst er ikke dit individuelle problem. Du skal ikke stå med det alene. Det er din arbejdsplads og din leders ansvar at hjælpe dig. Det er meget vigtigt, du gør dem opmærksom på din mistrivsel, så den netop ikke bliver langvarig og dermed risikerer at påvirke dig alvorligt.

Mistrives du, kan du tale med din nærmeste leder, som har ansvaret for hurtigt at foretage de fornødne ændringer, så du kan få det bedre. Du skal ikke vente, til du f.eks. har en medarbejderudviklingssamtale, medmindre en sådan samtale er lige om hjørnet.

Reflekter over og sæt ord på i hvilke sammenhænge du oplever mistrivsel, så du kan være så konkret som mulig. Det øger chancen for, at din leder hurtigere kan yde dig den hjælp, som du helt konkret har brug for.

Spørgsmål, der kan hjælpe dig med at konkretisere din mistrivsel:

Handler det om:

1) din arbejdsplads som helhed?

F.eks. kulturen og værdierne som hersker.

2) dit job og dine opgaver?

F.eks. dit ansvar og din rolle, de krav og forventninger, der stilles til dig, evt. manglende motivation eller kompetencer i forhold til de opgaver, du varetager, nogle kollegiale konflikter eller andet koblet til jobbet/opgaverne. 

3) forholdet til din nærmeste leder?

4) forholdet til dine kolleger?

5) din egen udvikling (evt. mangel på samme)?

6) ubalance mellem dit job og din fritid?

Hvis du finder det svært at koble din mistrivsel til noget helt specifikt, så prøv evt. at knytte nogle enkelte ord på det, du føler eller det, du tror, det handler om.

Det kan f.eks. være ord som: arbejdsmængde, kompetence, ansvar, tillid, tryghed, overblik, fairness, engagement, kvalitet, mål, ledelse, mening, struktur, kunder eller andet.

1. Bed om hjælp til at blive aflastet

Hvis du har for meget at lave, bed om hjælp til at blive aflastet. Nævn, at der er behov for en tilpasning af dine ressourcer til dine opgaver. Efterspørg evt. hjælp til en prioritering, så I sammen sikrer, at du får fokuseret på de vigtigste opgaver.

2. Få hjælp til at genskabe kontrol

Hvis du har tabt overblikket over dine opgaver, så få hjælp til at genskabe kontrol. Du kan bede om hjælp med planlægning, opstilling af realistiske mål, afstemning af forventninger og med at få skabt en klar rollefordeling.

3. Bed om mere indflydelse

Hvis du har følelsen af, at dit arbejde er uhensigtsmæssig organiseret, så bed om mere indflydelse. Efterspørg indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde. Det kræver dog at du føler, du har overblik og ressourcer til at handle samt oplevelsen af kontrol over din hverdag.

4. Få tydeliggjort dine mål

Hvis det er uklart for dig, hvornår du har nået dine mål, så bed om din leders input til det. Det er vigtigt, at du planlægger og afstemmer forventninger med hensyn til mål og resultater, samt at din leder sætter ord på, hvornår du har nået målet. Hvis du ikke ved, hvad der forventes af dig, så spørg, hvor højt overliggeren skal være. Du har måske selv måtte lægge niveauet og standarden, hvis du ikke ved, hvad der forventes af dig. Måske er overliggeren blevet for høj, fordi du brænder for at levere et godt resultat. Bed din leder fortælle, hvor den skal ligge.