Menu luk

Finansforbundet lancerer anbefalinger til livslang læring

At arbejdsmarkedet undergår store forandringer, er hverken et nyt eller overraskende fænomen. Det kræver, at vores medarbejdere får gode muligheder for at omstille sig. Derfor er Finansforbundet gået sammen en lang række organisationer om at formulere 7 vigtige anbefalinger til livslang læring i verdensklasse.

30. aug. 2021
2 min
Af Josefine Boel Rasmussen  
jbr@finansforbundet.dk

At arbejdsmarkedet undergår store forandringer, er hverken et nyt eller overraskende fænomen. Forandringerne har stor betydning for vores liv, arbejdsliv og fællesskaber.

Arbejdsstyrkens muligheder for omstilling er derfor afgørende for medarbejdernes stadige employability og trivsel, virksomhedernes konkurrenceevne og samfundets velfærd på den lange bane.

De store forandringer kan virke skræmmende. Men Finansforbundet ser store potentialer i at udnytte og forme teknologiudviklingen. Den giver store muligheder for at løse komplekse samfundsproblemer, styrke produktiviteten og skabe bedre arbejdsliv for alle. 

Men det kræver at alle i arbejdsstyrken har gode muligheder for kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet, så de unikke menneskelige kompetencer kommer fuldt ud i spil i samspil med teknologiens udvikling. 

Alligevel fylder den politiske debat om efter- og videreuddannelse meget lidt. Det afspejler sig også i, at området tilføres for få ressourcer. Derfor tog Finansforbundet sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening initiativ til et Kompetenceråd, som repræsenterer en række parter på arbejdsmarkedet, organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder på det vidensintensive arbejdsmarked. 

Kompetencerådets forslag er delt ind i syv forslag til, hvordan indsatsen og mulighederne for livslang læring kan styrkes:

1. En ny national strategi for livslang læring
2. Partnerskaber på sektorniveau
3. Samme adgang til offentlig støtte for alle i arbejdsstyrken
4. Stærkere økonomiske incitamenter for brugerne
5. Lettere adgang for brugerne
6. Bedre udnyttelse af realkompetencer i forbindelse med VVEU
7. Et styrket VVEU-udbud

Kompetencerådets anbefalinger

Medlemmer af Kompetencerådet

Kent Petersen, fmd., Finansforbundet
Mariane Dissing, fhv. adm. dir., Finanssektorens
Arbejdsgiverforening (FA)
Nadeem Farooq, Konstitueret adm. direktør FA
Charlotte Hougaard, fmd., Forsikringsforbundet
Charlotte Jepsen, adm. dir., FSR - danske revisorer
Ole Hækkerup, dir., Dansk Ejendomsmæglerforening
Thomas Damkjær Petersen, fmd., IDA
Lars Qvistgaard, fmd., Akademikerne
Henrik Funder, fmd., Djøf Privat
Jannick Nytoft, adm. dir., Ejendom Danmark
Niels Egelund, fmd., Danske Erhvervsakademier
Hanne Shapiro, Hanne Shapiro Futures
Ken Bechmann, professor og rep. for Danske Universiteter
Jan Sirich, CEO, and founder, The Next
Sven Askær, fmd., Lederne
Anders Thomsen, dir. og fmd. for Kompetenceudvalget i IT-Branchen
Jan Damsgaard, professor, CBS
Helle Havgaard, CEO, Forsikringsakademiet
Søren Laursen, adm. dir., Finanssektorens Uddannelsescenter

Kontakt

50 85 23 92

Josefine Boel Rasmussen

Politisk Konsulent

jbr@finansforbundet.dk